Cevaplar.Org

EL-MÜTEKEBBİR

Mütekebbir kelimesinin sözlük anlamı: Büyüklenen, kibirli, azametli, ulu. Mütekebbir kelimesinin terim anlamı: Zatının ve sıfatlarının ululuğu ve büyüklüğü insanların bilemeyeceği kadar üstün olan ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-02-21 08:17:29

Mütekebbir kelimesinin sözlük anlamı: Büyüklenen, kibirli, azametli, ulu.

Mütekebbir kelimesinin terim anlamı: Zatının ve sıfatlarının ululuğu ve büyüklüğü insanların bilemeyeceği kadar üstün olan ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.

İçinde "El-Mütekebbir" ismi geçen ayet şöyledir:

"O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir."(1)

Bu ayetteki Mütekebbir kelimesi, aşağıda isimleri sıralanan beş mealde şu şekilde tercüme edilmiştir:

Diyanet tercümesi: "Büyüklükte eşsiz"

Diyanet Vakfı tercümesi: "Büyüklükte eşi olmayandır."

Hasan Basri Çantay: "Büyüklükte eşi olmayandır."

Ömer Nasuhi Bilmen: "Kibriyası pek azim bulunan"

Diyanet Tefsiri, bu ayetteki Mütekebbir kelimesini şu şekilde açıklamıştır: 'Mütekebbir: Büyüklüğü apaçık olan, azametini ortaya koyan, büyüklük ancak kendisine yaraşan, büyüklükte eşi olmayan.'(2)

İnsanın mütekebbir olması, kendinde bulunmayan yüksek nitelikleri varmış gibi göstermesidir. İnsanın kendisini başkasından üstün görüp öyle davranması günahtır; Allah'a karşı kibirlenmesi ise küfür olur.

Bir hadis-i şerif şöyledir: "Kibriya benim ridam, azamet ise benim ızârımdır. Bunlardan biri konusunda bana ters düşen kimseye azab ederim."(3)

El-Mütekebbir isminden çıkarmamız gereken ders:

Bize düşen, Allah'ın sınırsız olarak üstün olduğunu bilip ona teslim olarak yaşamak ve sahip olduğumuz bazı nitelikli vasıfların ise, Yüce Yaratıcının bize birer lütfu olduğunu hiç unutmamaktır.

Dipnotlar

1-Haşr-23

2-DİB Kur'an Yolu Tefsiri, C: 5, S: 304

3-Müslim, Birr bâbı, c. III, s. 2023, H. No 2620

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUHAKEMAT NOTLARI-24

MUHAKEMAT NOTLARI-24

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, 2. Mesele İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz *Bu ikinci mesele, bi

HZ. MUAVİYE’NİN VAHİY KÂTİPLİĞİNE DAİR

HZ. MUAVİYE’NİN VAHİY KÂTİPLİĞİNE DAİR

Hz. Muaviye (r.a.) Hz. Peygamber Efendimizin hayatında Müslümanlığını ikrar etmiş ve o onun

DEDEMDEN BİR DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

DEDEMDEN BİR DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Değerli ziyaretçilerimiz, geçen ay Rahmet-i Rahman’a uğurladığımız Seyda Molla Fehmi Efend

KADER RİSALESİ ŞERHİ-6

KADER RİSALESİ ŞERHİ-6

Kader sadece mukadder olanın hayırlı neticelerinin çokluğuyla değil, aynı zamanda sebep ve il

ALİ ÖZEK (PROF. DR.) (1932- )

ALİ ÖZEK (PROF. DR.) (1932- )

Prof. Dr. Ali Özek Türkiye’nin tanınmış ilim adamlarından birisidir. Bir bakıma ülkemizin

EDEPSİZLİĞİN ADI ERGENLİK

EDEPSİZLİĞİN ADI ERGENLİK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Hacı hacıyla Mekke’de, derviş dervişle tekkede, e

WHATSAPP ADABI

WHATSAPP ADABI

* *Whatsapp kullanan Dostlara Armağan.* هذي قصيدةُ تحفة الأحبابِ بنصيح

VATAN DERDİ, EVLÂD ACISINDAN MUKADDEMDİR!

VATAN DERDİ, EVLÂD ACISINDAN MUKADDEMDİR!

Dünyada tek bir evlâdım, ciğer-pârem, istinâdgâh-ı refâh u maîşetim var: Mehmed Bey!.. Bu

KABİR AZABI HAKKINDA

KABİR AZABI HAKKINDA

Münkirlerin inkâr ettikleri hakikatlerden biri de kabir azabıdır. Kabir azabı, Kur'an ve sahih

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-32

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-32

Mustafa Öztürk(Prof.) Bu andığımız öteki modele örnek çok sayıda isim var. Bunlardan biri

TARİHÇİLERİN HER RİVAYETİ DOĞRU MU?

TARİHÇİLERİN HER RİVAYETİ DOĞRU MU?

Sayın Sırma hoca, 25. Sahifede şöyle diyor: “Yezid’in veliahd tayin edildiği yıl konusunda

Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et!

Hicr, 99

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT-Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI