Cevaplar.Org

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

Eser Adı: Er Risaletu’l Muhammediye Müellif: Seyyid Süleyman Nedvi Urduca’dan Arapçaya Tercüme: Muhammed Nazım Nedvi Yayınevi; Daru İbn-i Kesir Bu hafta tavsiye edeceğimiz eser, Hindistan ve Pakistan ilim havzaları konusunda uzman, muhterem hocamız Prof. Dr. Abdülhamit Birışık’ın ifadeleriyle “Son yüzyılda sîret alanında sadece Hint alt kıtasında değil tüm İslâm âleminde yazılan en önemli sîret kitabının


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-04-15 15:35:44

Eser Adı: Er Risaletu'l Muhammediye

Müellif: Seyyid Süleyman Nedvi

Urduca'dan Arapçaya Tercüme: Muhammed Nazım Nedvi

Yayınevi; Daru İbn-i Kesir

Bu hafta tavsiye edeceğimiz eser, Hindistan ve Pakistan ilim havzaları konusunda uzman, muhterem hocamız Prof. Dr. Abdülhamit Birışık'ın ifadeleriyle "Son yüzyılda sîret alanında sadece Hint alt kıtasında değil tüm İslâm âleminde yazılan en önemli sîret kitabının" (Sîretü'n-Nebî) müelliflerinden biri olan, allame merhum Seyyid Süleyman Nedvi'ye ait "Hutabat-ı Madras" adlı şaheserin Arapça çevirisi olacak.

1925 senesinde Hindistan'ın Madras Üniversitesinde Amerikalı bir misyonerin Hz. İsa'nın hayatına dair Urdu dilinde verdiği seri konferansların büyük bir yankı uyandırması üzerine, Madras şehrindeki Cenub-i Hint İslamî Talimî Encümen, Seyyid Süleyman Nedvi'yi Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın yüce şahsiyetiyle alakalı bir dizi seri konferans vermek üzere davet etti.

Bunun üzerine Nedvi, Ekim-Kasım 1925'de sekiz haftayı kapsayan ve Hz. Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Risaletini çeşitli yönleriyle incelediği sekiz konferans verdi. Müslüman, Hindu, Hıristiyanlardan oluşan aydın bir zümre ve büyük bir izleyici kitlesinin coşkuyla dinlediği bu hitabeler "Hutabat-ı Madras" adıyla basıldı ve çok büyük bir alakaya mazhar oldu. Türkçe dâhil birçok dile çevrildi.

Prof. Dr. Abdülhamit Birışık hocamız diyor ki; "Bu eser küçük hacmine rağmen gerçek Hz. İsa'yı tanıtma bakımından çok güzel bir örnek olmasının yanında asıl olarak Peygamber efendimizi değişik bir tarzda tanıtmıştır. Bu kitabın gerek işin ehli hocalarımız, gerekse genel halk kitleleri tarafından defalarca okunması gerekir. Türkçe tercümesinin dili eskidiği ve tercüme Arapça'dan yapıldığı için Urduca aslından yeni bir tercümesine ihtiyaç vardır."

Sözü, hitam-ı misk olarak merhum Ebul Hasan en Nedvi'ye bırakalım; "Er Risaletü'l Muhammediye adıyla Arapçaya tercüme edilen Hutabat-ı Madras isimli eseri de, Hz. Peygamberin hayat, yaşayış ve Risaleti konusunda yazılmış eserlerin en güçlü, en yoğun, en dolgun ve en etkili olanlarındandır."

Eseri temin için:

https://www.irsad.com.tr/urun/er-risaletul-muhammediyye-1

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

Eser Adı: Safvetü’t Tefâsir Müellif: Muhammed Ali Sabuni Yayınevi: Dar’us Sabuni, Kahir

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ Kur’an ayı olan Ramazan ayında kısa da olsa bir t

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

Eser Adı: Er Risaletu’l Muhammediye Müellif: Seyyid Süleyman Nedvi Urduca’dan Arapçaya Ter

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

Eser Adı: Et-Tasrih Bima Tevatere Fi Nüzuli’l Mesih Müellif: Mevlana Enver Şah Keşmîrî Ya

RUDUDUN ALA EBÂTIL

RUDUDUN ALA EBÂTIL

Eser adı: Rududun Ala Ebâtıl Müellifi: Eş Şeyh Muhammed Hâmid Hamevi Yayınevi: El Mektebet

ER RASUL’UL MUALLİM

ER RASUL’UL MUALLİM

Eser Adı: Er Rasul’ul Muallim ve Esâlibu Fi’t tâlim Müellifi: Abdulfettah Ebu Gudde Yayı

HÂDIRÜL ÂLEM’İL İSLAMİ

HÂDIRÜL ÂLEM’İL İSLAMİ

Eser adı: Hâdırül Âlem’il İslami Müellif: Emir Şekip Arslan Yayınevi: El Mektebet’ul

EL CEVAHİR’UL LULUİYYE

EL CEVAHİR’UL LULUİYYE

Eser Adı: El Cevahir’ul Luluiyye Müellif: Muhammed bin Abdullah el-Cerdani Yayınevi: Salih Ki

NUZHETU’L MUTTAKİN

NUZHETU’L MUTTAKİN

Eser Adı: Nuzhetu’l Muttakin Müellifler; Dr. Mustafa el Buğa, Muhyiddin Misto vs. Yayınevi;

EL HUSÛN-UL HAMİDİYYE

EL HUSÛN-UL HAMİDİYYE

Eser adı; El Husûn-ul Hamidiyye Müellif; Hüseyin Cisri Yayınevi; El Mektebetul Hanefiyye Üs

FETVALAR

FETVALAR

Eser adı: Fetvalar Müellif; Muhammed Emin Er Yayınevi; Mevsimler Kitap

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

Allah her şeye güzel davranmayı emretmiştir. Öyle ise öldüreceğiniz zaman bile güzel öldürün. Hayvan keseceğiniz zaman güzel kesin. Sizden biri bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI