Cevaplar.Org

MUTLU İNSANIN YOLU

(Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla) 2- Mutlu insan odur ki, Allah Teâlâ’dan kalbine gelen ilhamla gaflet uykusundan uyanıp, ben varım, ben kendimi yaratmadım, annem babam da beni yaratmadılar


Muhammed Emin Er

.

2020-02-21 08:33:25

1- بسم الله الرحمن الرحيم

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

2- Mutlu insan odur ki, Allah Teâlâ'dan kalbine gelen ilhamla gaflet uykusundan uyanıp, ben varım, ben kendimi yaratmadım, annem babam da beni yaratmadılar ve yaratamazlar. O halde; hayat, ilim, irade, kudret, her büyük vasıflara haiz ve her noksanlıklardan ari, eşi ve benzeri mümkün olmayan tek bir zatı vacibul-vücud beni yaratmıştır. Çünkü hikmet, maslahat, nimet ve faideler dolu bu alem ona delalet eder.

3- "Bu nimetin şükrünü ona layık bir şekilde nasıl ödemeliyim?" derken işitir ki, filan kişi mucizeler göstererek risalet davasında bulundu. Tevhid dini ve halis ibadet uslubunu beyan ve ilan etti. Sayılmayacak kadar insanlar onu tasdik ettiler ve tabi oldular.

4- Bu mutlu kişi o nübüvvet davasında bulunanın ahlakına, şemaillerine, mucizelerine ve mucizelerinin en büyüğü olan kendisine gelen kitaba dikkatle bakıp, tüm muarızları acze sevk eden hakikatları görünce hemen iman edip, içindeki emirleri, yasakları ve resulün beyanlarını nefsine tatbik etmek isterken;

5- Gördü ki, bu gayeden alıkoyan on dört engel vardır. Her engele karşı layık bir silah kullanarak onları def edip, o resulün en büyük sahabilerinin yoluna iltizam ederek, Rabbinin şükür ve hizmetine başladı.

1-ENGELLER: 2- ENGELLERİ DEF EDENLER:

1- Günah 1- Tevbe: Tüm günahlardan pişman olmak.

2- Dünya, 2- Zühd: Allah'tan alıkoyanı terk etmek.

3- Halk, 3- Uzlet: Ehli gafletten uzak kalmak.

4- Nefis, 4- Mücahade: Takva zoru ile nefsini hevadan nehiy etmek.

5- Şeytan, 5- Muhalefet: Şeytanın emirlerine uymamak.

6- Rızık, 6- Tevekkül: Rızık endişesine dalmamak, yalnız Allah'a itimat etmek.

7- Muhatara, 7-Tafviz: Sonu bilinmeyen şeye hırslı olmamak, onu Allah'ın iradesine bırakmak

8- Meşakkat, 8- Sabır: Tüm eziyet ve acılara tahammül etmek.

9- Kader, 9- Rıza: Acı kaderlere rıza göstermek.

10- Riya, 10- İhlas: Her şeyde Allah Teala'nın rızasını esas tutmak.

11- Ucup, 11- Kendini aciz görüp, tüm nimetleri Allah'a nisbet etmek.

12- Tekebbür 12- Kendi nefsini her kesten aşağı görmek.

13- Haset, 13- Halka şefkatli olmak.

14- Emel 14- Ölümü yakın bilmek.

3- BÜYÜK SAHABİLERİN YOLU:

1- Sünnet, azimet, evla ve mübahı ibadet kılmakla amel etmek.

2- Bidat, ruhsat, şüphe ve korkulur mübahlardan sakınmak.

3- Daimi olarak tüm hallerinde Allah'u Teâlâ'yı anmak ve kendini gördüğünü bilmek.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

Bakara sûresinin 134 ve 141. ayetlerinde mükerrer olarak, geçmişlerimizin hatalarından sorumlu

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir?

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan oldukla

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ebû Hureyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edilen Buh

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

Eğer denirse; “Allah'tan başkası, diriltir ve öldürür dememiz caiz midir?” Biz deriz: Evet

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

Bu on noktayı yazan: Seyfi Asrî (hafizahullahu teala) Çarşamba günü Öğlen ile ikindi arası

KISA KISA NOTLAR-3

KISA KISA NOTLAR-3

Çocuk ölü doğduğunda isim vermeye gerek yok. *Avukat suçluyu savunursa günahkâr olur. *Bir

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

Not: Bu yazı alegorik ve fantastik anlatımla yazılmıştır. Bütün oluşçulara, şüphecilere

KISA KISA NOTLAR-2

KISA KISA NOTLAR-2

Ortalama iki öğün yemek iyidir. Bazıları “bir kez yiyin” diyorlar. Ne 3 yap ne de 1 yap. Sa

KISA KISA NOTLAR-1

KISA KISA NOTLAR-1

*Şevval ayında tutulan 6 gün orucu ara vererek tutmak efdaldir. *Abdest sıkışıkken cemaatl

BİR GARİP HEYKEL

BİR GARİP HEYKEL

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Yakın tarihimizde dinler arası diyalog adına icrâ e

Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.

SAFF, 3

GÜNÜN HADİSİ

Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, hayır söylesin veya sükut etsin.

Riyazü's Salihin, 1/307

TARİHTE BU HAFTA

*Misâk-ı Milli'nin Kabûlü(28 Ocak) *İlk Türkçe Ezan Okutturuldu(29 Ocak) *Yavuz Selim'in Kahire'yi Fethi(30 Ocak) *İbrahim Müteferrika Osmanlı'da İlk Matbaayı Kurdu(31 Ocak) *482 Senedir Camii Olan AYASOFYA Müzeye Çevrildi(1 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI