Cevaplar.Org

EL-HABÎR

Habîr kelimesinin sözlük anlamı: Haberi olan, içyüzünü bilen. Habîr isminin Terim Anlamı: Evrendeki her şeyin her türlü durumundan ve bütün olayların içyüzünden haberdar olan ve gerekli gördüğü bilgileri haber veren.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-16 08:02:02

Habîr kelimesinin sözlük anlamı: Haberi olan, içyüzünü bilen.

Habîr isminin Terim Anlamı: Evrendeki her şeyin her türlü durumundan ve bütün olayların içyüzünden haberdar olan ve gerekli gördüğü bilgileri haber veren.

İçinde Habîr ismi geçen iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır."(1)

Allah, duyularla algılanamayan bilgilerden de haberdardır.

Allah, her işimize ve aklımızdan geçen her şeye vakıftır.

Allah insanların bilmedikleri şeylerden uygun gördüklerini haber verir.

Allah'ın, işlenen günahları bilmesinin bir sonucu vardır:

"Nûh'tan sonra da nice nesilleri helâk ettik. Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter."(2)

Diyanet tefsiri, bu ayeti şöyle açıklar: 'Bu âyette, azgınlaşıp günahlara boğulan kişilerin ve toplulukların durumunu Allah'ın çok iyi bildiği haber verilmektedir. Nitekim Kur'an'da çeşitli vesilelerle, kendilerine gönderilen peygamberlerin uyarı ve irşadlarına aldırış etmeden inkâr ve isyanlarında ısrar eden eski liderler ve kavimler hakkında uyarı maksadıyla bilgi verilmiştir. Aslında Allah Teâlâ, bizlere de uyarıda bulunmakta, yaptıklarımızı bilip gören Allah'ı daima hatırda tutarak O'nun rızâsına uygun bir kişisel ve toplumsal yaşayış sergilememizi istemektedir.'(3)

El-Habîr isminden çıkarmamız gereken ders:

Bize düşen, Allah'ın her türlü amelimizden haberi olduğunu bilerek, bütün günahlardan uzak durmaktır.

Dipnotlar

1-Mülk-14

2-İsra-17

3-DİB Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3, Sayfa: 471

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Sizi topraktan yarattık; oraya döndüreceğiz ve oradan tekrar sizi çıkaracağız.

Tâ Hâ, 55

GÜNÜN HADİSİ

"Haramla beslenmiş vücut cennete giremez."

Taberânî.

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI