Cevaplar.Org

KÜFRE SEBEB OLAN SÖZ VE DAVRANIŞLAR-3

19.İstihlal (Bazı Haramları Helal Sayma) İle Meydana Gelen Küfür: Haramları helal saymanın küfür olduğunu bildiren iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir: 1-“Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah’a karşı yalan uydurmak için, “Şu helâldir”, “Şu haramdır” demeyin. Şüphesiz, Allah’a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.”(1)


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-03-13 16:08:53

19.İstihlal (Bazı Haramları Helal Sayma) İle Meydana Gelen Küfür:

Haramları helal saymanın küfür olduğunu bildiren iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

 1-"Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah'a karşı yalan uydurmak için, "Şu helâldir", "Şu haramdır" demeyin. Şüphesiz, Allah'a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler."(1)

Allah'ın koyduğu helal ve haramlar asla hafife alınamaz. Hüküm Allah'a aittir. Kendi arzularına göre hareket ederek Allah'ın koyduğu hükümler dışına çıkıp, "şu helaldir, şu haramdır" demek geçmişte müşriklerin yaptığı bir şeydir. Mü'min kişi asla böyle davranamaz. Bu hususlarda son derece dikkatli olup dinimizi ciddiye almalıyız.

2-"Yoksa, Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer (cezaların ertelenmesine dair) kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz, zâlimler için elem dolu bir azap vardır."(2)

Allah indinde din ancak İslam'dır. Allah'ın izin vermediği hiçbir din geçerli değildir. Allah'ın dini dışında din edinmek cezayı gerektiren bir durumdur. Eğer Allah, asıl cezaları ahirete ertelemiş olmasaydı onları hemen cezalandırırdı. Bu şekilde davranıp inkâr ve isyanları ile zalim olanlar, ahirette ebediyen devam edecek olan çetin bir azaba çarptırılacaklardır.

20.Peygamberleri İnkâr Edip Onlara Karşı Çıkmak Suretiyle Meydana Gelen Küfür:

Bu hususu anlatan dört ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler."(3)

Allah'ın emir ve yasaklarını inkâr küfür olduğu gibi peygamberlerini inkâr edip onlara karşı çıkmak da küfürdür. Bu tür insanlar hem küfürleri nedeniyle hem de peygamberlere karşı çıktıkları için azap göreceklerdir.

2-"Kâfir olanlar: Sen resûl olarak gönderilmiş bir kimse değilsin, derler. De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında Kitab'ın bilgisi olan (Peygamber) yeter."(4)

Hz. Muhammed (s.a.v.)'e; "Sen resûl olarak gönderilmiş bir kimse değilsin." diyenler kâfir olan kimselerdir; çünkü böyle söylemek, küfürdür.

 3-"İçlerinden bir adama: İnsanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele, diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki, o kâfirler: Bu elbette apaçık bir sihirbazdır, dediler?"(5)

İnanmamak için bahane arayan müşrikler, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sihirbaz olduğunu söyleyerek küfür bataklığındaki yerlerini daha da derinleştirmişlerdir. Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vahiy gelmiş olmasını, Allah'ın seçtiği bir peygamber olması dışındaki sebeplere bağlamak, küfürdür.

4-"Allah'a ve Resûlüne karşı gelen kimseye, içinde ebedî kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu, büyük bir rezilliktir."(6)

Kullara düşen, Allah ve Resulünün emirlerine uymaktır. Kim Allah'a ve resulüne düşmanlık edip onlara karşı gelir ve böylece İslamiyet'ten uzaklaşırsa içinde ebediyen kalacağı cehenneme atılmaya müstahak olur.

21.Kur'an'ı Anlamaya Karşı Direnme İle Meydana Gelen Küfür:

Bu hususu anlatan iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Biz, onların akıllarını başlarına toplamaları için bu Kur'an'da (çeşitli ikaz ve ihtarları) türlü şekillerde tekrar ettik. Fakat bu, onlara, daha da kaçıp uzaklaşmaktan başka bir şey sağlamıyor."(7)

Ömer Nasuhi Bilmen bu ayeti şöyle açıklıyor: '(Andolsun ki, biz Kur'an'da bu uyarıyı) bu mânâyı, bu Allah'ın birliği inancını insanlar (güzelce düşünsünler diye) çeşitli şekilde (beyan ettik) Yani: emir ve yasak suretiyle vaad ve tehdit yoluyla, misaller ve ibretler yoliyle bildirdik, bazı âyetler de böyle bir menfaata, hikmete binaen aynen veya mânâ olarak tekrar tekrar inmiş oldu. (halbuki, bu) hayrı tavsiye eden beyan (onlar için nefretten başka bir şey arttırmıyor) onlar yine haktan kaçınıyorlar, kendi batıl inançlarında sebat edip duruyorlar. Artık haklarında Allah'ın delili tamam olmuştur, ahirette bir mazeret ileri süremeyeceklerdir.'(8) 

2-"Ayrıca, onu anlamamaları için kalplerine bir kapalılık ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Sen, Kur'an'da Rabbinin birliğini yâdettiğinde onlar, canları sıkılmış bir vaziyette, gerisin geri dönüp giderler."(9)

Allah, kendi istekleriyle küfürde direnenlerin kalplerinde Kur'an'ı anlamaya karşı bir kapalılık, kulaklarında ise bir ağırlık meydana getirmiştir. Bu inkârcılar, Kur'an'da Allah'ın birliğinden bahseden ayetleri duyduklarında canları sıkılarak oradan uzaklaşırlar.

22.İrtidat ile Meydana Gelen Küfür:

Mü'min iken kendi isteğiyle dinden dönüp başka inançları benimseyen kişi, mürted olarak küfre düşmüş olur.

Allah, İrtidat edenler hakkında şöyle buyurmaktadır:

"… Sizden kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider."(10)

Daha önce müslüman olduğu halde bundan vazgeçip dinsizliği veya İslam dışında bir dini seçerek mürted olan kişi, bu tercihi yaptığı andan itibaren kâfir olduğundan daha önce yaptığı bütün amelleri boşa gitmiş olur.

Dipnotlar

1-Nahl-116

2-Şura-21

3-Nisa-42

4-Rad-43

5-Yunus-2

6-Tövbe-63

7-İsra-41

8-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri, C: 4, S: 1876

9-İsra-46

10-Bakara-217

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TESETTÜRÜN YOZLAŞTIRILMASI

TESETTÜRÜN YOZLAŞTIRILMASI

Bugün üzerine bastığı çimenlerin, yarın üzerinde biteceğini bilen şuurlu bir Müslüman ha

ZAYIF ATIN KIBLESİ OLMAZ

ZAYIF ATIN KIBLESİ OLMAZ

Anadolu’da bir söz ve deyim olan "zayıf atın kıblesi olmaz" cümlesindeki "zayıf" kelimesi, "

MEHDİYİ BEKLEMEK DİNDE BİR BİD’AT DEĞİLDİR

MEHDİYİ BEKLEMEK DİNDE BİR BİD’AT DEĞİLDİR

Şeyh Muhammed Hamid merhum Nevair adlı mecmuada Mehdi fikrinin Şia’dan bize geçtiğini iddia e

KAİNAT DENEN MESCİD

KAİNAT DENEN MESCİD

Ey insan! Sen bu hayata bir camide, (bir ibadethanede) gözlerini açmışsın ve Müslüman olarak

HAYVAN KESİMİNDEKİ SIKÇA YAPILAN YANLIŞLAR

HAYVAN KESİMİNDEKİ SIKÇA YAPILAN YANLIŞLAR

Hayvanın Canı Çıkmadan Kesmeye Devam Etmek Günümüzde hayvanları kesenler hayvanlara eziyet

ÂLİMİN HAYATI, ÂLEMİN HAYATIDIR

ÂLİMİN HAYATI, ÂLEMİN HAYATIDIR

Âlimlerden biri vefat ettiği zaman, hemen: “Mevtü’l âlim mevtü’l âlem=Âlimin ölümü

CENNET VE CEHENNEMİN VARLIĞI KULLUK ŞUURUYLA ÇELİŞMEZ

CENNET VE CEHENNEMİN VARLIĞI KULLUK ŞUURUYLA ÇELİŞMEZ

Kulluk şuuru, Allah’a iman etmek, Onu isim ve sıfatlarıyla yakından tanımaya bağlıdır. Bu

KÂİNATLA BİRLİKTE NAMAZ NASIL KILINIR?

KÂİNATLA BİRLİKTE NAMAZ NASIL KILINIR?

Allah, kâinatı, insanda özetlemiş, Katından gönderdiği dört büyük kitabı ve yüz sayfay

ŞİRK SAYILAN AKIMLAR (1)

ŞİRK SAYILAN AKIMLAR (1)

1-Politeizm: Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türeyen politeizm, sözlük an

GİZLİ ŞİRK VE SEBEPLERİ

GİZLİ ŞİRK VE SEBEPLERİ

Gizli şirk nedir? Yapılan faydalı amelleri Allah rızası için değil de gösteriş ve desinler

TORUNUM GÜLCE BENİ ŞAŞIRTTI VE SEVİNDİRDİ

TORUNUM GÜLCE BENİ ŞAŞIRTTI VE SEVİNDİRDİ

Birkaç gündür Nurefşan kızım misafirimiz. Dünyayı saran ve sarsan Korona Virüsünden dolay

(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.

Sa'd, 29

GÜNÜN HADİSİ

Ey Allah'ın Resulü," dedim, "şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. (Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi, Da'avat 89,

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI