Cevaplar.Org

NUH TUFANI, NUH'UN GEMİSİ VE REÇETEMİZ!

İster inanın-ister inanmayın, dünyayı sarsan ve sallayan Korona Virüsü, bir çeşit Nuh tufanıdır. Yanımdaki ve yakınımdakilere diyorum: “Tufandan korkmayın, Nuh’un (as) davetini kabul etmemekten ve Nuh’un (as) gemisine binmemekten korkun” Asrımızın Nuh’unun kim olduğunu ve gemisinin ne olduğunu biraz sonra söyleyeceğim.


Vehbi Karakaş

vehbikarakas@hotmail.com

2020-05-01 08:43:39

İster inanın-ister inanmayın, dünyayı sarsan ve sallayan Korona Virüsü, bir çeşit Nuh tufanıdır. Yanımdaki ve yakınımdakilere diyorum: "Tufandan korkmayın, Nuh'un (as) davetini kabul etmemekten ve Nuh'un (as) gemisine binmemekten korkun" Asrımızın Nuh'unun kim olduğunu ve gemisinin ne olduğunu biraz sonra söyleyeceğim.

Şimdi gelin, önce Nuh Tufanını kısaca bir hatırlayalım, sonra günümüze dönelim. Nuh (a.s) Allah'ın Peygamberiydi. Hud ve Nuh surelerinde anlatıldığına göre Hz. Nuh, gece-gündüz kavmini Allah'a ibadet etmeye çağırdı, dürüst ve namuslu yaşamaya davet etti. Kavmi onu dinlemedi. Allah Teâlâ da Nuh'a gemi yapmasını, inananları gemiye almasını emretti; Allah tanımazları, Peygamber tanımazları, azgınları, çapkınları, zalimleri sularla, sellerle boğacağının haberini gönderdi.[1]

Nuh (as) denileni yaptı, inananları gemiye aldı. Nihayet Tufan koptu. Hz. Nuh'un ne enteresandır ki karısı da, oğlu da inanmayanların safında idi. Nuh'un (as) davetini kabul etmediklerinden onlar da inanmayanlarla beraber sularda, sellerde boğulup gittiler.[2] Böylece iki dünyanın saadetinden ve cennetinden mahrum kaldılar.

Her devirde bu tufana benzer tufanlar olmuştur ve olacaktır. Günümüzün tufanı da yukarda da ifade ettiğim gibi Korona Virüsüdür. Yarın bir başka adla, başka bir tufan yine insanlığın karşısına çıkabilir. Azan ve sapan dünyayı Allah, tarih boyu bu ve benzeri tufanlarla, hizaya sokmuştur. Bugünde bunu yapıyor. Koca dünya adeta açık hava hapishanesi oldu. Tam randımanlı çalışan iki kurum kaldı yeryüzünde: Hastaneler ve kabristanlar. Nasihatle yola gelmeyen dünyayı Allah, musibetle dize getiriyor. Eli ayağı, topu-tüfeği, tankı-tayyaresi olmayan bir askeriyle dünyaya haddini bildiriyor. Ne güzel demiş diyen:

"Yaradan var, yaradan var, yeri-göğü yaradan var,

Mağrurlanma padişahım, seni de bir yaradan var."

İşte bu gerçeği dünya unutmuştu. Korona Virüsü dünyaya bunu hatırlatıyor. Şimdi herkes kara kara düşünüyor: Acaba biz bu ilahî azaptan ve gazaptan nasıl kurtulacağız?

Herkes bir reçete yazıyor. Reçetelere bakıyorum. Ne hazindir ki bunca musibete rağmen yine ders alınmadığını görüyorum. Reçetelerde maddî ilaçlar ve önlemler var, manevî ilaçlar ve önlemler yok. Şimdi ben bir reçete arz edeceğim. Bu reçete hem bilim kurullarının ilaçlarını ve hem de dinin ilaçlarını içermektedir.

Değerli kardeşim, kıymetli vatandaşım! Kendim için yazdığım bu reçeteyi, sen de kendin için yazılmış kabul ettiğinden şimdiden sana şükranlarımı arz ederim.

İşte o reçete ve maddeleri:

1- Virüs Tufanından kurtulabilmen için bilim kurullarının yayınladığı ve İslamiyet'in onayladığı kurallara ve 14 gün kuralına sıkı sıkıya uy.

2-Çabuk ol, Nuh'un davetine koş ve gemisine bin. Bu zamanın Nuh'u, Hz. Muhammed'dir (sav), gemisi de İslamiyet'tir.

2-Kendi istediğin gibi değil, Allah'ın istediği gibi yaşa. Çünkü seni ve kâinatını yaratan, yürüten, yöneten, dünyanı sayısız nimetlerle donatan O. Sen, Onun kulusun. Başıboş değilsin.

4-İçki, sigara ve benzeri kötü alışkanlıkların Korona Virüsünün davetçisi ve tetikleyicisi olduğunu unutma ve kesinlikle bunlardan uzak dur.

5-İlahî ve Nebevî bir yönetmelik olan Kur'an ve Sünnete uy. Orada emredilen farzları yerine getir, yasaklanan haram ve günahlara yaklaşma.

6-Görünen ve görünmeyen virüslerin bulaşabileceği ortamlardan, eğlence atmosferlerinden, nikâhsız birlikteliklerden, ahlaksızlığı telkin eden dizilerden, tahrik edici müstehcen kılık ve kıyafetlerden kaç. Hem de yılandan, akrepten ve şeytandan kaçar gibi kaç.

7-Namazdan daha büyük dua yoktur. Beş vakit namazı kurallarına uygun (huşu ve tadil-i erkânla) kıl. Maddî anlamda temizlik, eldiven, maske, dezenfektan ne kadar önemli ise; manevî anlamda namaz da, dua da çok çok önemlidir. Her ikisi de dinimizin emridir. Namaz aynı zamanda bir antivirüsdür, dezenfektandır, bütün belalardan kurtulmak için Allah'a sunulan bir korunma dilekçesidir; sakın o dilekçeyi sunmakta geç kalma. Bazen de teheccüd ve hacet namazlarıyla Mevla'ya yalvar. Bu tavrın Allah'ın gazabını senden uzaklaştıracak, rahmet ve merhametini üzerine çekecektir.

8-Besmelesiz ve duasız gezme.[3] Allah'ı hiç unutma. Her gün Kur'an'dan bir parça okumayı adet edin, anlayarak Kur'an'ı hatmetmeye çalış, yürüyüşlerini tesbihat ve salâvatla tamamla. Bir taşla birçok kuş avlamış olursun.

9-Hijyen şartlarına titizlikle uy, yakınlarını da buna alıştır, elektriği, suyu, doğalgazı israf etme, ifrat ve tefritten sakın. "Şüphesiz israf edenler, saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir."[4] Diyor Kur'an.

10-Tedbir aldıktan sonra yardıma muhtaçların, garip-gurebanın, fakir-fukaranın, erzaka ve zorunlu maddelere ihtiyaç duyanların yardımına koş. Sağlık teşkilatına, emniyet teşkilatına, marketçilere, pazarcılara ve bu hususta seferber olmuş herkese ve her kuruma yardım ve şükran borçlu olduğunu bil.

11-Mecbur kalmadıkça evinden çıkma. Sabret, Allah sabredenlerle beraberdir.

12-Bu reçeteye uyarsan ve bunları uygularsan Allah'ın dostu olursun. Allah'ın dostu olursan şu müjdeye layık olanlardan biri de sen olursun: Allah buyuruyor: "Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. "[5]

İnananlar ve bu kurallara uyanlar için bundan daha büyük bir garanti olabilir mi? Olmaz. Bu garantide kendisini hissedenler hiç korkuya ve paniğe kapılır mı? Kapılmaz.

Hepinize selamlar, sevgiler ve saygılar.

Dipnotlar

[1] Bkz. Hud, 11/37

[2] Bkz. Hud, 11/27-49

[3] Dualarla ilgili bilgiler, bundan önce yayınladığımız Korona Virüsü ile ilgili üç makalede vardır.

[4] İsra, 17/27

[5] Yunus, 10/62

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

Hz. İbrahim(a.s) Kur’an ifadesiyle Hazreti İbrahim ulu’l azm peygamberdir ve ulu’l azm peyg

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-18

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-18

Hüseyin el Cisr(Suriyeli âlimlerden ) 19’uncu yüzyıldan itibaren Batı ile eklektik ve sentez

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-17

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-17

Humeyni Dünyaya turlayan başka bir süreç ise Şeytan Ayetleri romanının orada burada tefrika

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

Hasan Turabi(Sudanlı mütefekkir) İslam dünyasının hâlâ mühim siyasi ve entelektüel liderl

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

Hasan el Benna Hasan el Benna’nın projesi, arzulanan İslami itidal cemaati gerçekleştirmektir

KORONA VİRÜSÜYLE İLGİLİ YAZDIĞIM MAKALELERDEN BİR ÖZET

KORONA VİRÜSÜYLE İLGİLİ YAZDIĞIM MAKALELERDEN BİR ÖZET

Gözle görülemeyecek kadar küçük bir varlık nerde ise dünyayı dize getirdi. Bir küçük var

İMAM LEKNEVİ’NİN MUHARREM AYI HUTBESİ

İMAM LEKNEVİ’NİN MUHARREM AYI HUTBESİ

Hamd, fehimlerin(anlayışların) hakikatına ulaşamadığı ve akılların künhüne(özüne, asl

MUSİBETLERİN EN BÜYÜĞÜ: MÜSTEHCENLİK

MUSİBETLERİN EN BÜYÜĞÜ: MÜSTEHCENLİK

Görüyorum, duyuyorum, şaşıyorum. Bir kısım kadınların ancak evlerinde ve yatak odalarınd

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-15

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-15

İbn-i Haldun İbni Haldun Mehdi’nin zuhuruna işkilli ve inkâr alûd bir mesele olarak yaklaşm

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-14

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-14

Gladstone(20. Asır başında İngiliz sömürge bakanı) Gladstone'a göre Türkler şöyle tasvir

AYASOFYA’NIN EHEMMİYETİ VE BİR SIRR-I HİKMETİ

AYASOFYA’NIN EHEMMİYETİ VE BİR SIRR-I HİKMETİ

Ayasofya’nın kiliseden camiye, camiden müzeye ve müzelikten yeninden camiye dönüşmesinin bar

Şüphesiz Kur'an, mü'minler için gerçekten bir hidâyet rehberi ve rahmettir.

Neml, 77

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI