Cevaplar.Org

NUZHETU’L MUTTAKİN

Eser Adı: Nuzhetu’l Muttakin Müellifler; Dr. Mustafa el Buğa, Muhyiddin Misto vs. Yayınevi; Müessetur Risale Nâşirûn İmam Nevevi’nin dünyaca ünlü teliflerinden birisi de hiç kuşkusuz Riyazu’s


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-01-16 09:11:07

Eser Adı: Nuzhetu'l Muttakin

Müellifler; Dr. Mustafa el Buğa, Muhyiddin Misto vs.

Yayınevi; Müessetur Risale Nâşirûn

İmam Nevevi'nin dünyaca ünlü teliflerinden birisi de hiç kuşkusuz Riyazu's Salihin adlı ünlü hadis derlemesidir. Bu eser İslam toplumlarında büyük bir hüsnü kabulle karşılanmış ve üzerine birçok şerhler yazılmıştır. Bu haftaki tavsiyemiz, o şerhlerden bir tanesine ait olacak.

Değerli âlimimiz Seyda Mela Musa Geçit'in bu hafta sitemizde yayınlanan yazısında dediği gibi; "Müktesebatımıza yerleşmiş bir kaide var: "Tefsirsiz Kur'ân, Şerhsiz de Hadis anlaşılmaz" diye. Ayetleri anlamak için nasıl sebeb-i nuzûla ihtiyaç varsa, hadisleri anlamak için de hadislerin sebeb-i vürûduna bakmak gerekir."

Bilindiği gibi İmam Nevevi konularına göre tasnif ettiği hadislerden her bir babta evvela o konuyla alakalı ayet-i kerimelere yer vermiş. Suriyeli değerli âlim Mustafa Buğa ve dört arkadaşı da her bir hadisten sonra hadiste geçen müşkül kelime ve deyimlerin manasını vermişler, hadisin râvisi olan sahabenin kısa bir hal tercümesini eklemişlerdir. Ayrıca hadisin ifade ettiği manaları ve bize bakan yönlerini yine veciz olarak ifade etmişlerdir.

Bir ders halkasında üçte birini bitirdiğimiz bu mücevherat dükkânını çok beğeneceğinizi ümit ederim. Resul-i Ekremin âlemleri bir manto gibi bürüyen eteğine yapışmak, ondan başka hiçbir sığınak, barınak, korunak tanımamak şerefine mazhar olmamız duası ile.

Esere ulaşmak için;

https://www.arapcadagitim.com/nuzhetul-muttakin-serhi-riyazis-salihin,TA-456.html

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

RİSALE-İ HAMİDİYYE

RİSALE-İ HAMİDİYYE

Eser Adı: Risale-i Hamidiyye Müellif: Hüseyin Cisri Yayınevi: Daru’l Eyman, Lübnan, 1998 1

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

Eser Adı: Teysiru Mustalah’el Hadis Müellifi: Dr. Mahmud Tahhan Yayınevi: Daru’l Maarif, R

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

Eser Adı: Safvetü’t Tefâsir Müellif: Muhammed Ali Sabuni Yayınevi: Dar’us Sabuni, Kahir

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ Kur’an ayı olan Ramazan ayında kısa da olsa bir t

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

Eser Adı: Er Risaletu’l Muhammediye Müellif: Seyyid Süleyman Nedvi Urduca’dan Arapçaya Ter

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

Eser Adı: Et-Tasrih Bima Tevatere Fi Nüzuli’l Mesih Müellif: Mevlana Enver Şah Keşmîrî Ya

RUDUDUN ALA EBÂTIL

RUDUDUN ALA EBÂTIL

Eser adı: Rududun Ala Ebâtıl Müellifi: Eş Şeyh Muhammed Hâmid Hamevi Yayınevi: El Mektebet

ER RASUL’UL MUALLİM

ER RASUL’UL MUALLİM

Eser Adı: Er Rasul’ul Muallim ve Esâlibu Fi’t tâlim Müellifi: Abdulfettah Ebu Gudde Yayı

HÂDIRÜL ÂLEM’İL İSLAMİ

HÂDIRÜL ÂLEM’İL İSLAMİ

Eser adı: Hâdırül Âlem’il İslami Müellif: Emir Şekip Arslan Yayınevi: El Mektebet’ul

EL CEVAHİR’UL LULUİYYE

EL CEVAHİR’UL LULUİYYE

Eser Adı: El Cevahir’ul Luluiyye Müellif: Muhammed bin Abdullah el-Cerdani Yayınevi: Salih Ki

SİTE HARİTASI