Cevaplar.Org

KÜFRE SEBEB OLAN SÖZ VE DAVRANIŞLAR-3

19.İstihlal (Bazı Haramları Helal Sayma) İle Meydana Gelen Küfür: Haramları helal saymanın küfür olduğunu bildiren iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir: 1-“Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah’a karşı yalan uydurmak için, “Şu helâldir”, “Şu haramdır” demeyin. Şüphesiz, Allah’a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.”(1)


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-03-13 16:08:53

19.İstihlal (Bazı Haramları Helal Sayma) İle Meydana Gelen Küfür:

Haramları helal saymanın küfür olduğunu bildiren iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

 1-"Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah'a karşı yalan uydurmak için, "Şu helâldir", "Şu haramdır" demeyin. Şüphesiz, Allah'a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler."(1)

Allah'ın koyduğu helal ve haramlar asla hafife alınamaz. Hüküm Allah'a aittir. Kendi arzularına göre hareket ederek Allah'ın koyduğu hükümler dışına çıkıp, "şu helaldir, şu haramdır" demek geçmişte müşriklerin yaptığı bir şeydir. Mü'min kişi asla böyle davranamaz. Bu hususlarda son derece dikkatli olup dinimizi ciddiye almalıyız.

2-"Yoksa, Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer (cezaların ertelenmesine dair) kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz, zâlimler için elem dolu bir azap vardır."(2)

Allah indinde din ancak İslam'dır. Allah'ın izin vermediği hiçbir din geçerli değildir. Allah'ın dini dışında din edinmek cezayı gerektiren bir durumdur. Eğer Allah, asıl cezaları ahirete ertelemiş olmasaydı onları hemen cezalandırırdı. Bu şekilde davranıp inkâr ve isyanları ile zalim olanlar, ahirette ebediyen devam edecek olan çetin bir azaba çarptırılacaklardır.

20.Peygamberleri İnkâr Edip Onlara Karşı Çıkmak Suretiyle Meydana Gelen Küfür:

Bu hususu anlatan dört ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler."(3)

Allah'ın emir ve yasaklarını inkâr küfür olduğu gibi peygamberlerini inkâr edip onlara karşı çıkmak da küfürdür. Bu tür insanlar hem küfürleri nedeniyle hem de peygamberlere karşı çıktıkları için azap göreceklerdir.

2-"Kâfir olanlar: Sen resûl olarak gönderilmiş bir kimse değilsin, derler. De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında Kitab'ın bilgisi olan (Peygamber) yeter."(4)

Hz. Muhammed (s.a.v.)'e; "Sen resûl olarak gönderilmiş bir kimse değilsin." diyenler kâfir olan kimselerdir; çünkü böyle söylemek, küfürdür.

 3-"İçlerinden bir adama: İnsanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele, diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki, o kâfirler: Bu elbette apaçık bir sihirbazdır, dediler?"(5)

İnanmamak için bahane arayan müşrikler, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sihirbaz olduğunu söyleyerek küfür bataklığındaki yerlerini daha da derinleştirmişlerdir. Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vahiy gelmiş olmasını, Allah'ın seçtiği bir peygamber olması dışındaki sebeplere bağlamak, küfürdür.

4-"Allah'a ve Resûlüne karşı gelen kimseye, içinde ebedî kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu, büyük bir rezilliktir."(6)

Kullara düşen, Allah ve Resulünün emirlerine uymaktır. Kim Allah'a ve resulüne düşmanlık edip onlara karşı gelir ve böylece İslamiyet'ten uzaklaşırsa içinde ebediyen kalacağı cehenneme atılmaya müstahak olur.

21.Kur'an'ı Anlamaya Karşı Direnme İle Meydana Gelen Küfür:

Bu hususu anlatan iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Biz, onların akıllarını başlarına toplamaları için bu Kur'an'da (çeşitli ikaz ve ihtarları) türlü şekillerde tekrar ettik. Fakat bu, onlara, daha da kaçıp uzaklaşmaktan başka bir şey sağlamıyor."(7)

Ömer Nasuhi Bilmen bu ayeti şöyle açıklıyor: '(Andolsun ki, biz Kur'an'da bu uyarıyı) bu mânâyı, bu Allah'ın birliği inancını insanlar (güzelce düşünsünler diye) çeşitli şekilde (beyan ettik) Yani: emir ve yasak suretiyle vaad ve tehdit yoluyla, misaller ve ibretler yoliyle bildirdik, bazı âyetler de böyle bir menfaata, hikmete binaen aynen veya mânâ olarak tekrar tekrar inmiş oldu. (halbuki, bu) hayrı tavsiye eden beyan (onlar için nefretten başka bir şey arttırmıyor) onlar yine haktan kaçınıyorlar, kendi batıl inançlarında sebat edip duruyorlar. Artık haklarında Allah'ın delili tamam olmuştur, ahirette bir mazeret ileri süremeyeceklerdir.'(8) 

2-"Ayrıca, onu anlamamaları için kalplerine bir kapalılık ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Sen, Kur'an'da Rabbinin birliğini yâdettiğinde onlar, canları sıkılmış bir vaziyette, gerisin geri dönüp giderler."(9)

Allah, kendi istekleriyle küfürde direnenlerin kalplerinde Kur'an'ı anlamaya karşı bir kapalılık, kulaklarında ise bir ağırlık meydana getirmiştir. Bu inkârcılar, Kur'an'da Allah'ın birliğinden bahseden ayetleri duyduklarında canları sıkılarak oradan uzaklaşırlar.

22.İrtidat ile Meydana Gelen Küfür:

Mü'min iken kendi isteğiyle dinden dönüp başka inançları benimseyen kişi, mürted olarak küfre düşmüş olur.

Allah, İrtidat edenler hakkında şöyle buyurmaktadır:

"… Sizden kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider."(10)

Daha önce müslüman olduğu halde bundan vazgeçip dinsizliği veya İslam dışında bir dini seçerek mürted olan kişi, bu tercihi yaptığı andan itibaren kâfir olduğundan daha önce yaptığı bütün amelleri boşa gitmiş olur.

Dipnotlar

1-Nahl-116

2-Şura-21

3-Nisa-42

4-Rad-43

5-Yunus-2

6-Tövbe-63

7-İsra-41

8-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri, C: 4, S: 1876

9-İsra-46

10-Bakara-217

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FITIR SADAKASI

FITIR SADAKASI

Ramazan Bayramına kavuşan ve artıcı nitelikte olmasa da temel ihtiyaçları dışında nisap mik

92 MADDE İLE EHL-İ SÜNNET AKÎDESİ

92 MADDE İLE EHL-İ SÜNNET AKÎDESİ

. Allah Teâlâ vardır, birdir, yani şeriki (ortağı) yoktur. 2. Hiç bir şey (ne zatında ne d

ZEKÂT HAKKINDA ON ÜÇ SORUYA CEVAP

ZEKÂT HAKKINDA ON ÜÇ SORUYA CEVAP

Zekât konusuna açıklık getirebilmek için, konuyu soru-cevap şeklinde ele almak faydalı olacak

ŞEYHÜLİSLAM M.SABRİ EFENDİ’NİN BİR TENKİDİNE BİR TAVZİH

ŞEYHÜLİSLAM M.SABRİ EFENDİ’NİN BİR TENKİDİNE BİR TAVZİH

Geçen aylarda, merhum şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’nin Muhammed Uysal beyefendi tarafından

EN DOĞRU YOL

EN DOĞRU YOL

SORU: Zamanımızda kafa karıştırmak için ortaya atılan fikirlerden bunaldık, bize en doğru

HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’E NİÇİN VE NASIL SALAVAT GETİRİLİR?

HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’E NİÇİN VE NASIL SALAVAT GETİRİLİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salâvat getirme hususu bu günlerde tartışma konusu yapılınca bu yaz

EN GEREKLİ TAVSİYELER

EN GEREKLİ TAVSİYELER

SORU: Bize en gerekli tavsiyeleriniz nelerdir? 1. DELİL İLE ALLAH’I TANIMAK Kendi nefsi

KUR’AN’DA FASIK

KUR’AN’DA FASIK

Sözlükte fasık, belli sınırları aşan kişi demektir. Terim olarak fasık, Allah’ın emirle

İNKÂRCILARIN AMELLERİ VE GÖRECEKLERİ AZAP

İNKÂRCILARIN AMELLERİ VE GÖRECEKLERİ AZAP

1-İnkârcıların Amelleri Boşa Gider İnkârcıların amellerinin boşa gideceğini haber veren

HAŞR, CEHENNEM VE CENNETLE İLGİLİ HADİSLER

HAŞR, CEHENNEM VE CENNETLE İLGİLİ  HADİSLER

1. Haşr, hesap, şefaat ve sırât ile ilgili hadisler Buhârî ile Müslim’in rivâyetine göre

KARI-KOCANIN BİRBİRLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI

KARI-KOCANIN BİRBİRLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI

"O kadınların, üzerlerindeki meşru hak gibi, kendilerinin de hakları vardır." (Bakara 2/228)

Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenemez.

İsrâ, 15

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI