Cevaplar.Org

EN GEREKLİ TAVSİYELER

SORU: Bize en gerekli tavsiyeleriniz nelerdir? 1. DELİL İLE ALLAH’I TANIMAK Kendi nefsine ve bütün alemdeki nizama bakıp; hiçbir benzeri olmayan, her noksandan uzak (münezzeh), en güzel vasıflara sahip, bütün alemin tek yaratıcısı ve bütün kulların ibadetlerine yegane layık ve müstahak, tek (vahid) olan varlığa (Allah’a) yâkini (kesin) olarak inanmak.


Muhammed Emin Er

.

2020-04-10 20:57:02

SORU: Bize en gerekli tavsiyeleriniz nelerdir?

1. DELİL İLE ALLAH'I TANIMAK

Kendi nefsine ve bütün alemdeki nizama bakıp; hiçbir benzeri olmayan, her noksandan uzak (münezzeh), en güzel vasıflara sahip, bütün alemin tek yaratıcısı ve bütün kulların ibadetlerine yegane layık ve müstahak, tek (vahid) olan varlığa (Allah'a) yâkini (kesin) olarak inanmak.

2. DELİL İLE PEYGAMBERLERİ TANIMAK

Mucizeler göstererek peygamberliğini ilan etmiş olan, Mekke ahalisinden, Kureyş kabilesinden Abdullah oğlu Muhammed'in (a.s) mucizelerine özellikle Kuran Mu'cizu'l-Beyân'a bakıp onun Allah'ın kulu ve gönderdiği peygamberi olduğuna yakîni (kesin) olarak inanmak.

3. ŞEHADETİN LAFIZ VE MANASINI BİLMEK

Allah ve Resulüne imandan sonra, İslam'ın ilk basamağı olan şehadet kelimesini öğrenip kalp ile manasına inanarak, dil ile lafzını söylemek.

 

a. Şehadet kelimesinin manasına inanarak lafzını dil ile söyleyene şer'an,"Mümin"ve "Müslüman" denir.

 

b. Şehadet kelimesinin manasına inanarak lafzını söyleyen kimse, İslam itikadını tamamen kabul etmiş sayılır.

 

c. Şehadet kelimesini söyleyen kimse, küfrü gerektiren bir şey kendisinden sadır olmazsa; günahkar olarak ölse, cehenneme de gitse bile onun yeri sonunda cennettir.

 

d. Şehadet getiren kimse, kendisinde küfrü gerektiren bir şey bulunmazsa hangi mezhepten olursa olsun Ehl-i Kıble ve Müslüman sayılır.

 

e. Bu söylenilenler hakkında bütün müçtehid alimler görüş birliği etmişlerdir

 

4. İMANIN ALTI ERKANINI BİLMEK

 

İmanın altı erkanı şunlardır:

 

1. Allah'a inanmak,

 

2. Allah'ın meleklerine inanmak,

 

3. Allah'ın kitaplarına inanmak,

 

4. Allah'ın peygamberlerine inanmak,

 

5. Ahiret gününe inanmak,

 

6. Kaderin, hayır ve şerrin Allah'ın takdiri ile olduğuna inanmak.

 

Allahu Teala'da bütün üstün vasıfların var olması mutlaka gereklidir. Buna karşılık, Allahu Teala'da her hangi bir noksan sıfatın bulunması asla mümkün değildir. Allahu Teala'nın bir şeyi yapması veya yapmaması mümkündür; ister yapar, isterse yapmaz, irade O'nundur.

Allah'ın sıfatlarından aşağıdaki 14 tanesini ayrıntılı bir şekilde bilmek, her bir Müslüman için gereklidir.

 

1- Vücûd (Allah'ın var olması),

2- Kıdem (Allah'ın ezeli bir varlığa sahip olması),

3- Bekâ (Allah'ın ebediyyen var olması),

4- Muhalefetün lil havâdis (Allah'ın yaratılanlara benzememesi),

5- Kıyâm bi nefsihi (Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmaması),

6- Vahdet (Allah'ın bir olması),

7- Hayat (Allah'ın diri, sağ olması),

8- İlim (Allah'ın her şeyi bilmesi),

9- İrâde (Allah'ın herhangi bir şeyi yaratması hususunda dilemesinin olması),

10- Kudret (Allah'ın gücünün her şeye yetmesi),

11- Semi (Allah'ın seslerin tamamını işitmesi),

12- Basar (Allah'ın her şeyi istisnasız olarak görmesi),

13- Kelam (Allah'ın konuşmasının olması ),

14- Tekvin (Allah'ın yaratıcı olması)

Bunlardan birincisine (Vücut sıfatına) sıfat-ı nefsiye denir. Ondan sonraki 5 sıfata sıfat-ı selbiye ve celaliye denir. Ondan sonraki 7 sıfata sıfat-ı zatiye denir. En sonda ki Tekvin sıfatına sıfat-ı fiiliye denir. Bütün bu sıfatlara sıfat-ı kemaliye denir.

Allah'ın bütün melekleri, yemezler, içmezler, Allah'ın emrine karşı gelmezler ve onlardan asla günah sadır olmaz.

Allahu Teala peygamberlerine 100 suhuf ve dört büyük kitap göndermiştir. Dört büyük kitap Tevrat, İncil, Zebur, Kuran-ı Kerim'dir.

Bütün peygamberlerde şu beş sıfatın bulunması vaciptir (gereklidir):

1. Sıdk (Peygamberlerin sözlerinde doğru olmaları ve onlardan asla yalan sadır olmaması),

2. Fetanet (Peygamberlerin çok akıllı ve zeki olmaları),

3. Emanet (Peygamberlerin çok emin ve güvenilir kimseler olmaları),

4. Tebliğ (Peygamberlerin Allah tarafından onlara vahyolunan Allah'ın her bir emrini, onu saklamadan eksiksiz olarak tebliğ etmeleri),

5. İsmet (Peygamberlerin tıpkı Allah'ın melekleri gibi her türlü günahlardan masum olmalarıdır).

Bu her beş sıfatın zıtları da, peygamberler hakkında mümtenidir (yani imkansızdır, peygamberlerden asla varid olmaz).

Nübüvvet (yani peygamberlik) mertebesine zarar getirmeyen geçici haller peygamberler hakkında caizdir (olabilir).

Peygamberimiz hakkında her insanın bilmesi farz olan hususlar:

Peygamberimiz en son peygamber olup, ondan sonra asla peygamber gelmeyecektir. Bütün yaratılmışlardan en üstünüdür. Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) efendimiz bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Onun şeriatı kıyamete kadar devam edecektir. Ve her zamanda ve her mekanda yeterlidir.

5. İSLAMIN BEŞ ERKANINI BİLMEK

İslamın beş erkanı şunlardır:

1. Kelime-i şehadet getirmek,

2. Düzgün namaz kılmak,

3. Malının zekatını vermek,

4. Ramazan ayında oruç tutmak,

5. Kudreti varsa, ömründe bir kere hacca gitmek.

 

6. NASÛH TÖVBE ETMEK

Nasûh yani samimi tövbe Allah'ın kabul ettiği tövbe demektir. Şartları şunlardır:

a. Tövbe niyetiyle, ilk önce abdest sonra boy abdesti almak, tenha bir yerde iki rekat namaz kılmak, daha sonra da bütün günahlarını birer birer düşünüp hepsinden kesinlikle tövbe etmek.

b. Keşke günah işlemeseydim diye teessüf etmek, üzülmek ve pişmanlık duymak.

c. Bir daha günah işlememeye kesin niyet etmek.

d. Tövbenin kabulü için ellerini kaldırarak "Ya Gafûr! Ya Rahîm! Ben âsi kulunu affeyle, tövbemi kabul eyle, beni rüsvay eyleme Allah'ım!" diyerek ve göz yaşı dökerek Allah'a yalvarmak.

e. Zimmetini Allah ve kul haklarından temizlemek. Ödemesi gereken başlıca Allah ve kul hakları şöyledir.

a) Başlıca Allah hakları:

1. Namaz,

2. Zekat,

3. Oruç,

4. Hacc,

5. Kurban,

6. Nezir,

7. Fitre,

8. Oruç bozma keffareti,

9. Hata ile adam öldürme keffareti,

10. Zihar keffareti (yani kendi hanımına; "senin sırtın, anamın sırtına benziyor"deme keffareti,)

11. Yemin keffareti,

Bunların hepsi kulun, Allah'a olan borcudur ve ödemesi farzdır. Ödeyemediklerini vasiyet etmek borçtur.

b) Başlıca kul hakları:

1. Cana kıymak,

2. Mala taarruz,

3. Irza tecavüz,

4. Çeşitli suretlerle insanları incitmek.

Bu saydığımız haklardan bazılarını kendisi hayatta iken ödeyemediği takdirde, ölmeden önce vefatından sonra ödenmesi için malının üçte biri miktarını aşmıyacak şekilde vasiyet etmesi borçtur. Bıraktığı mirasın üçte birinin borçlarını ödemeye yetmeyeceği kanaati hasıl olduğu takdirde ihtiyaten "devir" yapılmasını vasiyet etmek iyi olur inşaallah. Amma üçte birden daha az vasiyet edip de, devri emrederse veya hiç vasiyet etmezse, günahkar olur.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MEHDİYİ BEKLEMEK DİNDE BİR BİD’AT DEĞİLDİR

MEHDİYİ BEKLEMEK DİNDE BİR BİD’AT DEĞİLDİR

Şeyh Muhammed Hamid merhum Nevair adlı mecmuada Mehdi fikrinin Şia’dan bize geçtiğini iddia e

KAİNAT DENEN MESCİD

KAİNAT DENEN MESCİD

Ey insan! Sen bu hayata bir camide, (bir ibadethanede) gözlerini açmışsın ve Müslüman olarak

HAYVAN KESİMİNDEKİ SIKÇA YAPILAN YANLIŞLAR

HAYVAN KESİMİNDEKİ SIKÇA YAPILAN YANLIŞLAR

Hayvanın Canı Çıkmadan Kesmeye Devam Etmek Günümüzde hayvanları kesenler hayvanlara eziyet

ÂLİMİN HAYATI, ÂLEMİN HAYATIDIR

ÂLİMİN HAYATI, ÂLEMİN HAYATIDIR

Âlimlerden biri vefat ettiği zaman, hemen: “Mevtü’l âlim mevtü’l âlem=Âlimin ölümü

CENNET VE CEHENNEMİN VARLIĞI KULLUK ŞUURUYLA ÇELİŞMEZ

CENNET VE CEHENNEMİN VARLIĞI KULLUK ŞUURUYLA ÇELİŞMEZ

Kulluk şuuru, Allah’a iman etmek, Onu isim ve sıfatlarıyla yakından tanımaya bağlıdır. Bu

KÂİNATLA BİRLİKTE NAMAZ NASIL KILINIR?

KÂİNATLA BİRLİKTE NAMAZ NASIL KILINIR?

Allah, kâinatı, insanda özetlemiş, Katından gönderdiği dört büyük kitabı ve yüz sayfay

ŞİRK SAYILAN AKIMLAR (1)

ŞİRK SAYILAN AKIMLAR (1)

1-Politeizm: Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türeyen politeizm, sözlük an

GİZLİ ŞİRK VE SEBEPLERİ

GİZLİ ŞİRK VE SEBEPLERİ

Gizli şirk nedir? Yapılan faydalı amelleri Allah rızası için değil de gösteriş ve desinler

TORUNUM GÜLCE BENİ ŞAŞIRTTI VE SEVİNDİRDİ

TORUNUM GÜLCE BENİ ŞAŞIRTTI VE SEVİNDİRDİ

Birkaç gündür Nurefşan kızım misafirimiz. Dünyayı saran ve sarsan Korona Virüsünden dolay

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ

Şirk Nedir? Sözlükte şirk, ortak koşmak; müşrik, şirk koşan kişi; şerik ise ortak anlam

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-5

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-5

85-İlim ile Marifet ve İrfan arasındaki farklar; a-İlim külli ve mürekkebde kullanılır, di

İnfitar Suresi/6-8

Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

GÜNÜN HADİSİ

Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerden (özür sahibi olanlar dışında) (evlerinde) oturanlar ile Allah yolunda malları ve canları ile savaşanlar bir olamaz."

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI