Cevaplar.Org

EL-BASÎR

Basîr kelimesinin sözlük anlamı: Çok iyi gören. Basîr isminin terim anlamı: Gizli açık, büyük küçük her şeyi, her durumda, hiçbir organa ve alete ihtiyaç duymadan, bütün boyutlarıyla gören.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-09 07:09:47

Basîr kelimesinin sözlük anlamı: Çok iyi gören.

Basîr isminin terim anlamı: Gizli açık, büyük küçük her şeyi, her durumda, hiçbir organa ve alete ihtiyaç duymadan, bütün boyutlarıyla gören.

İnsanın görmesi ile Allah'ın görmesi birbirine benzemez. İnsan, belli koşullarda baktığı şeyin dış yüzeyini görür. Allah ise koşullar ne olursa olsun, evrendeki her şeyi, her şeyin bütün cihetlerini, her şeyin dışını ve içini aynı anda ve eksiksiz olarak görür.

Basar sıfatı dört ayette şu şekilde anlatılır:

"Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür."(1)

"Gözler O'nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır."(2)

 "…Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter."(3)

"Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını çok iyi görendir."(4)

Allah her şeyi görür, bizleri de her an görmektedir; bizlere görme duyusunu veren de odur.

El-Basîr isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın her şeyi gördüğünü ve bize görme duyusunu da onun verdiğini bilerek, iki hedefe sahip olmalıyız:

1.Allah, bizi her an gördüğüne göre yanlış bir iş yapmamalı, gözlerimizi yanlış yolda kullanmamalıyız.

2.Allah'ın bize verdiği gözleri ilim yolunda kullanarak, sadece meşru ve doğru şeylere bakmalıyız.

Dipnotlar

1-Bakara-110

2-En'am-103

3-İsra-17

4-Mü'min-44

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-MÂCİD

EL-MÂCİD

Mâcid kelimesinin sözlük anlamı: Şanı büyük, şerefli. Mâcid isminin terim anlamı: Keremi

EL-VÂCİD

EL-VÂCİD

Vâcid kelimesinin sözlük anlamı: Bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Vâcid isminin terim a

EL-KAYYÛM

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin

EL-MÜMÎT

EL-MÜMÎT

Mümît kelimesinin sözlük anlamı: Öldüren, hayatına son veren, yok eden. Mümît isminin ter

EL-MUHYÎ

EL-MUHYÎ

Muhyî kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, yaşatan. Muhyî isminin terim anlamı: Can veren, v

EL-MUÎD

EL-MUÎD

Muîd kelimesinin sözlük anlamı: İade eden, tekrar yaratan. Muîd isminin terim anlamı: Varlı

EL-MÜBDÎ

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örne

EL-MUHSÎ

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her ş

EL-HAMÎD

EL-HAMÎD

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan. Hamîd isminin terim anlam

EL-VELİYY

EL-VELİYY

Veliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yardımcı, dost. Veliyy isminin terim anlamı: Yardım eden,

EL-METÎN

EL-METÎN

Metîn kelimesinin sözlük anlamı: Sağlam sert, dayanıklı ve kuvvetli. Metîn isminin terim an

Üstünlük ve şeref ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir.

Münâfikûn, 8

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI