Cevaplar.Org

EL-HALÎM

Halîm kelimesinin sözlük anlamı: Sabırlı, temkinli, ağırbaşlı ve akıllı. Halîm isminin terim anlamı: Sabırlı ve temkinli olan, acele ve kızgınlıkla muamele etmeyen.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-16 08:05:10

Halîm kelimesinin sözlük anlamı: Sabırlı, temkinli, ağırbaşlı ve akıllı.

Halîm isminin terim anlamı: Sabırlı ve temkinli olan, acele ve kızgınlıkla muamele etmeyen.

Allah, kudret sahibi olduğu halde ceza vermekte acele etmez; kullarına kendilerini düzeltmeleri için fırsat verir.

Allah'ın cezada acele etmemesi, hak edene ceza vermekten vazgeçtiği anlamına gelmez.

Allah, bazı cezaları dünyada ileri bir zamana, bazılarını ise ahirete erteler.

İçinde El-Halîm ismi geçen ayetlerden iki tanesi ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde, sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. (Hâlbuki) Allah onları bağışlamıştır. Allah, çok bağışlayandır, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)"(1)

Müfessir Elmalılı bu ayeti şöyle açıklar: 'Ey iman edenler, bir takım şeyler vardır ki size açıklanır ve beyan edilirse gücünüze gider, üzülmenizi gerektirir, böyle olması düşünülen şeylerden soru sormayınız. Çünkü cevabında kederlenirsiniz. Akıllı olanlar ise kendi üzülmesine sebep olacak şeyi yapmaz. Ve eğer Kur'ân'ın indirildiği sırada, yani vahy zamanında böyle şeylerden soru sorarsanız. Size onlar açıklanır, cevabı verilir, bundan dolayı da kederlenmeniz muhakkak olur. Bunun için Peygamber'e bunları sormayınız. Onlar öyle şeylerdir ki Allah bunlardan sizi affetmiş, sorumlu tutmamıştır. Malûm ya Allah gafûrdur, halîmdir. Birçok şeyleri affeder. Bunun için geçen geçti, Allah affetti, fakat bir daha böyle bir şey yapmayınız.'(2)

"...O, halîm'dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır."(3)

Diyanet tefsiri bu ayette geçen Halîm ismini şöyle açıklar: 'Ayette Allah'ın sıfatı olarak geçen halîm kelimesi, "sabırlı, akıllı, ağır başlı ve temkinli" demektir. Özellikle Allah için kullanıldığında "kullarının günah ve isyanları karşısında sabırlı, onları cezalandırmakta acele etmeyen" anlamına gelir.'(4)

El-Halîm isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın günahların cezasın hemen vermeyip ertelemesi, bizleri günah işleme konusunda cesaretlendirmemeli, bilakis bizleri işlenen günahlardan pişmanlık duyarak tövbe ve istiğfar etmeye yönlendirmelidir.

Dipnotlar

1-Maide-101

2-Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, C: 3, S: 347

3-İsra-44

4-DİB Kur'an Yolu Tefsiri, C: 3, S: 486-487

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

O halde sabret. Sonunda kazanacak olanlar, elbette Allah'tan korkup sakınanlardır.

Hûd, 49

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI