Cevaplar.Org

EL-AZÎZ

Aziz kelimesinin sözlük anlamı: Değerli, şerefli, yenilmez ve güçlü. Aziz kelimesinin terim anlamı: Dengi ve benzeri bulunmayan, daima her şeyden güçlü, üstün olan ve asla mağlup olmayan. İçinde “El-Aziz” ismi geçen ayet şöyledir:


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-02-07 15:42:41

Aziz kelimesinin sözlük anlamı: Değerli, şerefli, yenilmez ve güçlü.

Aziz kelimesinin terim anlamı: Dengi ve benzeri bulunmayan, daima her şeyden güçlü, üstün olan ve asla mağlup olmayan.

İçinde "El-Aziz" ismi geçen ayet şöyledir:

"O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir."(1)

Burada El-Aziz ismi, "üstündür" şeklinde tercüme edilmiştir. Kuşkusuz Allah, her şeyden üstün ve güçlüdür.

Müfessir Sabuni bu ayette geçen El-Aziz kelimesini şu şekilde açıklamıştır: 'Güçlü, kuvvetli, mağlup edilemeyen ve kendisine zillet gelmeyendir.'(2)

Allah'ın hükümranlığının anlatıldığı şu ayette El-Aziz adı da geçmektedir:

"O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir)."(3)

Burada El-Aziz, mutlak güç sahibi şeklinde tercüme edilmiştir. Üstün ve güçlü olan Allah, yarattığı varlıkları onların maslahatına uygun olarak dilediği şekilde düzenler.

İçinde El-Aziz ismi geçen bir ayet de şöyledir:

"Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır."(4)

Burada El-Aziz ismi, her şeye galip şeklinde tercüme edilmiştir. Evet, Allah her hükmünde galiptir.

El-Azîz isminden çıkarmamız gereken ders:

Aziz olan Yaratıcının kulları olarak bize düşen; zillete düşmemek için, Allah'ın hükümranlığının farkında olup, her emrinde ona itaat etmektir.

Dipnotlar

1-Haşr-23

2-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 6, S: 388

3-En'am-96

4-İbrahim-1

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

(Tirmizi, 2649)

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI