Cevaplar.Org

EL-BÂSIT

Bâsıt kelimesinin sözlük anlamı: Yayan, genişleten.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-01 07:51:23

Bâsıt kelimesinin sözlük anlamı: Yayan, genişleten.

Bâsıt isminin terim anlamı: Rızkı genişleten, ruhu bedene yayan, İhsan ve lütfunu esirgemeyen.

Allah, kuluna bir takım maddi ve manevi nimetleri bol bol verir.

Allah, maddi nimetlerle birlikte iç huzuru, neşe ve mutluluk da verir. Bütün bunlar, El-Bâsıt isminin tecellileridir.

Konu ile ilgili üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"…(Rızkı) Allah daraltır ve genişletir. Ancak O'na döndürüleceksiniz."(1)

Allah, imtihan sırrına binaen dilediğinin rızkını daraltır, dilediğinin rızkını ise genişletir.

"Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir."(2)

Müfessir Sabuni, bu ayeti şöyle açıklar: 'Şüphesiz Rabbin, dilediğine bol rızık verir, dilediğinin rızkını da daraltır. Daraltan da odur, genişleten de odur. O, yarattıklarında, hikmeti gereği dilediği şekilde tasarruf sahibidir. Şüphesiz Allah, kulların faydalarına olan şeyleri bilir. Rızıklardaki farklılık onun cimriliğinden değildir. Aksine, kulların menfaa­tini gözetmesinden dolayıdır. Yüce Allah kulların bilmediği fakat onların faydalarına olan şeyleri bilir.'(3)

"Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır (sıkıdır) , dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilâkis, Allah'ın elleri açıktır, dilediği gibi verir…."(4)

Allah cömerttir. Allah'ın cömert olduğu, şu dünyada insanlara bitkiler ve hayvanlar vesilesiyle verdiği sınırsız nimetlerden bellidir. Allah, hikmetine binaen dilediğine dilediği kadar nimet verir.

El-Bâsıt isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın cömert olduğunu bilerek, ondan dünyamız ve ahiretimiz için hayırlı olan maddi ve manevi nimetleri istemeli ve diğer insanlara karşı cimri olmamalıyız.

Dipnotlar

1-Bakara-245

2-İsra-30

3-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 3, S: 377

4-Maide-64

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın

Münafikün, 10

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI