Cevaplar.Org

MUTLU İNSANIN YOLU

(Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla) 2- Mutlu insan odur ki, Allah Teâlâ’dan kalbine gelen ilhamla gaflet uykusundan uyanıp, ben varım, ben kendimi yaratmadım, annem babam da beni yaratmadılar


Muhammed Emin Er

.

2020-02-21 08:33:25

1- بسم الله الرحمن الرحيم

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

2- Mutlu insan odur ki, Allah Teâlâ'dan kalbine gelen ilhamla gaflet uykusundan uyanıp, ben varım, ben kendimi yaratmadım, annem babam da beni yaratmadılar ve yaratamazlar. O halde; hayat, ilim, irade, kudret, her büyük vasıflara haiz ve her noksanlıklardan ari, eşi ve benzeri mümkün olmayan tek bir zatı vacibul-vücud beni yaratmıştır. Çünkü hikmet, maslahat, nimet ve faideler dolu bu alem ona delalet eder.

3- "Bu nimetin şükrünü ona layık bir şekilde nasıl ödemeliyim?" derken işitir ki, filan kişi mucizeler göstererek risalet davasında bulundu. Tevhid dini ve halis ibadet uslubunu beyan ve ilan etti. Sayılmayacak kadar insanlar onu tasdik ettiler ve tabi oldular.

4- Bu mutlu kişi o nübüvvet davasında bulunanın ahlakına, şemaillerine, mucizelerine ve mucizelerinin en büyüğü olan kendisine gelen kitaba dikkatle bakıp, tüm muarızları acze sevk eden hakikatları görünce hemen iman edip, içindeki emirleri, yasakları ve resulün beyanlarını nefsine tatbik etmek isterken;

5- Gördü ki, bu gayeden alıkoyan on dört engel vardır. Her engele karşı layık bir silah kullanarak onları def edip, o resulün en büyük sahabilerinin yoluna iltizam ederek, Rabbinin şükür ve hizmetine başladı.

1-ENGELLER: 2- ENGELLERİ DEF EDENLER:

1- Günah 1- Tevbe: Tüm günahlardan pişman olmak.

2- Dünya, 2- Zühd: Allah'tan alıkoyanı terk etmek.

3- Halk, 3- Uzlet: Ehli gafletten uzak kalmak.

4- Nefis, 4- Mücahade: Takva zoru ile nefsini hevadan nehiy etmek.

5- Şeytan, 5- Muhalefet: Şeytanın emirlerine uymamak.

6- Rızık, 6- Tevekkül: Rızık endişesine dalmamak, yalnız Allah'a itimat etmek.

7- Muhatara, 7-Tafviz: Sonu bilinmeyen şeye hırslı olmamak, onu Allah'ın iradesine bırakmak

8- Meşakkat, 8- Sabır: Tüm eziyet ve acılara tahammül etmek.

9- Kader, 9- Rıza: Acı kaderlere rıza göstermek.

10- Riya, 10- İhlas: Her şeyde Allah Teala'nın rızasını esas tutmak.

11- Ucup, 11- Kendini aciz görüp, tüm nimetleri Allah'a nisbet etmek.

12- Tekebbür 12- Kendi nefsini her kesten aşağı görmek.

13- Haset, 13- Halka şefkatli olmak.

14- Emel 14- Ölümü yakın bilmek.

3- BÜYÜK SAHABİLERİN YOLU:

1- Sünnet, azimet, evla ve mübahı ibadet kılmakla amel etmek.

2- Bidat, ruhsat, şüphe ve korkulur mübahlardan sakınmak.

3- Daimi olarak tüm hallerinde Allah'u Teâlâ'yı anmak ve kendini gördüğünü bilmek.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-2

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-2

23- Tevrat İbranice bir kelimedir ve şeriat ve hak kelam demektir. İncil de Süryanice bir kelime

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-1

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, bir bakıma hüzünle geçen bu Ramazan ayımız, belki birçok mümin

TUĞYAN VE TAĞUT

TUĞYAN VE TAĞUT

I-Tuğyan Tuğyan sözlükte; taşma, hiddetlenme ve azma demektir. Terim olarak tuğyan; azgınl

FITIR SADAKASI

FITIR SADAKASI

Ramazan Bayramına kavuşan ve artıcı nitelikte olmasa da temel ihtiyaçları dışında nisap mik

92 MADDE İLE EHL-İ SÜNNET AKÎDESİ

92 MADDE İLE EHL-İ SÜNNET AKÎDESİ

. Allah Teâlâ vardır, birdir, yani şeriki (ortağı) yoktur. 2. Hiç bir şey (ne zatında ne d

ZEKÂT HAKKINDA ON ÜÇ SORUYA CEVAP

ZEKÂT HAKKINDA ON ÜÇ SORUYA CEVAP

Zekât konusuna açıklık getirebilmek için, konuyu soru-cevap şeklinde ele almak faydalı olacak

ŞEYHÜLİSLAM M.SABRİ EFENDİ’NİN BİR TENKİDİNE BİR TAVZİH

ŞEYHÜLİSLAM M.SABRİ EFENDİ’NİN BİR TENKİDİNE BİR TAVZİH

Geçen aylarda, merhum şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’nin Muhammed Uysal beyefendi tarafından

EN DOĞRU YOL

EN DOĞRU YOL

SORU: Zamanımızda kafa karıştırmak için ortaya atılan fikirlerden bunaldık, bize en doğru

HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’E NİÇİN VE NASIL SALAVAT GETİRİLİR?

HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’E NİÇİN VE NASIL SALAVAT GETİRİLİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salâvat getirme hususu bu günlerde tartışma konusu yapılınca bu yaz

EN GEREKLİ TAVSİYELER

EN GEREKLİ TAVSİYELER

SORU: Bize en gerekli tavsiyeleriniz nelerdir? 1. DELİL İLE ALLAH’I TANIMAK Kendi nefsi

KUR’AN’DA FASIK

KUR’AN’DA FASIK

Sözlükte fasık, belli sınırları aşan kişi demektir. Terim olarak fasık, Allah’ın emirle

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır.

et-Teğabün: 3

GÜNÜN HADİSİ

"Yâ Resûlâ'llâh, müslümanların hangisi efdaldir?" diye suâl ettiler. "Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır." cevâbını verdiler.

BUHARİ, KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, Ebû Mûsâ el-Eş'arî (r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI