Cevaplar.Org

ER-RAHMAN

Rahman kelimesinin sözlük anlamı: Severek ve acıyarak koruyan, şefkat ve merhametle muamele eden. Rahman isminin terim anlamı: Sonsuz merhametiyle lütuf ve ihsanda bulunan, bu dünyada mü’min kâfir ayrımı yapmadan bütün kullarını nimetlerinden faydalandıran


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-12-20 16:04:46

Rahman kelimesinin sözlük anlamı: Severek ve acıyarak koruyan, şefkat ve merhametle muamele eden.

Rahman isminin terim anlamı: Sonsuz merhametiyle lütuf ve ihsanda bulunan, bu dünyada mü'min kâfir ayrımı yapmadan bütün kullarını nimetlerinden faydalandıran.

Rahman ismi, Rahman ismiyle beraber besmelede geçtiği için 113 surenin başında tekrarlanır.

Allah'ın kendi zatı hakkındaki şu ifadesi, bu açıdan çok anlamlıdır:

"…o, merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı…."(1)

Rahman ismi Kur'an'da 57 kere geçer. Rahman, Allah'ın zati ismi olarak kabul edilir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

"De ki: "(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur…"(2)

Bir ayet de şöyledir:

"Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahmân'dan başka kulluk edilecek ilâhlar var etmiş miyiz?"(3) Bu ayette Rahman, Allah'ın ismi olarak kullanılmaktadır.

İnsanların rahmet etmesiyle Allah'ın rahmet etmesi arasında fark vardır. İnsanlar rahmet edince üzülür yerine göre ağlarlar. Allah'ın rahmetinde duygusallık değil, adalet ve nimetlerden yararlandırma vardır.

Allah'ın, Rahman ismine işaret ettiği bir kutsi hadis şöyledir:

"Ben rahmanım, hısım ve akrabalık da adımdan ayırdığım rahîm kelimesiyle anılmıştır. Akrabalık ilgisini sürdürenle ben de ilgimi devam ettiririm, bu ilgiyi kesenlerden ben de ilgimi keserim."(4) 

Bu kutsi hadisteki uyarıyı hiç unutmamalıyız. Allah'ın rahmetinden istifade etmek isteyen, sıla-i rahime özen göstermelidir.

Rahman ismi, Allah'ın yaratıcı olarak bütün insanlara merhamet ettiği anlamını taşır.

Er-Rahman isminden çıkarmamız gereken ders:

Dünya hayatımız boyunca, Allah'ın rahmetine nail olduğumuzu hiç unutmadan, kulluk görevimizi titizlikle yapmaya çalışmalıyız.

Dipnotlar

1-En'am-12

2-İsra-110

3-Zuhruf-45

4-Müsned, 1, 191, 194; Ebu Davud, Zekât-45; Tirmizi, Birr-9

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Üstünlük ve şeref ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir.

Münâfikûn, 8

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI