Cevaplar.Org

EL-AZÎM

Azîm kelimesinin sözlük anlamı: Çok yüce, çok büyük olan. Azîm isminin terim anlamı: Azamet sahibi, emirlerine karşı gelinemeyen, aciz bırakılamayan, bütün büyüklerin sahibi olan, izah edilemeyecek kadar büyük olan


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-16 08:07:34

Azîm kelimesinin sözlük anlamı: Çok yüce, çok büyük olan.

Azîm isminin terim anlamı: Azamet sahibi, emirlerine karşı gelinemeyen, aciz bırakılamayan, bütün büyüklerin sahibi olan, izah edilemeyecek kadar büyük olan.

Bir insan, diğer insanlar arasında daha büyük olabilir; ancak varlık aleminde daha büyük olamaz.

Namazlarda rükûa vardığımızda, Allah'ın azametini ifade etmek için, "Sübhane rabbiyelazim" deriz. Azamet sahibi olan Allah, her türlü noksan sıfattan münezzeh, her türlü tam sıfatla muttasıftır.

Ayetü'l-kürsi şöyle sona erer:

"…Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."(1)

Burada Azîm ismi, "büyüktür" olarak tercüme edilmiştir. Allah, çok yüce, azamet sahibi olduğundan gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez.

"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O, yücedir, büyüktür."(2)

Evreni, Allah yaratmıştır; göklerde ve yerde ne varsa ona aittir. Bütün kâinatın sahibi olan Allah çok yüce ve çok büyüktür. Hiçbir hususta olmadığı gibi yücelik ve büyüklükte de Allah'ın bir dengi yoktur.

"Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et."(3)

Sübhane rabbiyelazîm diyerek Allah'ı zikrederiz. Her namazın sonunda otuz üçer kere Subhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber diyerek tesbihat yaparız.

Bir Kutsi hadis şöyledir:

"Allah Teâla Hazretleri şöyle dedi: "Büyüklük ridamdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azap veririm."(4)

Büyük olan Allah'tır. Büyüklükte Allah ile yarış içine giren kişi, sapıtmış olur.

El-Azîm isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın büyüklüğünü bilmek, imanımızın kuvvetlenmesine ve her türlü günahtan uzaklaşmamıza vesile olmalıdır.

Dipnotlar

1-Bakara-255

2-Şura-4

3-Vakıa-74

4-Müslim, Birr-136; Ebu Davud-Libas 29

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-MÂCİD

EL-MÂCİD

Mâcid kelimesinin sözlük anlamı: Şanı büyük, şerefli. Mâcid isminin terim anlamı: Keremi

EL-VÂCİD

EL-VÂCİD

Vâcid kelimesinin sözlük anlamı: Bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Vâcid isminin terim a

EL-KAYYÛM

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin

EL-MÜMÎT

EL-MÜMÎT

Mümît kelimesinin sözlük anlamı: Öldüren, hayatına son veren, yok eden. Mümît isminin ter

EL-MUHYÎ

EL-MUHYÎ

Muhyî kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, yaşatan. Muhyî isminin terim anlamı: Can veren, v

EL-MUÎD

EL-MUÎD

Muîd kelimesinin sözlük anlamı: İade eden, tekrar yaratan. Muîd isminin terim anlamı: Varlı

EL-MÜBDÎ

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örne

EL-MUHSÎ

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her ş

EL-HAMÎD

EL-HAMÎD

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan. Hamîd isminin terim anlam

EL-VELİYY

EL-VELİYY

Veliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yardımcı, dost. Veliyy isminin terim anlamı: Yardım eden,

EL-METÎN

EL-METÎN

Metîn kelimesinin sözlük anlamı: Sağlam sert, dayanıklı ve kuvvetli. Metîn isminin terim an

"Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla, şüphesiz ki sen her şeye kadirsin."

Tahrim, 8

GÜNÜN HADİSİ

“Âdemoğlu, kurban bayramı gününde kan akıtmaktan daha sevimli bir amelle Allâh’a yaklaşabilmiş değildir.

İ. Mâlik, Muvatta’, Kur’an 24; Tirmizî, Edâhî, 1; İbn-i Mâce, Edâhî, 3)

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI