Cevaplar.Org

MUTLU İNSANIN YOLU

(Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla) 2- Mutlu insan odur ki, Allah Teâlâ’dan kalbine gelen ilhamla gaflet uykusundan uyanıp, ben varım, ben kendimi yaratmadım, annem babam da beni yaratmadılar


Muhammed Emin Er

.

2020-02-21 08:33:25

1- بسم الله الرحمن الرحيم

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

2- Mutlu insan odur ki, Allah Teâlâ'dan kalbine gelen ilhamla gaflet uykusundan uyanıp, ben varım, ben kendimi yaratmadım, annem babam da beni yaratmadılar ve yaratamazlar. O halde; hayat, ilim, irade, kudret, her büyük vasıflara haiz ve her noksanlıklardan ari, eşi ve benzeri mümkün olmayan tek bir zatı vacibul-vücud beni yaratmıştır. Çünkü hikmet, maslahat, nimet ve faideler dolu bu alem ona delalet eder.

3- "Bu nimetin şükrünü ona layık bir şekilde nasıl ödemeliyim?" derken işitir ki, filan kişi mucizeler göstererek risalet davasında bulundu. Tevhid dini ve halis ibadet uslubunu beyan ve ilan etti. Sayılmayacak kadar insanlar onu tasdik ettiler ve tabi oldular.

4- Bu mutlu kişi o nübüvvet davasında bulunanın ahlakına, şemaillerine, mucizelerine ve mucizelerinin en büyüğü olan kendisine gelen kitaba dikkatle bakıp, tüm muarızları acze sevk eden hakikatları görünce hemen iman edip, içindeki emirleri, yasakları ve resulün beyanlarını nefsine tatbik etmek isterken;

5- Gördü ki, bu gayeden alıkoyan on dört engel vardır. Her engele karşı layık bir silah kullanarak onları def edip, o resulün en büyük sahabilerinin yoluna iltizam ederek, Rabbinin şükür ve hizmetine başladı.

1-ENGELLER: 2- ENGELLERİ DEF EDENLER:

1- Günah 1- Tevbe: Tüm günahlardan pişman olmak.

2- Dünya, 2- Zühd: Allah'tan alıkoyanı terk etmek.

3- Halk, 3- Uzlet: Ehli gafletten uzak kalmak.

4- Nefis, 4- Mücahade: Takva zoru ile nefsini hevadan nehiy etmek.

5- Şeytan, 5- Muhalefet: Şeytanın emirlerine uymamak.

6- Rızık, 6- Tevekkül: Rızık endişesine dalmamak, yalnız Allah'a itimat etmek.

7- Muhatara, 7-Tafviz: Sonu bilinmeyen şeye hırslı olmamak, onu Allah'ın iradesine bırakmak

8- Meşakkat, 8- Sabır: Tüm eziyet ve acılara tahammül etmek.

9- Kader, 9- Rıza: Acı kaderlere rıza göstermek.

10- Riya, 10- İhlas: Her şeyde Allah Teala'nın rızasını esas tutmak.

11- Ucup, 11- Kendini aciz görüp, tüm nimetleri Allah'a nisbet etmek.

12- Tekebbür 12- Kendi nefsini her kesten aşağı görmek.

13- Haset, 13- Halka şefkatli olmak.

14- Emel 14- Ölümü yakın bilmek.

3- BÜYÜK SAHABİLERİN YOLU:

1- Sünnet, azimet, evla ve mübahı ibadet kılmakla amel etmek.

2- Bidat, ruhsat, şüphe ve korkulur mübahlardan sakınmak.

3- Daimi olarak tüm hallerinde Allah'u Teâlâ'yı anmak ve kendini gördüğünü bilmek.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

-ALLAH’A KARŞI ADABI: 1-İmanlı, iffetli ve taatli olur. 2- Beş vakit namazını dürüst

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

lmi hocadan almak, sahih ilmin anahtarı ve ilim talebesinin kurtuluş adresi ve zaferidir. Ehliyetl

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla bi

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

Gizli ve aşikâr bütün işlerde iyi niyet, samimiyet ve ihlas her Müslüman için özellikle âl

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

A. Bilinçli Olarak Faaliyet Gösteren Münafıklar Birinci grup, Oryantalizmin üretip özenle be

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokun

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

Oryantalistlerden Ernest Renan ve Gromer, İslâm dininin bilim düşmanı olduğunu ve felsefe ve i

Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!

Nahl, 125

GÜNÜN HADİSİ

Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.

Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI