Cevaplar.Org

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ Kur’an ayı olan Ramazan ayında kısa da olsa bir tefsir okumak isteyen kardeşlerimize kütüphanemizdeki üç muhtasar İbn-i Kesir tefsirini tanıtmak istedim.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-05-01 08:32:31

ÜÇ "MUHTASAR" İBN-İ KESİR TEFSİRİ

Kur'an ayı olan Ramazan ayında kısa da olsa bir tefsir okumak isteyen kardeşlerimize kütüphanemizdeki üç muhtasar İbn-i Kesir tefsirini tanıtmak istedim.

Merhum Ömer Nasuhi Efendi'nin ifadesiyle "pek muktedir bir âlim, birçok ilimlerde âdeta mütebahhir, tefsirde, hadîsde, târihte zamanının ferîdi" olan İbn-i Kesir "tefsirinde en ziyâde rivayet tarîkına i'tinâ göstermiştir. Maahâzâ dirayet tarîkini da ihmâl etmemiştir. Çok kere bir sûreyi, veya bir sûrenin birçok âyetlerini yazar, sonra bunları sırasıyla tefsire ça­lışır. Tefsirinde cerh ve ta'dîle, târihî ma'lûmâta da büyük bir yer ver­miştir. Yalnız nakl ile iktifa eden bir müfessir değildir, intikaad fikrine mâlik, ihatası vâsi', muktedir, itimâda şâyân bir müfessir olduğunu tef­siri isbât etmektedir." 

Bir tanesini seçip alabileceğiniz gibi, üçünü de almakta takdir sizin. Hayırlı okumalar.

1-Eser Adı: Muhtasar İbn-i Kesir Tefsiri

Hazırlayan: Muhammed Ali Sabuni

Yayınevi: Mektebetu'l Asriyye, Sayda, Beyrut, 2017

Bu eser İbn-i Kesir muhtasarların en tanınmış olanı. Birçok eserin ihtisarını yapmakla meşhur Muhammed Ali Sabuni üstadımız, İbn-i Kesir tefsirini de üç ciltte toplamış..

2-Eser Adı: Muhtasar İbn-i Kesir Tefsiri

Hazırlayan: Muhammed Kerim Racih

Yayınevi: Dar'ul Marifeh, Beyrut, 2015

Bu eseri Seydamızla okumak üzere almıştım. A'raf Suresine kadar geldik, bu Corona ibtilasından dolayı kesintiye uğradı..Tek bir cilt olduğu için(yine de 1277 sayfa olduğunu hatırlatalım) göze korkutucu gelmiyor. Güzel bir baskı..İbaresi de kolay. Yalnız yanlış ve eksik bazı yazımlardan dolayı Sabuni'nin Muhtasarına müracaat ettiğimiz de oldu..Bunu da, alacak olanlara belirteyim.

3-Eser Adı: Muhtasar İbn-i Kesir Tefsiri

Hazırlayan: Şeyh Safiyurrahman Mübarek el-Furi

Yayınevi: Daru's Selam, Riyad, 2013

Safiyurrahman Mübarek el Furi başkanlığında bir cemaat heyeti tarafından hazırlanan "El Misbah-ı Münir Fi't Tehzib-i Tefsiru İbn-i Kesir" adlı bu çalışma tevafuken elimize geçti. Biz Diyarbakır'dan Muhammed Kerim Racih'in muhtasarını sipariş ettik. Yanlışlıkla bu çalışmayı göndermişler. Ama iyi ki de öyle olmuş. Bu bizim daha hoşumuza gitti. Çok güzel bir basım ve de tahkik edilerek hazırlandığı için, mesela her konuda diğer mühim tefsirlerden de kaynaklar ve hadislerin nerelerde geçtiği, muteber hadis kitaplarından belirtilmiş. Allahu Teala emeği geçenlerden razı olsun..

Eserlere Ulaşmak için

Abdülhakim Özdemir

05322439575

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

Eser Adı: Es’iletün Beyaniyyetun Fi’l Kur’an-ı Kerim Müellif: Doktor Fadıl Salih Samarra

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti’l Kehf Müellif: Muhammed Kemal Mişkat Yayınevi: Mekt

EL FIKHU’L MÜYESSER

EL FIKHU’L MÜYESSER

Eser Adı: El Fıkhu’l Müyesser Müellif: Şefikurrahman en Nedvi Yayınevi: Daru İbn-i Kesir,

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

RİSALE-İ HAMİDİYYE

RİSALE-İ HAMİDİYYE

Eser Adı: Risale-i Hamidiyye Müellif: Hüseyin Cisri Yayınevi: Daru’l Eyman, Lübnan, 1998 1

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

Eser Adı: Teysiru Mustalah’el Hadis Müellifi: Dr. Mahmud Tahhan Yayınevi: Daru’l Maarif, R

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

Eser Adı: Safvetü’t Tefâsir Müellif: Muhammed Ali Sabuni Yayınevi: Dar’us Sabuni, Kahir

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ Kur’an ayı olan Ramazan ayında kısa da olsa bir t

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

Eser Adı: Er Risaletu’l Muhammediye Müellif: Seyyid Süleyman Nedvi Urduca’dan Arapçaya Ter

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.

Tâ Hâ, 8

GÜNÜN HADİSİ

Sehavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil sehavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI