Cevaplar.Org

ER-RAHMAN

Rahman kelimesinin sözlük anlamı: Severek ve acıyarak koruyan, şefkat ve merhametle muamele eden. Rahman isminin terim anlamı: Sonsuz merhametiyle lütuf ve ihsanda bulunan, bu dünyada mü’min kâfir ayrımı yapmadan bütün kullarını nimetlerinden faydalandıran


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-12-20 16:04:46

Rahman kelimesinin sözlük anlamı: Severek ve acıyarak koruyan, şefkat ve merhametle muamele eden.

Rahman isminin terim anlamı: Sonsuz merhametiyle lütuf ve ihsanda bulunan, bu dünyada mü'min kâfir ayrımı yapmadan bütün kullarını nimetlerinden faydalandıran.

Rahman ismi, Rahman ismiyle beraber besmelede geçtiği için 113 surenin başında tekrarlanır.

Allah'ın kendi zatı hakkındaki şu ifadesi, bu açıdan çok anlamlıdır:

"…o, merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı…."(1)

Rahman ismi Kur'an'da 57 kere geçer. Rahman, Allah'ın zati ismi olarak kabul edilir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

"De ki: "(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur…"(2)

Bir ayet de şöyledir:

"Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahmân'dan başka kulluk edilecek ilâhlar var etmiş miyiz?"(3) Bu ayette Rahman, Allah'ın ismi olarak kullanılmaktadır.

İnsanların rahmet etmesiyle Allah'ın rahmet etmesi arasında fark vardır. İnsanlar rahmet edince üzülür yerine göre ağlarlar. Allah'ın rahmetinde duygusallık değil, adalet ve nimetlerden yararlandırma vardır.

Allah'ın, Rahman ismine işaret ettiği bir kutsi hadis şöyledir:

"Ben rahmanım, hısım ve akrabalık da adımdan ayırdığım rahîm kelimesiyle anılmıştır. Akrabalık ilgisini sürdürenle ben de ilgimi devam ettiririm, bu ilgiyi kesenlerden ben de ilgimi keserim."(4) 

Bu kutsi hadisteki uyarıyı hiç unutmamalıyız. Allah'ın rahmetinden istifade etmek isteyen, sıla-i rahime özen göstermelidir.

Rahman ismi, Allah'ın yaratıcı olarak bütün insanlara merhamet ettiği anlamını taşır.

Er-Rahman isminden çıkarmamız gereken ders:

Dünya hayatımız boyunca, Allah'ın rahmetine nail olduğumuzu hiç unutmadan, kulluk görevimizi titizlikle yapmaya çalışmalıyız.

Dipnotlar

1-En'am-12

2-İsra-110

3-Zuhruf-45

4-Müsned, 1, 191, 194; Ebu Davud, Zekât-45; Tirmizi, Birr-9

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-MÂCİD

EL-MÂCİD

Mâcid kelimesinin sözlük anlamı: Şanı büyük, şerefli. Mâcid isminin terim anlamı: Keremi

EL-VÂCİD

EL-VÂCİD

Vâcid kelimesinin sözlük anlamı: Bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Vâcid isminin terim a

EL-KAYYÛM

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin

EL-MÜMÎT

EL-MÜMÎT

Mümît kelimesinin sözlük anlamı: Öldüren, hayatına son veren, yok eden. Mümît isminin ter

EL-MUHYÎ

EL-MUHYÎ

Muhyî kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, yaşatan. Muhyî isminin terim anlamı: Can veren, v

EL-MUÎD

EL-MUÎD

Muîd kelimesinin sözlük anlamı: İade eden, tekrar yaratan. Muîd isminin terim anlamı: Varlı

EL-MÜBDÎ

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örne

EL-MUHSÎ

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her ş

EL-HAMÎD

EL-HAMÎD

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan. Hamîd isminin terim anlam

EL-VELİYY

EL-VELİYY

Veliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yardımcı, dost. Veliyy isminin terim anlamı: Yardım eden,

EL-METÎN

EL-METÎN

Metîn kelimesinin sözlük anlamı: Sağlam sert, dayanıklı ve kuvvetli. Metîn isminin terim an

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

"Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resulünün Sünneti."

Muvatta, Kader 3, (2, 899)

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI