Cevaplar.Org

KÜFRE SEBEB OLAN SÖZ VE DAVRANIŞLAR-3

19.İstihlal (Bazı Haramları Helal Sayma) İle Meydana Gelen Küfür: Haramları helal saymanın küfür olduğunu bildiren iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir: 1-“Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah’a karşı yalan uydurmak için, “Şu helâldir”, “Şu haramdır” demeyin. Şüphesiz, Allah’a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.”(1)


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-03-13 16:08:53

19.İstihlal (Bazı Haramları Helal Sayma) İle Meydana Gelen Küfür:

Haramları helal saymanın küfür olduğunu bildiren iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

 1-"Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah'a karşı yalan uydurmak için, "Şu helâldir", "Şu haramdır" demeyin. Şüphesiz, Allah'a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler."(1)

Allah'ın koyduğu helal ve haramlar asla hafife alınamaz. Hüküm Allah'a aittir. Kendi arzularına göre hareket ederek Allah'ın koyduğu hükümler dışına çıkıp, "şu helaldir, şu haramdır" demek geçmişte müşriklerin yaptığı bir şeydir. Mü'min kişi asla böyle davranamaz. Bu hususlarda son derece dikkatli olup dinimizi ciddiye almalıyız.

2-"Yoksa, Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer (cezaların ertelenmesine dair) kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz, zâlimler için elem dolu bir azap vardır."(2)

Allah indinde din ancak İslam'dır. Allah'ın izin vermediği hiçbir din geçerli değildir. Allah'ın dini dışında din edinmek cezayı gerektiren bir durumdur. Eğer Allah, asıl cezaları ahirete ertelemiş olmasaydı onları hemen cezalandırırdı. Bu şekilde davranıp inkâr ve isyanları ile zalim olanlar, ahirette ebediyen devam edecek olan çetin bir azaba çarptırılacaklardır.

20.Peygamberleri İnkâr Edip Onlara Karşı Çıkmak Suretiyle Meydana Gelen Küfür:

Bu hususu anlatan dört ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler."(3)

Allah'ın emir ve yasaklarını inkâr küfür olduğu gibi peygamberlerini inkâr edip onlara karşı çıkmak da küfürdür. Bu tür insanlar hem küfürleri nedeniyle hem de peygamberlere karşı çıktıkları için azap göreceklerdir.

2-"Kâfir olanlar: Sen resûl olarak gönderilmiş bir kimse değilsin, derler. De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında Kitab'ın bilgisi olan (Peygamber) yeter."(4)

Hz. Muhammed (s.a.v.)'e; "Sen resûl olarak gönderilmiş bir kimse değilsin." diyenler kâfir olan kimselerdir; çünkü böyle söylemek, küfürdür.

 3-"İçlerinden bir adama: İnsanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele, diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki, o kâfirler: Bu elbette apaçık bir sihirbazdır, dediler?"(5)

İnanmamak için bahane arayan müşrikler, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sihirbaz olduğunu söyleyerek küfür bataklığındaki yerlerini daha da derinleştirmişlerdir. Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vahiy gelmiş olmasını, Allah'ın seçtiği bir peygamber olması dışındaki sebeplere bağlamak, küfürdür.

4-"Allah'a ve Resûlüne karşı gelen kimseye, içinde ebedî kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu, büyük bir rezilliktir."(6)

Kullara düşen, Allah ve Resulünün emirlerine uymaktır. Kim Allah'a ve resulüne düşmanlık edip onlara karşı gelir ve böylece İslamiyet'ten uzaklaşırsa içinde ebediyen kalacağı cehenneme atılmaya müstahak olur.

21.Kur'an'ı Anlamaya Karşı Direnme İle Meydana Gelen Küfür:

Bu hususu anlatan iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Biz, onların akıllarını başlarına toplamaları için bu Kur'an'da (çeşitli ikaz ve ihtarları) türlü şekillerde tekrar ettik. Fakat bu, onlara, daha da kaçıp uzaklaşmaktan başka bir şey sağlamıyor."(7)

Ömer Nasuhi Bilmen bu ayeti şöyle açıklıyor: '(Andolsun ki, biz Kur'an'da bu uyarıyı) bu mânâyı, bu Allah'ın birliği inancını insanlar (güzelce düşünsünler diye) çeşitli şekilde (beyan ettik) Yani: emir ve yasak suretiyle vaad ve tehdit yoluyla, misaller ve ibretler yoliyle bildirdik, bazı âyetler de böyle bir menfaata, hikmete binaen aynen veya mânâ olarak tekrar tekrar inmiş oldu. (halbuki, bu) hayrı tavsiye eden beyan (onlar için nefretten başka bir şey arttırmıyor) onlar yine haktan kaçınıyorlar, kendi batıl inançlarında sebat edip duruyorlar. Artık haklarında Allah'ın delili tamam olmuştur, ahirette bir mazeret ileri süremeyeceklerdir.'(8) 

2-"Ayrıca, onu anlamamaları için kalplerine bir kapalılık ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Sen, Kur'an'da Rabbinin birliğini yâdettiğinde onlar, canları sıkılmış bir vaziyette, gerisin geri dönüp giderler."(9)

Allah, kendi istekleriyle küfürde direnenlerin kalplerinde Kur'an'ı anlamaya karşı bir kapalılık, kulaklarında ise bir ağırlık meydana getirmiştir. Bu inkârcılar, Kur'an'da Allah'ın birliğinden bahseden ayetleri duyduklarında canları sıkılarak oradan uzaklaşırlar.

22.İrtidat ile Meydana Gelen Küfür:

Mü'min iken kendi isteğiyle dinden dönüp başka inançları benimseyen kişi, mürted olarak küfre düşmüş olur.

Allah, İrtidat edenler hakkında şöyle buyurmaktadır:

"… Sizden kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider."(10)

Daha önce müslüman olduğu halde bundan vazgeçip dinsizliği veya İslam dışında bir dini seçerek mürted olan kişi, bu tercihi yaptığı andan itibaren kâfir olduğundan daha önce yaptığı bütün amelleri boşa gitmiş olur.

Dipnotlar

1-Nahl-116

2-Şura-21

3-Nisa-42

4-Rad-43

5-Yunus-2

6-Tövbe-63

7-İsra-41

8-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri, C: 4, S: 1876

9-İsra-46

10-Bakara-217

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

Bakara sûresinin 134 ve 141. ayetlerinde mükerrer olarak, geçmişlerimizin hatalarından sorumlu

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir?

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan oldukla

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ebû Hureyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edilen Buh

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

Eğer denirse; “Allah'tan başkası, diriltir ve öldürür dememiz caiz midir?” Biz deriz: Evet

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

Bu on noktayı yazan: Seyfi Asrî (hafizahullahu teala) Çarşamba günü Öğlen ile ikindi arası

KISA KISA NOTLAR-3

KISA KISA NOTLAR-3

Çocuk ölü doğduğunda isim vermeye gerek yok. *Avukat suçluyu savunursa günahkâr olur. *Bir

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

Not: Bu yazı alegorik ve fantastik anlatımla yazılmıştır. Bütün oluşçulara, şüphecilere

KISA KISA NOTLAR-2

KISA KISA NOTLAR-2

Ortalama iki öğün yemek iyidir. Bazıları “bir kez yiyin” diyorlar. Ne 3 yap ne de 1 yap. Sa

KISA KISA NOTLAR-1

KISA KISA NOTLAR-1

*Şevval ayında tutulan 6 gün orucu ara vererek tutmak efdaldir. *Abdest sıkışıkken cemaatl

BİR GARİP HEYKEL

BİR GARİP HEYKEL

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Yakın tarihimizde dinler arası diyalog adına icrâ e

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, herşeye kadirdir.

Ahkaf, 33

GÜNÜN HADİSİ

"Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI