Cevaplar.Org

KUR’AN’DA FASIK

Sözlükte fasık, belli sınırları aşan kişi demektir. Terim olarak fasık, Allah’ın emirlerine itaatsizlik ederek günahkâr olan kişi anlamına gelir.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-04-01 20:37:21

Sözlükte fasık, belli sınırları aşan kişi demektir.

Terim olarak fasık, Allah'ın emirlerine itaatsizlik ederek günahkâr olan kişi anlamına gelir.

Fasık kelimesi Kur'an'da hem günah işleyen kimseler hem de müşrik, münafık, Yahudi ve Hıristiyanlar için kullanılır.

Kur'an'da Fasıklığın günah anlamında kullanıldığı dört ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur…"(1)

Bu ayette geçen fusûk kelimesi günah olarak tercüme edilmiştir.

2-"…Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır."(2)

İbn Kesîr, ayetteki "Füsûk"tan maksadın "büyük günahlar" olduğunu söylemiştir.(3)

3-"…İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır!"(4)

İman eden kişinin fasıklık denen büyük günahlardan sakınması gerekir. İman ettiği halde büyük günah işlemek ahirette ceza görme sebebidir.

4-"Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fâsık kimselerdir."(5)

Namuslu kadınlara zina iftirasında bulunanlar, işledikleri bu büyük günah nedeniyle fasık olarak isimlendirilmişledir.

Kur'an'da fasıklığın imansızlık anlamında kullanıldığı dört ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Andolsun, biz sana apaçık âyetler indirdik. Bunları ancak fasıklar inkâr eder."(6)

Diyanet Tefsiri kimlere fasık dendiğini şöyle açıklar: 'Fâsık "dinin emir ve yasaklarına aykırı davranma" anlamına gelen "fısk" kelimesinden türetilmiş bir isim olup "Allah'ın buyruklarına itaat etmeyip âsi olan mümin, münafık veya kâfir" mânalarında kullanılan bir terimdir. Genellikle büyük günahlar işleyen kimselere fâsık denmiştir. Bu günahlar içinde dinin itikad ilkelerinden biri veya birkaçı bulunursa fâsıkın aynı zamanda kâfir olduğu hususunda görüş birliği vardır.'(7)

 2-"Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir."(8)

Ehl-i kitaptan az bir kısmı Hz. Muhammed (s.a.v.)'e ve onun tebliğ ettiği Kur'an'a inanmışlar; diğerleri ise son peygambere iman etmeyerek bu konuda Allah'a itaat etmediklerinden fasık olmuşlardır.

3-"Âyetlerimizi yalanlayanlara ise, yapmakta oldukları fasıklık sebebiyle azap dokunacaktır."(9)

Burada, insanı küfre götüren ayetleri yalanlama işi, fasıklık yapmak olarak nitelendirilmektedir.

4-"Hiç mü'min, fasık gibi olur mu? Bunlar (elbette) eşit olmazlar."(10)

Diyanet tefsiri, fasıkların durumunu; 'mümin ile inanmayanların veya günaha batmış bulunanların aynı değerde olmadıkları ortaya konmakta'(11) şeklinde açıklamaktadır.

Dipnotlar

1-Bakara-197

2-Hucurat-7

3-Muhtasar-ı ibn Kesîr, 3/362) (Muhammed Ali Sabuni, C: 6, S: 143

4-Hucurat-11

5-Nur-4

6-Bakara-99

7-DİB Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa-163

8-Al-i İmran-110

9-En'am-49

10-Secde-18

11-DİB Kur'an Yolu Tefsiri C: 4, S:

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

Bakara sûresinin 134 ve 141. ayetlerinde mükerrer olarak, geçmişlerimizin hatalarından sorumlu

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir?

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan oldukla

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ebû Hureyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edilen Buh

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

Eğer denirse; “Allah'tan başkası, diriltir ve öldürür dememiz caiz midir?” Biz deriz: Evet

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

Bu on noktayı yazan: Seyfi Asrî (hafizahullahu teala) Çarşamba günü Öğlen ile ikindi arası

KISA KISA NOTLAR-3

KISA KISA NOTLAR-3

Çocuk ölü doğduğunda isim vermeye gerek yok. *Avukat suçluyu savunursa günahkâr olur. *Bir

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

Not: Bu yazı alegorik ve fantastik anlatımla yazılmıştır. Bütün oluşçulara, şüphecilere

KISA KISA NOTLAR-2

KISA KISA NOTLAR-2

Ortalama iki öğün yemek iyidir. Bazıları “bir kez yiyin” diyorlar. Ne 3 yap ne de 1 yap. Sa

KISA KISA NOTLAR-1

KISA KISA NOTLAR-1

*Şevval ayında tutulan 6 gün orucu ara vererek tutmak efdaldir. *Abdest sıkışıkken cemaatl

BİR GARİP HEYKEL

BİR GARİP HEYKEL

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Yakın tarihimizde dinler arası diyalog adına icrâ e

Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

Hicr Suresi,9 (Mürşid 3.1'den alınmıştır)

GÜNÜN HADİSİ

Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri

"Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir." (Buhari, Tefsir, Kul euzu bi-rabbi'n-nas 1)

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI