Cevaplar.Org

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

HZ. ÖMER(R.A)’İN İSTEDİĞİ HUSUS Merhum Ali Himmet Berki diyor ki; “Bir gün Hazret-i Ömer kibâr-ı Ashab'dan bazılarıyla görüşürken, “Allah'dan ne istersiniz? diye sormuş. İçlerinden biri, “bu oda dolusu altın ve gümüş isterim, demiş. “Bu altın ve gümüşü ne yapacaksın?” diye sorunca, “fakir ve muhtaçlara dağıtacağım” diye cevap vermiş


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-01-14 10:37:25

HZ. ÖMER(R.A)'İN İSTEDİĞİ HUSUS

Merhum Ali Himmet Berki diyor ki; "Bir gün Hazret-i Ömer kibâr-ı Ashab'dan bazılarıyla görüşürken, "Allah'dan ne istersiniz? diye sormuş. İçlerinden biri, "bu oda dolusu altın ve gümüş isterim, demiş. "Bu altın ve gümüşü ne yapacaksın?" diye sorunca, "fakir ve muhtaçlara dağıtacağım" diye cevap vermiş. Hazret-i Ömer bunu beğenmemiş. Diğer birinden sormuş. O da buna benzer bir cevap vermiş, Bunu da beğenmemiş. Üçüncü birisinden sormuş. Bu zât "Yâ Emîre'l-Mü'minîn, sen ne istersin" demiş, Hazret-i Halîfe, "Allah'dan bu oda dolusu Ebu Ubeyde gibi ilim, fazîlet, hulûs ve azîm ve salâbet sahibi rical niyaz ederim, diye cevap vermiştir. Filhakika altın ve gümüş, para ve pul bir cemiyeti yükseltmez, bunlarla ilim, fazîlet, servet ve refah te'mîn olunmaz. Bunları ümmetin büyükleri te'mîn eder.

BABA DOSTUNA İYİLLİK

Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer'den şöyle rivayet etmiştir: "Bir gün bedevilerden biri Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'e rast gelmiş. Abdullah bin Ömer bedeviye selâm verip onu bindiği merkebe bindirmiş ve başındaki sarığı da ona vermiştir. İbn-i Dînar diyor ki: "Ben Abdullah bin Ömer'e: "Allah sana iyilik versin, niçin böyle yaptın? Bu adam bir bedevidir, bunlar az şeye razı olurlar, deyince, Abdullah bin Ömer: "Bunun babası (babam) Ömer'in dostu idi. Ben Peygamber'den, "ihsanın en iyisi, bir adamın, baba dostunu görüp gözetmesidir" dediğini işittim" diye cevap verdi.

NİL NEHRİNİN HZ. ÖMER'İN EMRİNE UYMASI

 Amr b. As(r.a), Mısır'ı fethettiğinde, Mısırlılar Kıpti aylarının başlangıcında, Amr b. As'a gelip

"Ey Emir! Bizim bu Nil'imizin bir âdeti vardır. O adet yerine getirilmezse taşmaz" dediler. Amr onlara

"O adet nedir?" dedi. Onlar

"Bu ayın on iki gecesi bittikten sonra analı ve babalı büyüyen bir genç kız buluruz. Annesini-babasını razı ederiz. Kıza da süslü elbiselerin en üstünlerini giydirir, sonra kızı Nil'e atarız. Ve böylece Nil taşar" dediler.

Amr, o sırada Bû'ne şehrinde bulunuyordu. Onlara "Bu dediğiniz İslâm'da caiz değildir. İslâm kendinden önceki adetleri yıkmıştır" dedi. Böylece Bû'ne, Ebib ve Mesrî şehirlerinin halkı aylarca beklediler. Fakat Nil nehri ne azaldı ne de çoğaldı. Bu şehirlerin halkı kıtlıktan dolayı şehirlerini terk etmek zorunda kaldılar. Amr b. As bu durumu görünce, Hz. Ömer'e mektup yazarak olanları anlattı. Hz. Ömer de ona "İslâm kendinden önceki kötü gelenekleri yıkmıştır. Sana bir kâğıt gönderiyorum. Onu Nil nehrine at" diye cevap gönderdi. Amr, Ömer'in mektubunu alınca açtı ve okudu.

Kâğıtta "Mü'minlerin emîri ve Allah'ın kulu Ömer'den Nil nehrine. Ey Nil! Eğer sen kendi keyfine göre davranıyorsan akma olur! Yok, eğer seni tek kudret sahibi Allah taşırıyorsa, o kudret sahibi olan Allah'dan seni taşırmasını niyaz ederiz" diye yazılıydı. Amr b. As, Salib gününden bir gün önce kâğıdı Nil'e attı. O sırada Mısır halkı da göç etmek için hazırlanmışlardı. Nil taşmadığı için kuraklık olmuştu. Halk, Salib gününün sabahında kalktıkları zaman, Nil nehrinin on altı karış yükselmiş olduğunu gördüler. Böylece Allah Teâlâ Mısır halkından o kötü geleneği kaldırmış oldu..

Kaynaklar

1- Ali Himmet Berki, 250 Hadis Tercüme Ve İzahı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 4. baskı

2-Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu's-Sahabe, Cilt: 4, Akçağ Yayınları, İst.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

Ankebut, 57

GÜNÜN HADİSİ

"Kim, müslüman kardeşinin namusunu ve şahsiyetini korursa, Allah onun yüzünü kıyamet gününde cehennem ateşinden uzak tutar."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI