Cevaplar.Org

EL-GAFUR

Gafur kelimesinin sözlük anlamı: Örten, gizleyen, bağışlayan. Gafur isminin terim anlamı: Kulunun kusurunu örten, suçunu bağışlayan, azaptan koruyan, mağfireti bol olan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-16 08:18:25

Gafur kelimesinin sözlük anlamı: Örten, gizleyen, bağışlayan.

Gafur isminin terim anlamı: Kulunun kusurunu örten, suçunu bağışlayan, azaptan koruyan, mağfireti bol olan.

Allah, şirk ve küfür dışındaki günahları bağışlar:

"Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur."(1)

Allah, şirk ve küfür üzere ölen kimseyi bağışlamaz; bunların dışında dilediklerini bağışlar.

"İşte böyle. Her kim, kendisine verilen eziyetin dengi ile karşılık verir de, bundan sonra kendisine yine bir tecavüz ve zulüm vaki olursa, emin olmalıdır ki, Allah ona mutlaka yardım edecektir. Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir."(2)

Müfessir Sabuni, bu ayeti şöyle açıklar: 'İşte durum bu. Kim, zalime, yaptığı zulmün tam karşılığını verir de, sonra da zalim ikinci defa ona zulmederse, Allah o mazluma mutlaka yardım eder. Allah çokça affedici ve bağışlayıcıdır. Burada af ve bağışlamanın teşvik edilmesine bir işaret vardır. Çünkü Yüce Allah, tam anlamıyla öç almaya gücü yettiği halde affedip bağışlıyor, onun dışındakiler ise bunu öncelikle yapmalıdırlar."(3)

Allah, bizim günahlarımızı örttüğü gibi, bizler de din kardeşlerimizin günahlarını örtmeliyiz. Bir hadis şöyledir:

"Kim bir müslümanın ayıbını örter, kusurunu bağışlarsa Allah da kıyamet gününde onun kusurlarını bağışlar."(4)

Allah'ın günahlarımızı bağışlayacağını düşünerek günah işlemek ve bilerek günahta ısrar etmek affedilmeme sebeplerindendir.

El-Gafur isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın mağfiretine ulaşmak istiyorsak, bilerek ve ısrar ederek günah işlememeliyiz. Bir günah işlediğimizde hemen tövbe etmeli ve aynı günahı yeniden işlememeliyiz. Başkalarının günahlarını örtmeli ve yetkimiz dâhilinde olan durumlarında kusurlarını bağışlamalıyız.

Dipnotlar

1-Nisa-48

2-Hac-60

3-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 4, S: 148

4-Buhari, Mezalim-3; Müslim, Zikir-38

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ET-TEVVÂB

ET-TEVVÂB

Tevvâb kelimesinin sözlük anlamı: Çok tövbe eden ve tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden.

EL-MÜNTEKİM

EL-MÜNTEKİM

Müntekim kelimesinin sözlük anlamı: Ayıplayan ve suçluyu cezalandıran. Müntekim isminin ter

EL-BERR

EL-BERR

Berr kelimesinin sözlük anlamı: İyilik eden, ihsanda bulunan. Berr isminin terim anlamı: İyil

EL-MÜTEÂLÎ

EL-MÜTEÂLÎ

Müteâlî kelimesinin sözlük anlamı: Yüce, izzet ve şeref sahibi olan. Müteâlî isminin ter

EL-VÂLİ

EL-VÂLİ

Vâli kelimesinin sözlük anlamı: Yardım eden, destek veren, idare eden, yöneten. Vâli isminin

EZ-ZÂHİR

EZ-ZÂHİR

Zâhir kelimesinin sözlük anlamı: Görünen, varlığı aşikâr olan. Zâhir isminin terim anla

EL-BÂTIN

EL-BÂTIN

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen. Bâtın isminin terim anlamı: Gizl

EL-ÂHİR

EL-ÂHİR

Âhir kelimesinin sözlük anlamı: Son, son olan. Âhir isminin terim anlamı: Varlığının sonu

EL-EVVEL

EL-EVVEL

Evvel kelimesinin sözlük anlamı: İlk, başlangıcı olmayan. Evvel isminin terim anlamı: Varl

EL-MUAHHİR

EL-MUAHHİR

Muahhir kelimesinin sözlük anlamı: Geriye bırakan, erteleyen. Muahhir isminin terim anlamı: Ge

ES-SAMED

ES-SAMED

Samed kelimesinin sözlük anlamı: İhtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan. Samed

De ki: "Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir."

İsra, 84

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

BUHARİ, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI