Cevaplar.Org

EL-KAHHÂR

Kahhâr kelimesinin sözlük anlamı: Üstün gelen, yenen, istediğini zorla yaptıran. Kahhâr isminin terim anlamı: Her şeyi elinde tutup istediğini yaptıran, boyun eğdirip üstün gelen, ilahi iradeye zıt olarak yapılmak istenen işlere engel olan, kendi iradesini kaim kılan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-03-30 21:01:34

Kahhâr kelimesinin sözlük anlamı: Üstün gelen, yenen, istediğini zorla yaptıran.

Kahhâr isminin terim anlamı: Her şeyi elinde tutup istediğini yaptıran, boyun eğdirip üstün gelen, ilahi iradeye zıt olarak yapılmak istenen işlere engel olan, kendi iradesini kaim kılan.

Kur'an'da altı ayette Kahhar, iki ayette Kahir ismi geçer. Kahir ismi İbn Mace rivayetinde de yer almıştır.

İçinde Kahhâr adı geçen bir ayet şöyledir:

"…De ki: Allah her şeyi yaratandır. Ve O, birdir, karşı durulamaz güç sahibidir."(1)

Müfessir Elmalılı, şu açıklamayı yapar: 'O kahhardır. Yaratıcılıkta, tanrılıkta ve Rablıkta eşi ve benzeri olmayan ve bütün yaratılmışları hükmü altına alan ve onların mukadderatını kudretiyle elinde tutan bir Rabdır.'(2)

Ömer Nasuhi Bilmen, burada geçen Kahhâr ismini şöyle açıklar: 'İsterse bütün mükevvenatı mahv-ı perişan edebilir. Müşrikleri elbette kahr ve tenkil edecektir.'(3)

Allah, insanlara doğru olanı bildirip onları uyarmadıkça kahretmez.

İçinde Kahir ismi geçen bir ayet şöyledir:

"O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır."(4)

Diyanet Tefsiri, bu ayeti şöyle açıklar: 'O'nun her şeye gücü yeter ve O kulları üzerinde tam bir hâkimiyete, karşı konulamaz bir kudrete sahiptir. Ayrıca O, tam bir hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olduğu için kimlerin fayda veya zarara müstahak olduğunu bilir; herkesin her halinden haberi olur ve hakîm olmasının bir sonucu olarak herkese, haline münasip ne ise onu verir, dolayısıyla hiç kimseye haksızlık etmez.'(5)

El-Kahhâr isminden çıkarmamız gereken ders:

Şunu hiç unutmamalıyız ki, Allah'ın her şeye gücü yeter. O halde onun emri altında bulunan kullar olarak, Allah'a tam bir teslimiyet içinde bulunup onun rahmetine nail olmak için gayret etmeliyiz.

Dipnotlar

1-Rad-16

2-Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, C: 5, S: 138

3-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri, C: 3, S: 1638

4-En'am-18

5-DİB Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 385

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Onu(Kur’an’ı) Ruh-ul Emin(Cebrail), inzar edenlerden olasın diye, kalbine apaçık Arapça olarak indirmiştir.

Şuara:193-195

GÜNÜN HADİSİ

İki müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışılarsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

(Riyazü's-Salihin)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI