Cevaplar.Org

ES-SELAM

Selam kelimesinin sözlük anlamı: Maddi ve manevi, hastalık ve kusurlardan uzak olmak. Selam isminin terim anlamı: Her türlü noksan sıfattan, yaratılmışlara ait değişme ve yok olma durumlarından münezzeh olup selametin kaynağı olan, kullarını selamete çıkaran.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-01-24 15:40:03

Selam kelimesinin sözlük anlamı: Maddi ve manevi, hastalık ve kusurlardan uzak olmak.

Selam isminin terim anlamı: Her türlü noksan sıfattan, yaratılmışlara ait değişme ve yok olma durumlarından münezzeh olup selametin kaynağı olan, kullarını selamete çıkaran.

"...O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir"(1)

Allah selamet verendir ifadesinden şunlar anlaşılmıştır:

*Allah, her türlü noksandan münezzehtir, hiçbir şey ona zarar vermez.

*Allah kimseye zulmetmez, yarattığı varlıklara esenlik verir.

"İbrahim'e selâm olsun."(2)

Allah, bu selam ile Hz. İbrahim'in kendi koruması altında olduğunu bildirmiştir.

Birbirimize selam verip alırken kullandığımız, "Selamünaleyküm" ve "Aleykümselâm" ifadelerinin içindeki selam kelimesi, Allah'ın ismidir. Yani selam verip alırken, birbirimize Allah'ın Selam ismi ile dua etmiş oluruz.

Farz namazlar kılındığında okunan duanın içindeki Selam lafzı da Allah'ın ismidir.

Kaynaklarda yer alan bir hadis-i şerif şöyledir:

"Resulullah (s.a.v.) selam verip (namazdan çıkınca) üç kere istiğfarda bulunup: "Allahümme ente'sselâm ve minke'sselâm tebârekte ve teâleyte yâ ze'lcelâli ve'l-ikrâm. (Allah'ım sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikrâm sâhibi sen münezzehsin, sen yücesin)" derdi."(3)

Evet, Allah Selam'dır selamet de ondandır.

Es-Selam isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın selam isminden nasiplenmek için, her türlü kin, nefret, haset, dedikodu, yalan ve iftiradan uzak durup güzel bir ahlaka sahip olmalıyız. Allah'ın bizi selamete çıkarmasını istiyorsak, kendimiz başkasına zarar vermemeliyiz

Dipnotlar

1-Haşr-23

2-Saffat-109

3-Müslim, Mesâcid-135, (591); Tirmizî, Salât-224, (300); Ebû Dâvud, Salât-360 (1513); Nesâî, Sehv-80, (3, 68)..

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-MÂCİD

EL-MÂCİD

Mâcid kelimesinin sözlük anlamı: Şanı büyük, şerefli. Mâcid isminin terim anlamı: Keremi

EL-VÂCİD

EL-VÂCİD

Vâcid kelimesinin sözlük anlamı: Bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Vâcid isminin terim a

EL-KAYYÛM

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin

EL-MÜMÎT

EL-MÜMÎT

Mümît kelimesinin sözlük anlamı: Öldüren, hayatına son veren, yok eden. Mümît isminin ter

EL-MUHYÎ

EL-MUHYÎ

Muhyî kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, yaşatan. Muhyî isminin terim anlamı: Can veren, v

EL-MUÎD

EL-MUÎD

Muîd kelimesinin sözlük anlamı: İade eden, tekrar yaratan. Muîd isminin terim anlamı: Varlı

EL-MÜBDÎ

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örne

EL-MUHSÎ

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her ş

EL-HAMÎD

EL-HAMÎD

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan. Hamîd isminin terim anlam

EL-VELİYY

EL-VELİYY

Veliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yardımcı, dost. Veliyy isminin terim anlamı: Yardım eden,

EL-METÎN

EL-METÎN

Metîn kelimesinin sözlük anlamı: Sağlam sert, dayanıklı ve kuvvetli. Metîn isminin terim an

Artık Allah'a, Peygamberine ve indirdiğimiz o nûra (Kur'an'a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Teğabün, 8

GÜNÜN HADİSİ

Allah'ım! Bizi sevgin ve bizi sana yaklaştıracak olanların sevgisiyle rızıklandır.

Tirmizi, Daavat:72-73

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI