Cevaplar.Org

EL-AZÎZ

Aziz kelimesinin sözlük anlamı: Değerli, şerefli, yenilmez ve güçlü. Aziz kelimesinin terim anlamı: Dengi ve benzeri bulunmayan, daima her şeyden güçlü, üstün olan ve asla mağlup olmayan. İçinde “El-Aziz” ismi geçen ayet şöyledir:


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-02-07 15:42:41

Aziz kelimesinin sözlük anlamı: Değerli, şerefli, yenilmez ve güçlü.

Aziz kelimesinin terim anlamı: Dengi ve benzeri bulunmayan, daima her şeyden güçlü, üstün olan ve asla mağlup olmayan.

İçinde "El-Aziz" ismi geçen ayet şöyledir:

"O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir."(1)

Burada El-Aziz ismi, "üstündür" şeklinde tercüme edilmiştir. Kuşkusuz Allah, her şeyden üstün ve güçlüdür.

Müfessir Sabuni bu ayette geçen El-Aziz kelimesini şu şekilde açıklamıştır: 'Güçlü, kuvvetli, mağlup edilemeyen ve kendisine zillet gelmeyendir.'(2)

Allah'ın hükümranlığının anlatıldığı şu ayette El-Aziz adı da geçmektedir:

"O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir)."(3)

Burada El-Aziz, mutlak güç sahibi şeklinde tercüme edilmiştir. Üstün ve güçlü olan Allah, yarattığı varlıkları onların maslahatına uygun olarak dilediği şekilde düzenler.

İçinde El-Aziz ismi geçen bir ayet de şöyledir:

"Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır."(4)

Burada El-Aziz ismi, her şeye galip şeklinde tercüme edilmiştir. Evet, Allah her hükmünde galiptir.

El-Azîz isminden çıkarmamız gereken ders:

Aziz olan Yaratıcının kulları olarak bize düşen; zillete düşmemek için, Allah'ın hükümranlığının farkında olup, her emrinde ona itaat etmektir.

Dipnotlar

1-Haşr-23

2-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 6, S: 388

3-En'am-96

4-İbrahim-1

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Çünkü Allah, haktır. O'ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz batıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok büyüktür.

Lokman, 30

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI