Cevaplar.Org

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ Kur’an ayı olan Ramazan ayında kısa da olsa bir tefsir okumak isteyen kardeşlerimize kütüphanemizdeki üç muhtasar İbn-i Kesir tefsirini tanıtmak istedim.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-05-01 08:32:31

ÜÇ "MUHTASAR" İBN-İ KESİR TEFSİRİ

Kur'an ayı olan Ramazan ayında kısa da olsa bir tefsir okumak isteyen kardeşlerimize kütüphanemizdeki üç muhtasar İbn-i Kesir tefsirini tanıtmak istedim.

Merhum Ömer Nasuhi Efendi'nin ifadesiyle "pek muktedir bir âlim, birçok ilimlerde âdeta mütebahhir, tefsirde, hadîsde, târihte zamanının ferîdi" olan İbn-i Kesir "tefsirinde en ziyâde rivayet tarîkına i'tinâ göstermiştir. Maahâzâ dirayet tarîkini da ihmâl etmemiştir. Çok kere bir sûreyi, veya bir sûrenin birçok âyetlerini yazar, sonra bunları sırasıyla tefsire ça­lışır. Tefsirinde cerh ve ta'dîle, târihî ma'lûmâta da büyük bir yer ver­miştir. Yalnız nakl ile iktifa eden bir müfessir değildir, intikaad fikrine mâlik, ihatası vâsi', muktedir, itimâda şâyân bir müfessir olduğunu tef­siri isbât etmektedir." 

Bir tanesini seçip alabileceğiniz gibi, üçünü de almakta takdir sizin. Hayırlı okumalar.

1-Eser Adı: Muhtasar İbn-i Kesir Tefsiri

Hazırlayan: Muhammed Ali Sabuni

Yayınevi: Mektebetu'l Asriyye, Sayda, Beyrut, 2017

Bu eser İbn-i Kesir muhtasarların en tanınmış olanı. Birçok eserin ihtisarını yapmakla meşhur Muhammed Ali Sabuni üstadımız, İbn-i Kesir tefsirini de üç ciltte toplamış..

2-Eser Adı: Muhtasar İbn-i Kesir Tefsiri

Hazırlayan: Muhammed Kerim Racih

Yayınevi: Dar'ul Marifeh, Beyrut, 2015

Bu eseri Seydamızla okumak üzere almıştım. A'raf Suresine kadar geldik, bu Corona ibtilasından dolayı kesintiye uğradı..Tek bir cilt olduğu için(yine de 1277 sayfa olduğunu hatırlatalım) göze korkutucu gelmiyor. Güzel bir baskı..İbaresi de kolay. Yalnız yanlış ve eksik bazı yazımlardan dolayı Sabuni'nin Muhtasarına müracaat ettiğimiz de oldu..Bunu da, alacak olanlara belirteyim.

3-Eser Adı: Muhtasar İbn-i Kesir Tefsiri

Hazırlayan: Şeyh Safiyurrahman Mübarek el-Furi

Yayınevi: Daru's Selam, Riyad, 2013

Safiyurrahman Mübarek el Furi başkanlığında bir cemaat heyeti tarafından hazırlanan "El Misbah-ı Münir Fi't Tehzib-i Tefsiru İbn-i Kesir" adlı bu çalışma tevafuken elimize geçti. Biz Diyarbakır'dan Muhammed Kerim Racih'in muhtasarını sipariş ettik. Yanlışlıkla bu çalışmayı göndermişler. Ama iyi ki de öyle olmuş. Bu bizim daha hoşumuza gitti. Çok güzel bir basım ve de tahkik edilerek hazırlandığı için, mesela her konuda diğer mühim tefsirlerden de kaynaklar ve hadislerin nerelerde geçtiği, muteber hadis kitaplarından belirtilmiş. Allahu Teala emeği geçenlerden razı olsun..

Eserlere Ulaşmak için

Abdülhakim Özdemir

05322439575

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ HAMİDİYYE

RİSALE-İ HAMİDİYYE

Eser Adı: Risale-i Hamidiyye Müellif: Hüseyin Cisri Yayınevi: Daru’l Eyman, Lübnan, 1998 1

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

Eser Adı: Teysiru Mustalah’el Hadis Müellifi: Dr. Mahmud Tahhan Yayınevi: Daru’l Maarif, R

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

Eser Adı: Safvetü’t Tefâsir Müellif: Muhammed Ali Sabuni Yayınevi: Dar’us Sabuni, Kahir

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ Kur’an ayı olan Ramazan ayında kısa da olsa bir t

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

Eser Adı: Er Risaletu’l Muhammediye Müellif: Seyyid Süleyman Nedvi Urduca’dan Arapçaya Ter

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

Eser Adı: Et-Tasrih Bima Tevatere Fi Nüzuli’l Mesih Müellif: Mevlana Enver Şah Keşmîrî Ya

RUDUDUN ALA EBÂTIL

RUDUDUN ALA EBÂTIL

Eser adı: Rududun Ala Ebâtıl Müellifi: Eş Şeyh Muhammed Hâmid Hamevi Yayınevi: El Mektebet

ER RASUL’UL MUALLİM

ER RASUL’UL MUALLİM

Eser Adı: Er Rasul’ul Muallim ve Esâlibu Fi’t tâlim Müellifi: Abdulfettah Ebu Gudde Yayı

HÂDIRÜL ÂLEM’İL İSLAMİ

HÂDIRÜL ÂLEM’İL İSLAMİ

Eser adı: Hâdırül Âlem’il İslami Müellif: Emir Şekip Arslan Yayınevi: El Mektebet’ul

EL CEVAHİR’UL LULUİYYE

EL CEVAHİR’UL LULUİYYE

Eser Adı: El Cevahir’ul Luluiyye Müellif: Muhammed bin Abdullah el-Cerdani Yayınevi: Salih Ki

NUZHETU’L MUTTAKİN

NUZHETU’L MUTTAKİN

Eser Adı: Nuzhetu’l Muttakin Müellifler; Dr. Mustafa el Buğa, Muhyiddin Misto vs. Yayınevi;

De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Cum'a, 8

GÜNÜN HADİSİ

Her insan hata yapar. Hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI