Cevaplar.Org

DÜNYANIN SAHİBİ BİR VİRÜSLE DÜNYAYI SALLIYOR

Dünyanın sahibi bir virüsle her şeyimizi kısıtladı. Bizi kendisine çağırıyor. Yanlışlarımızdan dönmeye ve duaya davet ediyor. Gelin biz de onun kulu olduğumuzu hatırlayalım, yanlışlarımızdan vazgeçelim, evlerimizden ellerimizi kaldıralım, kulluk şuuru ve tavrıyla ona yalvaralım!


Vehbi Karakaş

vehbikarakas@hotmail.com

2020-04-15 15:39:29

Dünyanın sahibi bir virüsle her şeyimizi kısıtladı. Bizi kendisine çağırıyor. Yanlışlarımızdan dönmeye ve duaya davet ediyor. Gelin biz de onun kulu olduğumuzu hatırlayalım, yanlışlarımızdan vazgeçelim, evlerimizden ellerimizi kaldıralım, kulluk şuuru ve tavrıyla ona yalvaralım!

Zehirli bir hayvandan bal, elsiz bir böcekten ipek, ağaçtan meyve, çamurdan nar üreten Allah, görünmez bir virüsle de dünyayı sarsıyor ve sallıyor. Kendisine dönmemizi, el kaldırıp yalvarmamızı istiyor. Lütfen gelin biz de üzerimize düşen bütün önlemleri aldıktan sonra Onun kulu olduğumuzu itiraf ederek şu dua ile Ona yalvaralım. Virüs belasından, anarşi ve terör belasından, savaş belasından, haksızlık, adaletsizlik, ibadetsizlik, duasızlık, sevgisizlik, saygısızlık, doyumsuzluk, şımarıklık, nankörlük, ahlaksızlık, müstehcenlik belasından kurtulalım. Haydi, hep beraber, evlerimizde namazdan sonra ellerimizi açalım, şu dua ile Mevla'ya yalvaralım:

Allahım! Sınırsız hamdolsun sana, sayısız salât ve selam olsun Habib-i Edib'ine ve Onu sevenlere, arkasından gidenlere.

Allahım! Unuttuysak, yanıldıysak bizi cezalandırarak rezil rüsva eyleme! Altından kalkamayacağımız yüklerin altına bizi sokma.

Sen affedicisin, affetmeyi seversin bizi affeyle. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Seni tanımazlar güruhuna karşı bize yardım et.

Allahım! İslam'dan kalplerimizi, doğru yolundan ayaklarımızı kaydırma. Günahlarına tevbe etmeyen ve ebedi hüsrana düşen zalimlerden eyleme.

Allahım! Bedenimizle, ruhumuzla, dilimizle, kalbimizle seni anıyoruz. Senin rızanı kazanmak için bu güzel mesajları kullarına ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizi bu güzel hizmetlerden uzaklaştırma, vücudumuza yerleşmeye niyet eden ve bu hizmetlerimize engel olmak isteyen hastalıkları bedenimizden ve ruhumuzdan uzaklaştır. Sıhhatimizi, huzurumuzu daim eyle.

Allahım! Bizi yalnız bırakma. Kendinden uzaklaştırmakla bizi cezalandırma. Verdiğin emanetlere emin kıl, emanetlerine hıyanet edenlerden eyleme.

Allahım! Dünyada sırat-ı müstakimden=dosdoğru yoldan, ahirette de sırat köprüsünden ayaklarımızı kaydırma. Yüzümüzü ağartacak salih evlatlar ver. Bizi ve evlatlarımızı dosdoğru namaz kılanlardan eyle, bizi, anamızı-babamızı ve bütün müminleri bağışla. Kötülüklerimizi, iyiliklerle değiştir. Allahım! Kötülükleri sildirecek iyilikler yaptır bize.

Allahım! Amellerimizi, çocuklarımızı, arzularımızı, servetimizi ıslah eyle. Razı olacağın evlat ve servet ver bize. Razı olduğun işler, meslekler ve arzularla bizi meşgul eyle.

Allahım! Beni kendi gözümde küçük eyle. Eyle ki kimseye hava atmayayım. Başkalarının gözünde büyük eyle. Eyle ki engellerle karşılaşmayayım, dinini rahat anlatayım.

Allahım! Bağışlamadığın günahımız, defetmediğin kederimiz, yerine getirmediğin ihtiyacımız kalmasın.

Allahım! Günümüzün evvelini salah (yararlı), ortasını felah (kurtuluş), sonunu necah (başarılı) eyle.

Allahım! Senden kendime, aile-efradıma, sevdiklerime, sevenlerime, dostlarıma, takipçilerime dünya ve ahirette af ve afiyet istiyorum, lütfeyle. Korona Virüsünden ve bütün virüslerden hepimizi koru!

Allahım! İnsanlık âlemine gönderdiğin son mesajın, son kitabın, son kelamın olan şu elimizdeki Kur'an'ı okumaya, anlamaya, yaşamaya beni ve ailemi, çocuklarımı muvaffak eyle.

Allahım! Kur'an'ın hürmetine bizi, Ramazan ayına kavuştur. Ramazan ayında bereketlenen, nurlanan, huzur ve mutluluğa kavuşan, onun rahmetinden, mağfiretinden nasibini alıp cehennemden kurtulan kulların zümresine ilhak eyle.

Allahım! Hakkında başlı başına bir sure indirdiğin ve 1000 aydan daha hayırlı olduğunu ilan ettiğin Kadir Gecesinin 1000 aylık mükâfatını almayı hepimize nasip eyle.

Allahım! Kadir Gecesinde indirdiğin Kur'an hürmetine hepimizi şeytanların ve şeytanlaşmışların şerrinden koru. Allahım! Bizi ve üzerimizde hakkı olan herkesi affet.

Bilerek veya bilmeyerek onur ve gururunu incittiğimiz, haklarını çiğnediğimiz kullarından helallik almaya, mallarını vermeye, kırılan gönüllerini hoşnut ve tamir etmeye bizi muvaffak eyle. Üzerimizde hakkı olan herkesi ve her şeyi affet. Ta ki kimsenin bizden isteyeceği bir şey kalmasın.

Allahım! Bizi, duası geri çevrilmeyen, her ne zaman el kaldırsa anında kabul edilen nazlı ve niyazlı kullarından eyle.

Allahım! Bizi, seni her sevgiliden çok seven, senin tarafından sevilen ve her şeyi ile seni sevdirmeye çalışan dostlarının arasına al.

Allahım! Kur'an'ın ilmini bize nasip eyle. Habib-i Edib'in sevdasıyla gönüllerimizi doldur. Kur'an'ın ahkâmıyla Habib-i Edib'in ahlakıyla yaşamayı bize nasip eyle.

Allahım! Ülkemizi ve bütün İslam ülkelerini yönetenlere feraset, basiret, adalet, merhamet, dirayet, kudret ve hidayet nasıp eyle. Bunların içinde kötülük ve haksızlık yapanlar varsa, böylelerine tövbe fırsatı, yaptıkları kötülüklerden, zulümlerden vazgeçme imkânı ver. Ver ki hem zalimler zulüm etmekten hem de Mazlumlar zulümden kurtulsun. Herkes affına layık olsun, daha fazla kimse acı çekmesin ya Rabbi!

Allahım! Bizi devletsiz, milletsiz, vatansız, ezansız ve bayraksız bırakma!

Allahım! Geçmiş ve gelecek günahlarımızı bağışla. Bizi döneklerden, tövbesini bozanlardan eyleme.

Allahım! Kâinatımızı güzelleştiren Güzel isimlerin hürmetine, dünya ve ahirette kurtuluş vesilemiz olan güzel peygamberin Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz hürmetine,

Hukukun üstünlüğü ilkesini içinde bulunduran İslamiyet hürmetine, İslam ve insanlık âleminin suyu, havası, güneşi, ruhu ve hayatı olan güzel kitabın Kur'an hürmetine… Bizi razı olduğun bu güzellerden ve güzelliklerden ayırma. Hepimize kâmil iman, ekmel ihlâs, çocuklarımıza ve torunlarımıza selamet, istikamet, sağlık ve saadetler nasip eyle! Allahım! Verdiğin bu nimetleri elimizden alma!

Cimrilikten, özellikle zekât ve sadaka vermemek gibi korkunç cimrilikten bizi koru ya Rabbi! Mert ve cömert kullarından eyle ya Rabbi!

Doğru tüccarlar, cennette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacaktır. Bizi ve tüccarlarımızı onlardan eyle Ya Rabbi!

Adaletli Yöneticiler, ibadetle büyüyen gençler, riyasız hayır hasenat yapanlar, zina için gelen daveti Allah korkusuyla geri çevirenler, tenhalarda Allah için göz yaşı dökenler, gönlü mescitlere bağlı olanlar hiçbir gölgenin olmadığı mahşer meydanında arşın gölgesine ve Senin himayen altına alınacaklar. Bizi onlardan eyle ya Rabbi! Bizi, sana kaçan, tövbe edip el açan kullarından eyle ya Rabbi!

Ülkemizin ve dünyamızın barışa, kardeşliğe ve huzura çok ihtiyacı var Ya Rabbi. Muhtaç olduğumuz şeyleri bize ve dünyamıza lütfeyle. Barıştan yana olanlara, destekleyenlere başarılar nasip eyle. Onları iki cihanın cennetine koy. Barışı baltalamak isteyenlere ve destekçilerine fırsat verme ya Rabbi!

Allahım! Dünyayı yönetenleri ve yönettikleri halkları Hz. Muhammed (s.a.v) efendimizin ahlakıyla ahlaklandır. Ahlaklandır ki, dünyamızın ateşi sönsün. Kur'an'ın ahkâmını hayatımıza hâkim eyle. Eyle ki, anarşi ve terör bitsin. Cinayetler, hıyanetler son bulsun. Her yere sulh, sükûn, huzur ve saadet hâkim olsun. Cennet dünyamıza gelsin. Dünyamız cennete dönsün. Ebedî ve sermedî cennet hepimizin olsun.

 

Allahım! İlmimi artır, hikmetimi artır, fesahat ve belagatimi artır, sanatına olan hayretimi, Sana olan hayranlığımı, aşkımı ve şevkimi artır. İhlâsımı, takvamı artır. Rabbim göğsüme ve gönlüme ferahlık ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz.

Allahım! Bedenime sıhhat, kalbime ve kalbimin damarlarına kuvvet ve nur ver. Fettah ismin hürmetine kalbimin damarlarını aç, onları yapan-yaratan sensin. Onların ve bedenimdeki bütün organların bozulmasına, daralmasına, eskimesine, yetersiz hale gelmesine fırsat verme. Beni, göz açıp-yumuncaya kadar nefsime ve Senden başkasına bırakma. Aklıma ve hafızama nur ver, kuvvet ver. Aklım ve hafızam hiç zayıflamasın. Korkunç musibetlerden, iyileşmez hastalıklardan, özellikle Korona Virüsünden ve bütün zararlılardan beni, çocuklarımı, torunlarımı, sevdiklerimi ve sevenlerimi koru.

Allahım! Senden dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik istiyorum. Rabbimiz! Bizi cehennem azabından koru! Bizi, anamızı-babamızı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla!

Allahım! Senden:

Ebedî sıhhat,

Ebedî servet, altından nehirler akan

Ebedî ve tertemiz mesken,

Ebedî tertemiz eş,

Ebedî aşk,

Ebedî ahbab,

Ebedî muhabbet,

Ebedî şefkat,

Ebedî rahmet

Ebedî gençlik,

Ebedî güzellik,

Ebedî hikmet,

Ebedî kudret,

Ebedî vatan,

Ebedî hayret,

Eebedî hayranlık,

Ebedî iştah,

Ebedî lezzet,

Ebedî saadet,

Ebedî cennet, ebedî cennette

Ebedî rü'yet istiyorum. Doyulmaz

Ebedî cemalini ve

Ebedî kemalini seyretmek istiyorum.

Bu istediklerimi vereceğine yüzde yüz inanıyorum.

Allahım! Dünyaya nasıl geldiysek, ahirete de öyle gitmeye bizi muvaffak eyle! Bizi, dünyaya acı duymadan, tertemiz, günahsız, getirdin; ahirete de acı duymadan tertemiz ve günahsız gönder.

Allahım! Doymayan nefisten, korkmayan kalpten, ağlamayan gözden, kabul edilmeyen duadan, tembellikten, acizlikten, korkaklıktan, saldırganlıktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, kaymaktan, kaydırmaktan, cimrilikten, yokluktan, kıtlıktan, kuraklıktan, dinsizlikten, imansızlıktan, ahlaksızlıktan, hayasızlıktan, edepsizlikten sana sığınıyoruz. Bizi bunlardan koru ya Rabbi!

Allahım! Bizi istediklerimize layık ve nail eyle. Nolur beni, yardımcılarımı ve bu yazıları takip eden, okuyan, paylaşan, birçok insana ulaşsın ve onların da kurtuluşuna vesile olsun diye destekte bulunan dost ve takipçi kardeşlerimi sevgili kullarına ikram eyleyeceğin nimetlere kavuştur, rızana uygun hayırlı işler yapmaya muvaffak eyle. Huzurlarını ve sağlıklarını daim eyle. Şu anda şifa bekleyen kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Gerek cephede ve gerekse amansız hastalıklarla ve kazalarla vefat eden kardeşlerimize şehadet rütbesini nasip eyle, hepsine rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eyle.

Allahım! Vatandaşlarımızı birbirini ezen-üzen değil, birbirini seven-sayan insanlar haline getir. Bütün insanlığı İslam'ın hidayet ve saadetiyle mesud eyle. İnsanlığı zalimlerin zulmüne maruz bırakma. Dünyanın her neresinde olursa olsun mazlumları ve masumları şu andan itibaren zulümden, esaretten koru ve kurtar ya Rabbi!

Anarşi ve terör gebersin Allahım!

Kan ve kavga bitsin Allahım! Korona Virüsü ve benzeri bütün virüsler yok olsun Allahım!

Vatanımız ve dünya cennet olsun Allahım!

Ebedî cennet hepimize vatan olsun Allahım!

Ey sevgililer sevgilisi! Seni seviyoruz. Sen de bizi sev, sevdir, sevindir. Senden ayrı kalmak, cehennem azabından beter. N'olur, kendinden uzaklaştırmakla bizi cezalandırma. Bizi namazı ve duayı unutmuşlardan eyleme. Bizi zikirmatik, fikirmatik ve şükürmatik eyle. Namazsız yaşatma, dua zevkinden, sana yalvarma hazzından bizi mahrum eyleme. Kullarına, özellikle ana-babamıza, huzurumuz ve sağlığımız için gayret gösterenlere, çocuklarımıza ve her şeye şefkatle, hürmetle ve muhabbetle davranma hissinden bizi yoksun bırakma.

Allahümme sallı ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed! Amîn âmîn, âmîn, bihürmeti seyyidilmürselin velhamdülillahi Rabbilalemîn el-Fatiha.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN GÜLDESTE-13

MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN GÜLDESTE-13

Okullarımız da, arkadaşlarımıza (ki, siz onların dilinden daha iyi anlarsınız) Müslümanca,

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-11

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-11

Eşref Ali Tehanevi(Hintli büyük allame ve sufi) İmam Rabbani ve izindekilerden sonra, geçen y

TATİLİMİZ, EBEDÎ TATİLİMİZİ KAYBETMEMİZE SEBEP OLMASIN!

TATİLİMİZ, EBEDÎ TATİLİMİZİ KAYBETMEMİZE SEBEP OLMASIN!

Şimdi insanlar birkaç günlüğüne tatile gitmeye hazırlanıyorlar. Hem de Korona Virüsünden t

MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN GÜLDESTE-12

MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN GÜLDESTE-12

Akif kadar bilgimiz, mantığımız yok ama Akif’in karşısındaki Tevfik Fikret kadar güçlü b

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-10

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-10

Emanullah Han(Eski Afgan kralı) Emanullah Han Afganistan’da Türkiye’dekine benzer kıyafet de

İSLAM MEDENİYETİNE DÖNÜN!

İSLAM MEDENİYETİNE DÖNÜN!

İçim yandı, gözlerim ceyhun oldu. Sanki, insanlığını kaybetmiş Amerikan polisinin dizleri a

MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN GÜLDESTE-11

MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN GÜLDESTE-11

Şeyh Sa’di Şirazi diyor ki; “Karşındakini küçük görüp bıyığını burma. İyi bil ki,

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-9

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-9

Deniz Baykal Demirel ve Beşşar tarzı çok siyasetçi var. Hasım olsalar da Mustafa Sarıgül i

MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN GÜLDESTE-10

MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN GÜLDESTE-10

Çağdaş mücahitlerimiz “Lavrens veya Emanuel Karasu Yemen’den Viyana’ya kadar sahip olduğu

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-8

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-8

Cevdet Said(Suriyeli âlim) Burada sadece Afra Çelebi’den bahsetmek meseleye kısır bakmak ol

DAHA ÖNEMLİ OLAN AYASOFYA’NIN AÇILMASI MI, YOKSA?

DAHA ÖNEMLİ OLAN AYASOFYA’NIN AÇILMASI MI, YOKSA?

Çok direndim. Ayasofya hakkında yazmamak, yazdıklarımı yayınlamamak için çok sabrettim. Niha

Bilin ki, Allah'ın lâneti zâlimlerin üzerinedir.

Hûd,18

GÜNÜN HADİSİ

İman ve İslam'ın Fazileti

"Mü'min kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mü'mine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı birşey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır" (Müslim, Zühd 64, (2

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI