Cevaplar.Org

ŞEFAAT

Soru; Ahirette günahkâr müminlere şefaat caiz midir? Rivayetlerde böyle bir şeyin gerçekliğinden söz edilmekte midir?


Muhammed Emin Er

.

2019-12-13 15:50:38

Soru; Ahirette günahkâr müminlere şefaat caiz midir? Rivayetlerde böyle bir şeyin gerçekliğinden söz edilmekte midir?

Cevap: Kadı İyaz şöyle demektedir: "Ehl-i Sünnet'in bu konudaki görüşü, şefaatin aklen caiz, naklen vacip olduğu yönündedir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا

"O gün, ancak Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığı kimselerin şefaati fayda verebilir"(1)

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى

" Allah'ın razı olduğundan başkasına şefaat edemezler"(2) Bu konuda daha pek çok ayet vardır.

Öte yandan Peygamber Efendimiz'den (s.a.v.) nakledilen rivayetlerin toplamı ahirette günahkar müminlere şefaat edilebileceği hususunda tevatür derecesine ulaşmış durumdadır. Nitekim selef, halef ve onlardan sonra gelen Ehl-i Sünnet ulemasının bu meselede icmaı vardır. Hariciler ve bir kısım Mutezile ise, şefaati reddederek günahkârların cehennemde ebediyen kalacakları görüşünü savunmuşlardır. Bu konuda öne sürdükleri deliller ise şu ayetlerdir:

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

"Onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez"(3)

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

"Zalimlerin ne samimi bir dost ne de sözü dinlenen bir şefaatçi var.(4) Oysa bu ayetler kafirler hakkındadır. Şefaatle ilgili hadisleri, 'cennete girmeyi hak edenlerin derecelerini artırılması' şeklinde yorumlamaları da asılsız bir iddiadır. Zira konuyla ilgili hadislerin lafızları, ateşe girmeyi hak edenlerin (cezalarını çektikten sonra) oradan çıkacakları noktasında gayet açık bir şekilde ifade etmekte; Harici ve Mutezile'nin görüşlerinin tamamen çürütmektedir."(5)

Soru; Kâfirlerin hayırlı amelleri, azaplarının hafifletilmesine fayda eder mi?

Cevap: Kadı İyaz şöyle demektedir: "Kâfirlerin, amellerinden fayda görmeyecekleri, ne nimet ne de azabın hafifletilmesiyle mükâfatlandırılmayacaklarına dair icma hâsıl olmuştu".

İmam Hafız Fakih Ebu Bekr el-Beyhaki de "el-Ba's ve'n-nüşûr" adlı eserinde, buna benzer görüşleri bazı âlim ve kelamcılardan nakletmekte ve şöyle demektedir: "Kâfirlerin, küfür üzere ölmeleri halinde, yaptıkları hayırlı amellerin boşa gideceği ile ilgili ayet ve hadisleri, sadece ateşten kurtulup cennete giremeyeceği şeklinde anlamak mümkündür. Bunun ötesinde küfrünün dışında işlemiş olduğu günahların bir cezası olarak çekeceği azap, hayattayken yaptığı hayırlı ameller sebebiyle hafifletilebilir."(6)

Dipnotlar

1-Tâhâ 20/ 109

2-Enbiyâ 21/ 28

3-Müddessir 74/ 48

4-Gâfir 40/ 18

5-A.g.e., c. 3, s. 35

6-A.g.e., c. 3, s. 87

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SEYDA MELA HÜSEYNİ SİSEMİ KUDDİSE SİRRUHU’NUN NASİHAT VE TAVSİYELERİ

SEYDA MELA HÜSEYNİ SİSEMİ KUDDİSE SİRRUHU’NUN NASİHAT VE TAVSİYELERİ

Kardeşlerim, size şunları tavsiye ederim; 1-Allahu Teâlâ’ya takvalı davranın, O’na itaa

POLİTEİZM

POLİTEİZM

I-Politeizm Nedir? Politeizm kelimesini yapısı ve sözlük anlamı: Yunanca poly (çok) ve theoi

ÇOCUĞU OLAN DA, OLMAYAN DA SINAVDA

ÇOCUĞU OLAN DA, OLMAYAN DA SINAVDA

Çocuk, Yüce Allah’ın ana-babasına bir lütfu, bir armağanı ve bir emanetidir. Lütuf layık

AHİRETİN VARLIĞININ İSPATI

AHİRETİN VARLIĞININ İSPATI

Kendi hayatımıza, dünyaya ve Kur’an’a baktığımız zaman ahiret hayatının varlığını i

NEFSİ KÖTÜ HUYLARDAN ARINDIRMAK

NEFSİ KÖTÜ HUYLARDAN ARINDIRMAK

Tevbe ettikten sonra, sana düşen vazife nefsini kötü huylardan arındırıp güzel huylar ile s

NÜKTELER-13

NÜKTELER-13

TABİAT Tekvinî şeriat Kanun iş göremez. Mutlaka her kanunu tatbik eden bir hâkim olacaktır.

AHİRETİN VARLIĞININ HİKMETLERİ

AHİRETİN VARLIĞININ HİKMETLERİ

Başlığı şöyle yazmak da mümkündü: Ahiret hayatının varlığı olmasaydı, insanlar nelerd

NÜKTELER-12

NÜKTELER-12

SOSYAL HADİSELER Sönmeye mahkûm dalgalar Göle bir taş atıldığında taşın suya düştüğ

ŞEFAATE FARKLI BİR BAKIŞ: NAKLÎ VE AKLÎ DELİLLER

ŞEFAATE FARKLI BİR BAKIŞ: NAKLÎ VE AKLÎ DELİLLER

Takipçilerimizden gelen soru: -Hocam, bazı unvanlı kişiler “şefaat yoktur” diyorlar. Gerç

ÇEŞİTLİ MESELELER

ÇEŞİTLİ MESELELER

. Ömrünü faydalı şeylerde harcamak: Bil ki; iman sahiplerinin ömürlerini dini ilimler gibi f

ATEİZM

ATEİZM

I-Ateizm Nedir? Ateizm kelimesinin yapısı ve sözlük anlamı: Ateizm kelimesi, İngilizcedeki

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, herşeye kadirdir.

Ahkaf, 33

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI