Cevaplar.Org

ER-RAHÎM

Rahîm kelimesinin sözlük anlamı: bağışlayan, ziyadesiyle merhamet eden.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-01-01 10:17:48

Rahîm kelimesinin sözlük anlamı: bağışlayan, ziyadesiyle merhamet eden.

Rahim isminin terim anlamı: Ahirette mü'min kullarını ebedi nimetlerle mükâfatlandıran.

Rahîm ismi, Rahman ismiyle beraber besmelede geçtiği için 113 surenin başında tekrarlanır.

Rahim ismi, Fatiha suresinde Rahman ismiyle birlikte zikredilmektedir: "O, rahmândır ve rahîmdir."(1)

Rahim sıfatı ahirete ve mü'minlere yöneliktir. Allah için, dünyanın Rahman'ı, ahiretin Rahim'i denir.

Rahim adı geçen bir ayet, ardından gelen ayetle birlikte şöyledir:

"Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver."(2)

Rahim ismi, çok merhametli diye tercüme edilmiştir. Bu ayette de Rahim isminin mü'min kullar için ve ahirete yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Rahim ismi, kulların bu dünyada imtihana tabi olmalarındaki hikmete binaen, Allah'ın ahirette mü'min kullarını nimetlendirmesine yöneliktir.

Er-Rahîm isminden çıkarmamız gereken ders:

Ahirette, Allah'ın Rahîm isminin tecellisine nail olmak, bu dünyada mü'min olup son nefesini mü'min olarak vermeye bağlıdır. Allah, hepimize mü'min olarak yaşayıp mü'min olarak vefat etmeyi nasip etsin.

Dipnotlar

1-Fatiha-3

2-Hicr-49. 50.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsunuz!

Fatır, 3

GÜNÜN HADİSİ

Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için yurt sınırında nöbet bekleyenler müstesnadır

Riyazü's Salihin, 2/1297

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI