Cevaplar.Org

KUR’AN’DA FASIK

Sözlükte fasık, belli sınırları aşan kişi demektir. Terim olarak fasık, Allah’ın emirlerine itaatsizlik ederek günahkâr olan kişi anlamına gelir.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-04-01 20:37:21

Sözlükte fasık, belli sınırları aşan kişi demektir.

Terim olarak fasık, Allah'ın emirlerine itaatsizlik ederek günahkâr olan kişi anlamına gelir.

Fasık kelimesi Kur'an'da hem günah işleyen kimseler hem de müşrik, münafık, Yahudi ve Hıristiyanlar için kullanılır.

Kur'an'da Fasıklığın günah anlamında kullanıldığı dört ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur…"(1)

Bu ayette geçen fusûk kelimesi günah olarak tercüme edilmiştir.

2-"…Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır."(2)

İbn Kesîr, ayetteki "Füsûk"tan maksadın "büyük günahlar" olduğunu söylemiştir.(3)

3-"…İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır!"(4)

İman eden kişinin fasıklık denen büyük günahlardan sakınması gerekir. İman ettiği halde büyük günah işlemek ahirette ceza görme sebebidir.

4-"Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fâsık kimselerdir."(5)

Namuslu kadınlara zina iftirasında bulunanlar, işledikleri bu büyük günah nedeniyle fasık olarak isimlendirilmişledir.

Kur'an'da fasıklığın imansızlık anlamında kullanıldığı dört ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Andolsun, biz sana apaçık âyetler indirdik. Bunları ancak fasıklar inkâr eder."(6)

Diyanet Tefsiri kimlere fasık dendiğini şöyle açıklar: 'Fâsık "dinin emir ve yasaklarına aykırı davranma" anlamına gelen "fısk" kelimesinden türetilmiş bir isim olup "Allah'ın buyruklarına itaat etmeyip âsi olan mümin, münafık veya kâfir" mânalarında kullanılan bir terimdir. Genellikle büyük günahlar işleyen kimselere fâsık denmiştir. Bu günahlar içinde dinin itikad ilkelerinden biri veya birkaçı bulunursa fâsıkın aynı zamanda kâfir olduğu hususunda görüş birliği vardır.'(7)

 2-"Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir."(8)

Ehl-i kitaptan az bir kısmı Hz. Muhammed (s.a.v.)'e ve onun tebliğ ettiği Kur'an'a inanmışlar; diğerleri ise son peygambere iman etmeyerek bu konuda Allah'a itaat etmediklerinden fasık olmuşlardır.

3-"Âyetlerimizi yalanlayanlara ise, yapmakta oldukları fasıklık sebebiyle azap dokunacaktır."(9)

Burada, insanı küfre götüren ayetleri yalanlama işi, fasıklık yapmak olarak nitelendirilmektedir.

4-"Hiç mü'min, fasık gibi olur mu? Bunlar (elbette) eşit olmazlar."(10)

Diyanet tefsiri, fasıkların durumunu; 'mümin ile inanmayanların veya günaha batmış bulunanların aynı değerde olmadıkları ortaya konmakta'(11) şeklinde açıklamaktadır.

Dipnotlar

1-Bakara-197

2-Hucurat-7

3-Muhtasar-ı ibn Kesîr, 3/362) (Muhammed Ali Sabuni, C: 6, S: 143

4-Hucurat-11

5-Nur-4

6-Bakara-99

7-DİB Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa-163

8-Al-i İmran-110

9-En'am-49

10-Secde-18

11-DİB Kur'an Yolu Tefsiri C: 4, S:

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞİRK SAYILAN AKIMLAR (1)

ŞİRK SAYILAN AKIMLAR (1)

1-Politeizm: Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türeyen politeizm, sözlük an

GİZLİ ŞİRK VE SEBEPLERİ

GİZLİ ŞİRK VE SEBEPLERİ

Gizli şirk nedir? Yapılan faydalı amelleri Allah rızası için değil de gösteriş ve desinler

TORUNUM GÜLCE BENİ ŞAŞIRTTI VE SEVİNDİRDİ

TORUNUM GÜLCE BENİ ŞAŞIRTTI VE SEVİNDİRDİ

Birkaç gündür Nurefşan kızım misafirimiz. Dünyayı saran ve sarsan Korona Virüsünden dolay

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ

Şirk Nedir? Sözlükte şirk, ortak koşmak; müşrik, şirk koşan kişi; şerik ise ortak anlam

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-5

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-5

85-İlim ile Marifet ve İrfan arasındaki farklar; a-İlim külli ve mürekkebde kullanılır, di

HZ. MUSA’NIN (A.S) KUR’AN’DAKİ MEŞHUR DUASI

HZ. MUSA’NIN (A.S) KUR’AN’DAKİ MEŞHUR DUASI

Bu makale biraz özeldir. Erbabına hastır. “Tam bana göre” diyenlere mahsustur. Bir küçük

KUR’AN’DA İRTİDAT EDENLER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

KUR’AN’DA İRTİDAT EDENLER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

1.Kur’an, irtidat edenlerin doğru yolu bulamayacaklarını açıklar: İrtidat edenlerin doğru

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-4

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-4

66-Ebu Suud Efendi der ki; “Kur’an’ın manalarını teemmül eden kimse, tilaveti tekrar etmes

İRTİDAT VE RİDDE HAREKETLERİ

İRTİDAT VE RİDDE HAREKETLERİ

-İrtidat nedir? Sözlükte irtidat, geri dönmek anlamına gelir. Terim olarak irtidat, kişinin

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-3

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-3

45-“Bir zalimin bir zalimden intikam aldığını gördüğünde, dur ve hayretle bak.” Fudayl B

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-2

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-2

23- Tevrat İbranice bir kelimedir ve şeriat ve hak kelam demektir. İncil de Süryanice bir kelime

Ey Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen Vârislerin en hayırlısısın.

Enbiya,89

GÜNÜN HADİSİ

Ey Allah'ın Resulü," dedim, "şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. (Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi, Da'avat 89,

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI