Cevaplar.Org

KORONA VİRÜSÜNÜN ANLAMI, BİLİM VE DİNİN İTTİFAKI

Bu korona virüsü şimdiye kadar nerde idi? Nasıl çıktı? Niçin çıktı? Gözle görülemeyecek kadar küçük bir varlık nerde ise dünyayı dize getirdi. Bir küçük varlık bu gücü, bu meydan okuma cesaretini nereden alıyor? Yoksa bu gücün arkasında başka bir güç mü var?


Vehbi Karakaş

vehbikarakas@hotmail.com

2020-03-13 16:47:50

Bu korona virüsü şimdiye kadar nerde idi? Nasıl çıktı? Niçin çıktı? Gözle görülemeyecek kadar küçük bir varlık nerde ise dünyayı dize getirdi. Bir küçük varlık bu gücü, bu meydan okuma cesaretini nereden alıyor? Yoksa bu gücün arkasında başka bir güç mü var?

Bu soruları soran yok, bu soruların doğru bir şekilde cevabını bulmakla uğraşan yok. Herkes, nasıl etsek te bu mikrobu bulsak, bulsak ta onu öldürsek ve kurtulsak derdinde ve düşüncesinde. Hâlbuki bugün onu bulsanız, öldürseniz de birkaç gün, birkaç ay, birkaç yıl sonra o veya bir başka afet yine bir başka adla çıkacak, dünyayı kasıp kavurmaya devam edecektir. Dünyayı ürküten ve korkutan önceki virüsler de böyle çıkmadı mı? Öyleyse çözüm, onu bulmak, öldürmek değil; asıl çözüm, onun tesadüfen gelmediğini görmek, onun bir memur olarak görevlendirildiğini anlamak, onu, onun amirine şikâyet etmek, gereken ders ve ibreti almaktır. Bizi rahatsız eden bu virüsün, aynı zamanda kâinat ve kâinatın içindeki bütün varlıkların amiri Allah'tır. Allah'ın görünen, görünmeyen orduları vardır. Hangi askerini, ne zaman devreye sokacağını Ondan başka kimse bilemez.

İnsanın birinci vazifesi, Allah'a inanmak, Onun kurallarına uymak, evrende anarşi ve terör çıkarmamaktır. Allah bunu değil de bunun aksini insanda gördüğü için zaman zaman işte böyle afetlerle insanoğluna haddini bildiriyor, bir taraftan da unutanlara Kendisini hatırlatıyor.

Merayı tecavüz edip ekilmiş bir tarlaya dalan bir koyun sürüsünü geri döndürmek için çoban taş atar. Taşlara hedef olan koyunlar geri dönerler, bu dönüşleriyle de: "Biz başıboş değiliz, çobanın emri altındayız. O bizden daha fazla bizim faydamızı düşünür. Madem onun rızası yoktur, öyleyse biz de geri dönelim." derler. Böylece hadlerini aşmaktan daha fazla taşlanmaktan kurtulurlar.

Bu misal bize diyor ki: Ey insanlar! Siz, o koyun sürüsünden daha fazla mı isyankârsınız, daha fazla mı yoldan çıkmışsınız, daha fazla mı akılsızsınız ki çobanınız olan Allah'tan atılan türlü türlü taşların manasını anlamıyorsunuz? Yola gelmiyorsunuz? Deprem bir taş, hortum bir taş, kazalar bir taş, amansız hastalıklar bir taş, virüsler bir taş, savaşlar bir taş, anarşist ve teröristlerle rahatsız edilmeniz bir taş… Bu taşlardan hiç mi bir ders çıkarmayacak ve bir ibret almayacaksınız?

Siz, koyununuzu, hatta tavuklarınızı dahi başıboş bırakmazken; sizi yoktan var eden, kâinatın gözü ve gözdesi haline getiren, her şeyi size hizmet ettiren Allah hiç sizi başıboş bırakır mı? Bırakmaz ve bırakmamıştır.[1] Bırakmadığı, yanlışlarınızdan dolayı zaman zaman sizi taşladığından belli. Ne ile taşlıyor? Depremlerle, hortumlarla, kuraklıkla, sellerle, türlü türlü kazalarla, hastalıklarla ve nihayet işte böyle korona virüsü gibi virüslerle.Neden bu taşlardan bir ders çıkarmıyoruz ve çıkarmayı düşünmüyoruz? O koyun sürüsü kadar da mı olamayacağız. Onlar kadar da mı çobanımızın emirlerini, dinini, kitabını ve Peygamberini dikkate almayacağız, tevbe edip bu mukaddes değerlere dönmeyeceğiz?

Kur'an diyor: "Yerlerin-göklerin orduları Allah'a aittir. Allah azizdir ve hakimdir."[2] Kâinat bir kışla, bir ülke. İçindeki her varlık, Allah'ın askeri ve memuru... İster inanın-ister inanmayın korona virüsü de O'nun bir memurudur. O, Allah'ın ordularından bir neferdir. Verilen emri yerine getirmektedir. Dolayısıyla ondan korkulmamalı, onun amiri olan Allah'tan korkulmalıdır. Size saldıran azgın bir köpeği durdurmak için en doğru yol, köpeğin sahibine müracaat etmektir. İnsan da bu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiştir. Ne yazık ki insan, bazen bir memur ve misafir olarak gönderildiğini unutmaktadır. Allah da bazı görevlilerini devreye sokarak ona bunu hatırlatmaktadır. İşte dünyayı kasıp kavuran korona virüsü olayının anlamı budur. İnsan bu hatırlatmalardan ders ve ibret almalı, meranın dışına taşmamalı, haddini aşmamalı, yanına-yöresine taşların düştüğünü görür-görmez uyanmalı, taşların sahibine müracaat etmeli, merhameti sonsuz Rabbinin dergâhına sığınmalıdır.

Depremden ve sair musibetlerden korkanlara da aynı şeyi söylemiştim: Depremden ve sair musibetlerden korkmayın, depremin dizginleri elinde olan Allah'tan korkun, demiştim.[3]Allah'tan korkarsak ne olur? Hem bilimin ve hem de dinin kurallarına uyarız. Hem bilimin ve hem de dinin kurallarına uyarsak görünen ve görünmeyen virüslerin şerrinden korunmuş ve kurtulmuş oluruz. Şunu herkes duysun ve bilsin: Bilimin kuralları da dinin kurallarıdır. Çünkü bilimin kurallarını koyan akıl, Allah'ın eseridir. Aklın ortaya koyduğu buluşlar, ürünler de yine Allah'ın ona ilhamlarıdır. Şimdi gelin korona virüsünden korunmak için bilimin ortaya koyduğu kuralları görelim:

1-Eller su ve sabunla en az 20 saniye yıkanmalı veya el dezenfektanı kullanmalı,

2-Yüze, ağza, buruna yıkanmamış ellerle asla dokunmamalı,

3-Hasta insanlarla yakın temasta bulunmamalı,

4-Kapı kolu, telefon, klavye gibi ortak kullanılan ve sıkça dokunulan nesneleri sıkça temizlemeli ve dezenfekte etmeli,

5-Öksürük ve hapşırık sırasında ağız mendil ile kapanmalı, sonrasında mendili atıp el yıkanmalı.[4]

Gelin şimdi bir de dinin kurallarını hatırlayalım:

1-Yukarıdaki maddelerin hepsi ve bilimin bütün olumlu kuralları dinin de kurallarıdır. Onlara harfiyyen uyulmalı. Yukarıdaki maddelerin hemen hemen hepsiyle ilgili ya bir ayet veya bir hadis vardır.

2-Bütün virüslerden korunmak ve kurtulmak için beş vakit namaz kılınmalı. Cünüpken ve abdestsizken namaz kılınmaz. Cünüp olana boy abdesti farzdır. Namaz kılmak isteyene de abdest almak farzdır. Bu temizlikleri mükemmel yapanlara, yani sabun ve sair temizleyici maddeler kullanarak kendilerini dezenfekte edenlere virüsler kolay kolay zarar veremez. Temizliği, sabun ve benzer maddeler kullanarak mükemmel yapmayanlar abdest de alsalar, namaz da kılsalar yine virüslerin saldırısından kurtulamayabilirler. İslam, inananlarından her şeyin doğru ve mükemmel yapılmasını ister.

3-Namaz kılanın bedeni temiz olmalı, elbisesi temiz olmalı, namaz kıldığı yer temiz olmalıdır. Olmalıdır ki Allah ondan razı olsun, namazı makbul olsun. Virüsleri etkisiz hale getirmenin yolu da büyük bir titizlikle temizliğe riayettir. Bu da Allah'ın gönderdiği ve Peygamberi Hz. Muhammed'in (sav) uyguladığı İslam'da mevcuttur. [5]

4-Helal yiyeceklerle ve içeceklerle yetinilmeli, haram nesnelere el uzatılmamalıdır. Allah'ın günah ve yasak dediklerinden uzak durulmalı, helal kıldıklarına ve emirlerine sımsıkı bağlanılmalıdır.

5-Dinin karantina emrine uyulmalıdır. Hadis-i şerifte buyrulmuş: "Bir yerde bulaşıcı bir hastalığın olduğunu işitirseniz oraya girmeyiniz. O bulaşıcı hastalık bulunduğunuz yere ulaşırsa oradan ayrılmayınız."[6]

6-Hiç kimseye, canlı-cansız hiçbir varlığa haksızlık yapılmamalı, zalimlere sevgi gösterilmemeli, zulüm alkışlanmamalı, israftan, gösterişten uzak durulmalı, herkese ve her varlığa merhamet ve yardım eli uzatılmalı.

Bu kurallara uyanlara ve bu inançta olanlara virüsler yar olur, her şey kâr olur. Bu ahlak ve inançtan uzak olanlara da her şey düşman olur ve zarar olur.

Dipnotlar

[1] Bkz. Mü'minûn, 23/115

[2] Fetih, 48/7

[3] Sosyal medyada yayınlanan MADDÎ VE MANEVÎ SAĞLIĞA KAVUŞTURAN REÇETE başlıklı makalemize bakılmalıdır. Orada çok etkili dualara da yer verilmiştir.

[4] https://www.posta.com.tr/koronavirusten-korunmanin-yollari-2235829

[5] Bkz. Bakara, 2/222

[6] Buhari, Tıb, 30; Müslim, Selam 92, 93, 94, 98, 100.

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

Prof. Mahmut Erol Kılıç(Tasavvuf tarihi uzmanı) Tasavvuf ve tarihi üzerine uzman isimlerden b

BİR NESLİN TÜKENİŞİ

BİR NESLİN TÜKENİŞİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Her yüzyılda, istisnalar hariç, bütün insanlar yer

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-22

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-22

Lamartin 1790-1869 yılları arasında yaşamış olan meşhur Fransız şair Lamartin, hayatını

ERMENİ MEZALİMİ VE TEHCİR

ERMENİ MEZALİMİ VE TEHCİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... 38 harfden oluşan alfabesiyle tarih sahnesinde bir mil

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-21

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-21

Keçeçizade İzzet Molla Padişah II. Mahmud’a sunduğu layihada Keçeci-zâde İzzet Molla, ş

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

Jean-Marie Le Pen (Fransız siyasetçi) İkinci Dünya Savaşının izlerini taşıyan eski sağ, y

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

Hz. İbrahim(a.s) Kur’an ifadesiyle Hazreti İbrahim ulu’l azm peygamberdir ve ulu’l azm peyg

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-18

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-18

Hüseyin el Cisr(Suriyeli âlimlerden ) 19’uncu yüzyıldan itibaren Batı ile eklektik ve sentez

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-17

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-17

Humeyni Dünyaya turlayan başka bir süreç ise Şeytan Ayetleri romanının orada burada tefrika

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

Hasan Turabi(Sudanlı mütefekkir) İslam dünyasının hâlâ mühim siyasi ve entelektüel liderl

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

Hasan el Benna Hasan el Benna’nın projesi, arzulanan İslami itidal cemaati gerçekleştirmektir

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

3, Kadir

GÜNÜN HADİSİ

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI