Cevaplar.Org

HATIRALAR VE ÖLÇÜLER-8


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2003-02-17 17:33:10

ESAD ERBİLİ(1847-1931) VE BEDİÜZZAMAN

Kurban bayramının üçüncü günü(13.2. 2003) Üsküdar'da ziyaret ettiğim, Üstad Bediüzzaman hazretlerinin talebesi Sungur ağabey şehid veli Esad Erbili hazretlerinin Bediüzzaman hazretleri hakkında bir ifadesini naklettiler. Bilindiği gibi Esad efendi Osmanlının son devrinde yetişmiş büyük bir tasavvuf adamı ve alimdi. Sungur ağabey 'Esad Efendi için Üstadın 'evliya-yı azimeden' dediğini ben bizzat işittim' dedikten sonra şu hatırayı anlattı: Sami (Ramazanoğlu) efendinin talebelerinden Safranbolulu Nuri efendi, Üstadı ziyaret etmişti. Üstad, ona: 'Ben senin yaşındayken, Kelami dergâhında Esad efendiyi ziyaret ederdim. Bazı meselelerde itiraz ederdim. Oradaki halifelerden bazıları bundan gocunurlardı. Bir gün yine böyle bir şeyden sonra bana kızan bir talebesine şöyle demiş: 'Said'e dokunma, dokunma... O, ilerinin İmam-ı Rabbanisi olacaktır.'

ABDÜLHAKİM ARVASİ VE BEDİÜZZAMAN

Sungur ağabey aynı ziyaretimde Abdülhakim Arvasi Efendi ile alakalı da şunları anlattı: 1950'de Abdülhakim Arvasi'nin oğlu Emirdağı'na gelmişti. İkindi namazını eda etmiştik. 33 tesbihat bitmişti. Sıra La ilahe illalllah'a gelince A.Arvasi'nin mahdumu kalkmak istedi. Hz. Üstad ona işaret etti. 'Otur' dedi. O da oturdu. Tesbihatttan sonra, Sikke-i Tasdik-i Gaybi'den (sh:63-Envar neşr) 'eyuhhibbu ehadüküm... Mektubunu okuttu. Ve ona: 'Fakat baban evliyadandır. Biz Denizli hapsine, baban da kabre gitti' dediler.

'ONU DA TEVKİF EDİN'

 Rahmetli Ali Uçar Bey, Gönenli Mehmed Efendi'den naklediyor: 'Hz Üstad, Kastamonu'da vali Mithat Altıok'a; 'Ben gidiyorum, yarın gelen var. Kuvvetiniz kafi geliyorsa, onu da tevkif ediniz, durdurunuz' diyor. Ertesi gün başlıyor Kastamonu sallanmaya; zelzele...

VAN'DA BİR MÜNAZARA

Bediüzzaman hazretleri 1910 yılında İstanbul'dan ayrılıp Van'a yerleşmiş ve her yerde olduğu gibi ilmi kudreti ile nazar-ı dikkatleri kendine celp etmişti. Harb-i umumi de(Birinci dünya savaşı) esir düşene kadar burada talebe okutmuştu. O günlerde kendisini ziyaret eden Molla Süleyman Efendi anlatıyor(Ali Uçar'ın notlarından): 'Biz, İşarat-ül İ'cazın katiplerinden Molla Habib'le birlikte İran sınırına yakın bir yede ikamet ediyorduk. Molla Said efendiyi daha önceleri işitmiş, gıyaben ona meftun ve hayran olmuştuk. Memleketten, üstadın medresesine, yani Van'a gelip de kendisiyle görüşüp, manevi büyüklüğünü ve kemalatını yakinen görünce, kendisine bağlılığımız ve sadakatımız daha da arttı. O zaman genç Said'in bu kadar şöhrete sahip olmasını diğer âlimler çekemiyorlardı. Kendisini münazaraya davet ettiler. Münazara günü ellerinde sopa, tabanca ve sustalı çakı olduğu halde geldiler. Hz.Üstad'a yetmiş kadar soru sordular. Üstad hazretleri bu suallerin hepsine hiç düşünmeden tereddütsüz cevap verdi. Bu hadisenin günlerce Van'da bahsi oldu, şehir bu havadis ile çınladı.

MEHMED AKİF VE BEDİÜZZAMAN

Molla Süleyman Efendi, Bediüzzaman hazretleri Rus sürgününden avdetinde İstanbul'a gelip, Dar-ül hikmet-il İslamiye'ye aza tayin edildiğinde bir sene kadar hizmetinde bulunmuş. Şu hatıra da yine ondan: 'Mehmed Akif, daima Üstadın yanından ayrılmazdı. Üstad Konuşurken M.Akif hiç sesini çıkarmaz, kemal-i hürmetle dinlerdi.'

HATIRLARINI KIRMADIĞI DÖRT TALEBESİ

Rahmetli Bayram Yüksel ağabey demiş ki: '(Ali Uçar'ın notlarından): 'Hazret-i Üstad, Refet, Hulusi, Molla Hamid ve Ceylan ağabeyleri kırmazdı.

' YOLA ÇIKARKEN

Merhum Ali Uçar ağabey, notlarında şunları yazmış; 'Ankara'dan Polatlı'ya gidiyorduk. 4 Ocak 1976. Aşağı yukarı Ankara'dan ayrılalı 10-15 dakika olmuştu. 20. kilometredeydik. Bayram ağabey dedi ki: 'Üstad yola çıktığı zaman iki defa ön için, iki defa sağ için, iki defa sol için, bir defa da arka için Ayet-el Kürsi okurdu.'

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN MUŞ’UN NOK KÖYÜNDE BİR GECE MİSAFİRLİĞİ

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN MUŞ’UN NOK KÖYÜNDE BİR GECE MİSAFİRLİĞİ

Emekli müftülerimizden Seyda Fehmi Türkmen Hocaefendi, 21.04. 2019 Pazar günü kendilerini evind

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-2

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-2

Sonra tekrar Van’dan Bitlis’e geldi. Onun hayatının geniş şekli yazılıdır.(bkz. Tarihçe-

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-1

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-1

Değerli ziyaretçilerimiz! Yeni bir hizmetimizi sizlere arz etmekle mesruruz. Geçen günlerde değ

BEDİÜZZAMAN’IN ŞAM HUTBESİ VE MUHADDİS ŞEYH BEDREDDİN EL HASENİ

BEDİÜZZAMAN’IN ŞAM HUTBESİ VE MUHADDİS ŞEYH BEDREDDİN EL HASENİ

Merhum Ali Uçar Bey bir sohbetinde anlatıyor; “Ali Sert Hocamdan dinlediğim şu hatırayı, Kon

CAFER ÇİM AĞABEY’İN HATIRALARI

CAFER ÇİM AĞABEY’İN HATIRALARI

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, edep, nezaket, tevazu timsali çok kıymetli bir insan-ı kâmi

BİR AVUKATIN HATIRALARI

BİR AVUKATIN HATIRALARI

Kıymetli ziyaretçilerimiz, aşağıda nakledeceğimiz hatıralar, Mutlakıyet, Meşrutiyet, Cumhu

SAİD HALİM PAŞA VE BEDİÜZZAMAN'LA İLGİLİ BİR HATIRA

SAİD HALİM PAŞA VE BEDİÜZZAMAN'LA İLGİLİ BİR HATIRA

Güngörmüş, gün geçirmiş zatların yanında insanın ya bir not defteri olmalı veya bir kayı

SUNGUR AĞABEY’DEN AHMED FEYZİ KUL AĞABEY İLE ALAKALI ANILAR

SUNGUR AĞABEY’DEN AHMED FEYZİ KUL AĞABEY İLE ALAKALI ANILAR

Sungur Ağabey anlatıyor: ‘Ahmet Feyzi Ağabey hapiste iyice hırslanmış, Temyiz’e layiha ya

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’I AĞLATAN RÜYA

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’I AĞLATAN RÜYA

Hafız Rıza Çöllüoğlu, değerli bir büyüğümüz. Muradiye Vakfının kurucularından olan Ho

MOLLA VAHDEDDİN KÜFREVİ’DEN HATIRALAR

MOLLA VAHDEDDİN KÜFREVİ’DEN HATIRALAR

Şeyh Muhammed Küfrevi hazretlerinin torunlarından Vahdettin Küfrevi Efendi'nin hatıraları

TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ HOCAEFENDİ VE BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ

TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ HOCAEFENDİ VE BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ

Abdurahman Büyükkörükçü hocamızla 29.06.2011 tarihinde Konya Erenköy’deki evlerinde kısa

"İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız."

Mâide, 2

GÜNÜN HADİSİ

Hayâ îmândandır.

Abdullâh b. Ömer (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI