Cevaplar.Org

EL-MÜ’MİN

İman eden, bir korku taşımadan güvenen. Mü’min isminin terim anlamı: Kendisi her türlü korku ve endişeden emin olan ve başkalarını da korku ve endişelerden emin kılan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-01-24 22:46:26

Mü'min kelimesinin sözlük anlamı: İman eden, bir korku taşımadan güvenen.

Mü'min isminin terim anlamı: Kendisi her türlü korku ve endişeden emin olan ve başkalarını da korku ve endişelerden emin kılan.

İçinde Allah'ın ismi olarak El-Mü'min kelimesi geçen bir ayet şöyledir:

"O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir."[1]

Mü'min kelimesi, "emniyete kavuşturandır" şeklinde tercüme edilmiştir.

Müfessir Sabuni bu ayetteki El-Mü'min ismini şöyle açıklar: 'Peygamberlerin eliyle mucizeler göstermek suretiyle onları tasdik edendir.'[2]

Ömer Nasuhi Bilmen ise aynı kelimeyi şöyle açıklar: '(Emniyet ihsân eden) O'dur. Kulları hakkında zulmü aslâ düşünülmeyen ve kendisine îman edenleri cehennem azabından emîn bulunduran o Yüce Yaratıcıdır.'[3]

Kur'an, emniyet içinde bulunmanın yolunu şöyle gösterir:

"İman edip de imanlarına zulmü (şirki) bulaştırmayanlar var ya; işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır."[4]

Güvende olmanın yolu, iman edip imanına zulmü bulaştırmamak yani her türlü şirkten uzak durmaktır.

El-Mü'min isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın bizleri, dünyada ve ahirette her türlü korku ve endişeden emin kılmasını istiyorsak, sağlam bir iman üzere bulunarak kulluk görevimizi yerine getirmemiz gerekir.

 

[1] 59/Haşr-23

[2] Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 6, S: 388

[3] Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, C: 8, S: 3685

[4] 6/En'am-82

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Üstünlük ve şeref ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir.

Münâfikûn, 8

GÜNÜN HADİSİ

Sehavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil sehavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI