Cevaplar.Org

RUDUDUN ALA EBÂTIL

Eser adı: Rududun Ala Ebâtıl Müellifi: Eş Şeyh Muhammed Hâmid Hamevi Yayınevi: El Mektebet’ul Asrıyye Bu eseri uzun uğraşlar sonunda temin ettiğimde çok sevinmiştim, çünkü gerçekten hazine değerinde bir kitaptı o. İlk defa bu eseri bana ısrarla tavsiye eden, Suriyeli bir âlim olmuştu. Diyarbakır İslami neşriyat sahibi Abdulhakim Özdemir hocamız eseri getirtti ve satın aldık hamdolsun.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-03-13 16:19:26

Eser adı: Rududun Ala Ebâtıl

Müellifi: Eş Şeyh Muhammed Hâmid Hamevi

Yayınevi: El Mektebet'ul Asrıyye

Bu eseri uzun uğraşlar sonunda temin ettiğimde çok sevinmiştim, çünkü gerçekten hazine değerinde bir kitaptı o. İlk defa bu eseri bana ısrarla tavsiye eden, Suriyeli bir âlim olmuştu. Diyarbakır İslami neşriyat sahibi Abdulhakim Özdemir hocamız eseri getirtti ve satın aldık hamdolsun.

Müellif, geçen asırda Şam topraklarında yetişmiş büyük bir allame. Merhum Said Havva'nın Terbiyetunâ er Ruhiyye (Ruh Terbiyemiz) adlı eserini ithaf ettiği ve "Şam halkının meyvesi ve peygamberlerin oradaki varisleri" diye saydığı yedi âlimden birisi. Bir yazısında araştırmacı yazar Mustafa Özcan Bey ondan şöyle bahseder; "Elbette ki Hama kahramanı Şeyh Muhammed Hamid de(1910-1969) Nakşibendî olmasına rağmen bir yönüyle de Hasan el Benna ile de köprü kurmuştu. Şeyh Hamid, Hasan Habenneke ile birlikte 1960'lı yıllardan beri Baas Partisi ve azınlık mezheplerinin Suriye'de iktidarı ele geçirme teşebbüslerine karşı Sünni kesimin kalesi olmuş ve büyük mücadele vermiştir. Sünni kitleyi yönlendirmiş, diri tutmuş ve onlara şer'i ve siyasi rehberlik yapmıştır."

Başka bir yazısında son dönemde tasavvuf sahasında tecdit yapan üç âlimden biri olarak onu da sayar Mustafa Özcan hocamız; "Ondan ve benzerlerinden ilhamla ve İhvan'ın yöntemiyle de cem ederek Said Havva bir tecdit denemesinde bulunmuş ve yeni bir dille ve üslupla Terbiyetüna'r-Ruhiyye kitabını kaleme almıştır. İkinci zat ise Muhammed Said Ramazan el Buti'nin babası Molla Ramazan'dır."(Not: Mustafa Özcan beyin bu sahada tecdit yaptığını söylediği üçüncü zat ise, Hind alt kıtasının rabbani âlimi Mevlana Eşref Ali Tehanevi'dir(rahmetullahi aleyh)

Merhum müellif iki cilt olarak yayınlanan bu eserinde Akaid, hadis ve fıkıh alanlarında birçok meseleye çarpıcı izahlar ve derin tetebbuatı ile açıklık getirmiştir.(mesela onlardan birisi olan "Mehdi inancı dinde bir bid'a değildir" adlı yazısını inşallah ileri zamanlarda tercüme edip sitemizde neşretmek arzusundayım.)

Ayrıca son zamanlarda modernist fikirleri ve asri düşünceleri çok ince ve tenkit üslup ve ahlakına azami derecede riayet ederek tenkit etmiştir. Mesela birinci ciltte, Hintli âlim merhum Mevlana Ebu'l Kelam Azad'ın Kehf Suresi tefsirinde Zülkarneyn(a.s)'in seddini Kafkas dağlarında Pers kralı Kurus'un inşa ettirdiği sed olduğu iddiaları ve Deccal'e dair yorumlarını -Azad'ın ilmini ve fazlını teslim ederek- ilmi bir şekilde tenkit etmesi gibi.

Tanıtımımıza eserin nâşirinin takdiminden kısa bir parça ile son verelim; "Şeyh Hamid gibi birisi bilinmeyen bir insan değildir. Ve onun kitabının bir tanıtıma ihtiyacı da yoktur. Şeyh Hamid ilmin zirvesi idi. Onda görmeyi dilediğin her şeyi görürsün ve işitmek dilediğin her şeyi işitirsin. Peygamber varislerinin neredeyse kalmayacak derecede azaldığı bir zamanda; yöntem olarak, yol olarak ve o öğretileri hayata geçirme olarak tam bir varis-i nebi idi. Gözlerin görmediği bir şekilde adaletle İslam davasını yüklendi. Onun hâli şu hadis-i şerifi hatırlatır;

يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين

"Her karn'dan (nesilden) adil insanlar bu dini taşıyacaklar. Aşırı insanların tahriflerinden, cahil insanların yorumlarından ve garazkârların ilavelerinden dini temizleyecekler." (Beyhâkî, 10/209, (66643); İbn Asâkir, 7/38.)

 

Eseri temin için telefon:

Abdulhakim Özdemir;

05322439575 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

Eser Adı: Safvetü’t Tefâsir Müellif: Muhammed Ali Sabuni Yayınevi: Dar’us Sabuni, Kahir

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ Kur’an ayı olan Ramazan ayında kısa da olsa bir t

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

Eser Adı: Er Risaletu’l Muhammediye Müellif: Seyyid Süleyman Nedvi Urduca’dan Arapçaya Ter

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

Eser Adı: Et-Tasrih Bima Tevatere Fi Nüzuli’l Mesih Müellif: Mevlana Enver Şah Keşmîrî Ya

RUDUDUN ALA EBÂTIL

RUDUDUN ALA EBÂTIL

Eser adı: Rududun Ala Ebâtıl Müellifi: Eş Şeyh Muhammed Hâmid Hamevi Yayınevi: El Mektebet

ER RASUL’UL MUALLİM

ER RASUL’UL MUALLİM

Eser Adı: Er Rasul’ul Muallim ve Esâlibu Fi’t tâlim Müellifi: Abdulfettah Ebu Gudde Yayı

HÂDIRÜL ÂLEM’İL İSLAMİ

HÂDIRÜL ÂLEM’İL İSLAMİ

Eser adı: Hâdırül Âlem’il İslami Müellif: Emir Şekip Arslan Yayınevi: El Mektebet’ul

EL CEVAHİR’UL LULUİYYE

EL CEVAHİR’UL LULUİYYE

Eser Adı: El Cevahir’ul Luluiyye Müellif: Muhammed bin Abdullah el-Cerdani Yayınevi: Salih Ki

NUZHETU’L MUTTAKİN

NUZHETU’L MUTTAKİN

Eser Adı: Nuzhetu’l Muttakin Müellifler; Dr. Mustafa el Buğa, Muhyiddin Misto vs. Yayınevi;

EL HUSÛN-UL HAMİDİYYE

EL HUSÛN-UL HAMİDİYYE

Eser adı; El Husûn-ul Hamidiyye Müellif; Hüseyin Cisri Yayınevi; El Mektebetul Hanefiyye Üs

FETVALAR

FETVALAR

Eser adı: Fetvalar Müellif; Muhammed Emin Er Yayınevi; Mevsimler Kitap

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

"Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri, ölümünden sonra babasının dostlarına sıla-i rahimde bulunmasıdır"

Müslim, Birr, 11-13 (2552);

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI