Cevaplar.Org

EL-HAKEM

Hakem kelimesinin sözlük anlamı: Karar veren, bir uyuşmazlığı çözen. Hakem isminin terim anlamı: Hüküm verme yetkisi elinde bulunan, nihai çözüm yetkisine sahip olan, kural koyan, bilgi ve adaletiyle doğru ve kesin hüküm veren.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-16 07:54:38

Hakem kelimesinin sözlük anlamı: Karar veren, bir uyuşmazlığı çözen.

Hakem isminin terim anlamı: Hüküm verme yetkisi elinde bulunan, nihai çözüm yetkisine sahip olan, kural koyan, bilgi ve adaletiyle doğru ve kesin hüküm veren.

Dünya ve ahirette nihai hakem Allah'tır. Dünyadaki işlerin nasıl yürütülmesi gerektiğini Kur'an ile hükme bağlamıştır. Ayrıca bütün olaylar onun hükmü ile meydana gelmektedir.

"(De ki): Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size Kitab'ı açık olarak indiren O'dur...."(1)

Allah'ın kitabı ve hükmü olan Kur'an, hak ile batılı birbirinden ayırmaktadır. Kur'an'ın koyduğu hükümlerin doğruluğunu tartışmak için, hakem aranamaz.

İnsanlar da sorumlulukları ve güçleri nispetinde hakemlik görevi yapar, bir takım kararlar verirler. Asıl hakem Allah olduğu için, insanın verdiği karar, Allah'ın koyduğu hükme aykırı olmamalıdır.

"Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa, Allah aranızda hükmedinceye kadar bekleyin. O hakimlerin en iyisidir."(2)

Allah, Resulüne, Kur'an'a inananlar ile inanmayanlar arasında hüküm vereceğini bildirmesini ve kendisinin hüküm verenlerin en hayırlısı olduğunu açıklamaktadır.

Kur'an'da, insanlardan hakem tayin edilmesinin istendiği bir durum şöyledir:

"Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse, Allah aralarını bulur; şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır."(3)

Buna göre, anlaşmazlık içinde olan karı ile kocayı barıştırmak, onlara yapıcı tavsiyelerde bulunmak için her iki aileden birer hakem görevlendirilmesi istenmektedir.

Allah, uymamız gereken hükümleri Kur'an ile bildirmiştir.

El-Hakem isminden çıkarmamız gereken ders:

Şunu unutmamalıyız ki; Yüce Allah, dünyada meydana gelecek olaylar hakkında karar verip hükmünü icra etmekte olduğu gibi, mahşer alanında da hükmünü verip cennetliklerle cehennemlikleri birbirinden ayıracaktır.

Allah, dünyada da ahirette de adaletle hükmeder. Allah'ın hükmüne razı olup onun rızasını kazanmaya çalışmalıyız.

Dipnotlar

1-En'am-114

2-Araf-87

3-Nisa-35

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ET-TEVVÂB

ET-TEVVÂB

Tevvâb kelimesinin sözlük anlamı: Çok tövbe eden ve tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden.

EL-MÜNTEKİM

EL-MÜNTEKİM

Müntekim kelimesinin sözlük anlamı: Ayıplayan ve suçluyu cezalandıran. Müntekim isminin ter

EL-BERR

EL-BERR

Berr kelimesinin sözlük anlamı: İyilik eden, ihsanda bulunan. Berr isminin terim anlamı: İyil

EL-MÜTEÂLÎ

EL-MÜTEÂLÎ

Müteâlî kelimesinin sözlük anlamı: Yüce, izzet ve şeref sahibi olan. Müteâlî isminin ter

EL-VÂLİ

EL-VÂLİ

Vâli kelimesinin sözlük anlamı: Yardım eden, destek veren, idare eden, yöneten. Vâli isminin

EZ-ZÂHİR

EZ-ZÂHİR

Zâhir kelimesinin sözlük anlamı: Görünen, varlığı aşikâr olan. Zâhir isminin terim anla

EL-BÂTIN

EL-BÂTIN

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen. Bâtın isminin terim anlamı: Gizl

EL-ÂHİR

EL-ÂHİR

Âhir kelimesinin sözlük anlamı: Son, son olan. Âhir isminin terim anlamı: Varlığının sonu

EL-EVVEL

EL-EVVEL

Evvel kelimesinin sözlük anlamı: İlk, başlangıcı olmayan. Evvel isminin terim anlamı: Varl

EL-MUAHHİR

EL-MUAHHİR

Muahhir kelimesinin sözlük anlamı: Geriye bırakan, erteleyen. Muahhir isminin terim anlamı: Ge

ES-SAMED

ES-SAMED

Samed kelimesinin sözlük anlamı: İhtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan. Samed

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer,27

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI