Cevaplar.Org

ÜÇ AYLARI DOĞRU ANLIYOR VE DOĞRU ALGILIYOR MUYUZ?

Üç ayların hem sevindiren hem de hüzün veren yönü vardır. Sevindiren yönü şudur: Birçok insan bu ayları ve bu geceleri fırsat bilerek tevbe etmekte, camilere yönelmekte, namaz kılmakta, oruç tutmakta, vaaz ve nasihat dinlemekte ve sadakalar vermektedir.


Vehbi Karakaş

vehbikarakas@hotmail.com

2020-03-09 09:00:44

Üç ayların hem sevindiren hem de hüzün veren yönü vardır. Sevindiren yönü şudur: Birçok insan bu ayları ve bu geceleri fırsat bilerek tevbe etmekte, camilere yönelmekte, namaz kılmakta, oruç tutmakta, vaaz ve nasihat dinlemekte ve sadakalar vermektedir.

Hüzün veren yönü de şudur: Bu aylarda ve bu mübarek gecelerde yaşanan dini hayat ve heyecanın o mübarek zaman dilimlerinden sonra azaldığı veya bazı çevrelerde hiç kalmadığı gözlenmektedir.

Hâlbuki Hz. Peygamber'in (s.a.v) devrinde böyle bir kutlama tarzı ve anlayışı yoktu. "Üç aylar Müslümanlığı, Cuma Müslümanlığı" diye bir Müslümanlık ta yoktu. O devirde her Müslüman her ayı değerli görüyor ve Müslümanca yaşıyordu. Beş vakit namazı kılmayan Müslüman yoktu. Beş vakit namazın yanında güç yetirebilenler, teheccüd namazına kalkıyor, bütün namazlar mümkün mertebe camide, değilse başka mekânlarda cemaatle kılınıyordu. Onların devrinde her gün ve her gece mübarekti. Ekonomik kriz yok, herkes alnının terini silerek kazanıyor, çalışan alnının teri kurumadan ücretini alıyor, her zengin zekâtını veriyordu. Gelir dağılımında adalet öyle gelişti ki, gün geldi, zekât verilecek fakir bulunamadı.

Herkes ahirette hesap vereceğim endişesiyle adımını atıyor, şuna buna zarar vermek, çalıp çırpma, kapıp kaçırma yerine; herkes, herkesin menfaatini kendi çıkarından önce düşünüyordu. Onun için onların asrına "Asr-ı Saadet=Huzur Asrı" denmişti. Çünkü onlara kâmil iman, takva ve güzel ahlak hâkim olmuştu. Kadın-erkek herkes tesettüre ve tesettürün ölçülerine riayet ediyordu. Allah'ın haram kıldıklarına ve günah saydıklarına pranga vurulmuş, helallere özgürlük tanınmıştı. Bedenleri temiz, elbiseleri temiz, ağızları temiz, kalpleri temiz, çevreleri temizdi onların. Kullara kulluk kalkmış, herkes Allah'a kul olmuştu. Onlar, hak ve adaletten ibaret bir medeniyeti dünyaya yayma yolunda hep zaferden zafere koşuyorlardı. Onlar dinlerini koruyorlardı, din de onları koruyor, onlara güç ve moral veriyordu. Hapishanelere ve hastahanelere nerdeyse ihtiyaç kalmamıştı. Çünkü kolay kolay suç işlenmiyor, kolay kolay kimse hasta olmuyordu. Çünkü onlara Hz. Peygamber'in (sav) sünneti ve ahlakı hakimdi. Acıkmayınca yemiyorlar, yemeye başladıklarında da tok olmadan kalkıyorlardı. Akla ve bedene zararlı olan hiçbir şeyi, hiçbir haramı ağızlarından içeriye sokmuyorlardı. Çünkü iman kemalini bulmuş, kâmil iman da insanlara üstün moral vermiş, üstün moral de huzur ve sağlığın kaynağı olmuştu.

Bugünün Müslümanına da lazım olan bu. Ne hazin ki bugünün Müslümanı bu morali, bu huzuru, bu sağlığı bulamamaktadır. Çünkü bugünün Müslümanının din anlayışı, dini ritüelleri yaşama anlayışı değişmiştir. Bu günün Müslümanı, Allah'ın gönderdiği dine uymakla değil de, dini kendine uydurma belasıyla baş başa kalmıştır.

Bu beladan kurtulmanın çaresi, Peygamber ve ashabının yaşadığı saf ve temiz, doğru ve adil Müslümanlığa dönmektir. Biz de tıpkı ilk Müslümanlar gibi, İslamiyet'in ahkâm ve ahlakını her zaman ve her yerde yaşamalıyız. İslamiyet'i, sadece üç aylara ve mübarek gecelere tahsis etmemiz, camilerin dört duvarı arasına ve vicdanlara hapsetmemiz yanlışların en büyüğüdür. Müslümanlık süreklilik arz eden bir hayat tarzıdır. Allah Resulü Efendimizin (sav): "Allah'a en sevimli olan din, sahibinin (yani inanan kişinin) sürekli olarak yaşadığı dindir."[1] Sözü ne kadar güzel ve ne kadar makul bir sözdür. Allah da zaten gücümüzün dahilinde yaşayacağımız ve yapabileceğimiz şeyleri bizden istemiştir. [2] Ama devamlı istemiştir. Buna en güzel misallerden biri namazdır. Allah mutlaka kılmamız gereken namazı belli aylara, belli gecelere tahsis etmemiş, günde beş vakte serpiştirerek her gün istemiştir. Ta ki insan her gün manevi hayatla ve iman esaslarıyla iç içe yaşasın. Kendisini her an görüp gözeten bir Allah'ın olduğunu, yaptıklarını kaydeden meleklerin bulunduğunu ve ahirette hesap vereceğini unutmasın. Unutmasın ki kendisine, ailesine, devletine ve milletine zarar verecek günahlara dalmasın, dadanmasın, zarara, ziyana ve cehenneme düşmesin.

Yine Allah sadece mübarek bir gecede haram ve günahlardan kaçmamızı istemiyor, her gece, her gün, hatta her an haram ve günahlardan uzak durmamızı istiyor. Çünkü haram ve günahlar ya kul hakkına ya da Allah hakkına tecavüzdür. Bu hukuku çiğnemeye hiç kimsenin, hiçbir zaman hakkı yoktur. Allah'ın iyilikleri kesintisiz devam ettiğine göre insanın da şükür ve ibadeti kesintisiz devam etmelidir.

Allah'ın ahkâmına uyduğumuz, Peygamberimizin ahlakını yaşadığımız her ay mübarektir, bu aylar üç aylar olmasa da. Allah'ın ahkâmını ve Peygamberimizin ahlakını yaşamadığımız her ay yaşamayanlar için azaptır; bu aylar üç aylar olsa da. Allah her ayı ahkâmına uyarak, Peygamberinin ahlakını uygulayarak yaşamayı hepimize nasip eylesin.

Selam ve sevgilerimle.

Dipnotlar

[1] Buhari, İman, 32Ebu Davud, Tatavvu' 27; Suyûtî, Celalüddin, el- Camiu's- Sağîr, I, s. 19

[2] Bakara, 2 / 286

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FITIR SADAKASI

FITIR SADAKASI

Ramazan Bayramına kavuşan ve artıcı nitelikte olmasa da temel ihtiyaçları dışında nisap mik

92 MADDE İLE EHL-İ SÜNNET AKÎDESİ

92 MADDE İLE EHL-İ SÜNNET AKÎDESİ

. Allah Teâlâ vardır, birdir, yani şeriki (ortağı) yoktur. 2. Hiç bir şey (ne zatında ne d

ZEKÂT HAKKINDA ON ÜÇ SORUYA CEVAP

ZEKÂT HAKKINDA ON ÜÇ SORUYA CEVAP

Zekât konusuna açıklık getirebilmek için, konuyu soru-cevap şeklinde ele almak faydalı olacak

ŞEYHÜLİSLAM M.SABRİ EFENDİ’NİN BİR TENKİDİNE BİR TAVZİH

ŞEYHÜLİSLAM M.SABRİ EFENDİ’NİN BİR TENKİDİNE BİR TAVZİH

Geçen aylarda, merhum şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’nin Muhammed Uysal beyefendi tarafından

EN DOĞRU YOL

EN DOĞRU YOL

SORU: Zamanımızda kafa karıştırmak için ortaya atılan fikirlerden bunaldık, bize en doğru

HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’E NİÇİN VE NASIL SALAVAT GETİRİLİR?

HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’E NİÇİN VE NASIL SALAVAT GETİRİLİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salâvat getirme hususu bu günlerde tartışma konusu yapılınca bu yaz

EN GEREKLİ TAVSİYELER

EN GEREKLİ TAVSİYELER

SORU: Bize en gerekli tavsiyeleriniz nelerdir? 1. DELİL İLE ALLAH’I TANIMAK Kendi nefsi

KUR’AN’DA FASIK

KUR’AN’DA FASIK

Sözlükte fasık, belli sınırları aşan kişi demektir. Terim olarak fasık, Allah’ın emirle

İNKÂRCILARIN AMELLERİ VE GÖRECEKLERİ AZAP

İNKÂRCILARIN AMELLERİ VE GÖRECEKLERİ AZAP

1-İnkârcıların Amelleri Boşa Gider İnkârcıların amellerinin boşa gideceğini haber veren

HAŞR, CEHENNEM VE CENNETLE İLGİLİ HADİSLER

HAŞR, CEHENNEM VE CENNETLE İLGİLİ  HADİSLER

1. Haşr, hesap, şefaat ve sırât ile ilgili hadisler Buhârî ile Müslim’in rivâyetine göre

KARI-KOCANIN BİRBİRLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI

KARI-KOCANIN BİRBİRLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI

"O kadınların, üzerlerindeki meşru hak gibi, kendilerinin de hakları vardır." (Bakara 2/228)

"Ey İman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizlere de farz kılındı. Ta ki, korunasınız"

Bakara, 183

GÜNÜN HADİSİ

Sehavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil sehavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI