Cevaplar.Org

EL-ALÎM

Alîm kelimesinin sözlük anlamı: Hakkıyla bilen, çok bilgili, bilgin.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-01 07:36:15

 

Alîm kelimesinin sözlük anlamı: Hakkıyla bilen, çok bilgili, bilgin.

Alîm isminin terim anlamı: Zaman ve mekâna bağlı olmadan gizli açık, büyük küçük, olmuş veya henüz olmamış her şeyi bütün ayrıntılarıyla ezeli olarak bilen.

Alîm ismi, Kur'an'da 153 yerde Allah'a nispet edilerek geçmektedir.

Alîm isminin geçtiği bazı ayetler şöyledir:

"Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir."(1)

"O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, azîz olan (ve her şeyi) pek iyi bilen Allah'ın takdiridir."(2)

"Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da."(3)

Diyanet Tefsiri, bu ayeti şöyle açıklar: '7. âyetteki "gizli" diye çevirdiğimiz sır ve "gizlinin gizlisi" diye çevirdiğimiz ahfâ kelimeleri değişik biçimlerde yorumlanmıştır. Bazı müfessirlere göre "sırdan daha gizli olan"ın anlamı "kişinin içinden geçirip dış dünyaya yansıtmadıkları"dır. Taberî bu konudaki görüşleri verdikten sonra kendi tercih ettiği yorumu şöyle belirtir: "Sırdan daha gizli olan, Allah'ın kullarından sakladığı, var olması imkân dahilinde bulunmakla birlikte henüz varlıklar alanına çıkmamış olanlar içinden kulların bilmedikleridir; zira bunları ancak Allah ve sonra da O'nun kendilerine bildirdiği kullar bilebilir" (XVI, 139-141).'(4)

"Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, azîz ve alîm olan Allah'ın takdiridir."(5)

 "Hani peygamber eşlerinden birine, gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü (başkasına) haber verip Allah da bunu peygambere bildirince, peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber, bunu ona (sırrı açıklayan eşine) haber verince o, "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber, "Bunu bana, hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi" dedi."(6)

Allah olmuş ve olacak, görünen ve görünmeyen her şeyi bilir. İnsanın bilmesi sınırlıdır. Allah'ın bilmesi sınırsızdır. Allah, hiçbir şeyi sonradan öğrenmez.

El-Alîm isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın her şeyi bildiğini bilmek, bizleri daha iyi birer kul olmaya yönlendirmelidir.

Dipnotlar

1-Al-i İmran-9

2-En'am-96

3-Taha-7

4-TDV Kur'an Yolu Tefsiri, C: 3, S: 625-626

5-Yasin-38

6-Tahrim-3

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI