Cevaplar.Org

ALLAH’IN DOKSAN DOKUZ İSMİ

Tirmizi’nin rivayetinde yer alan Allah’ın 99 ismini sırayla görüp anlamaya çalışalım: 1-Allah: Allah ismi, Vacibu’l-Vücud olan Yüce Yaratıcının özel adıdır; başka hiçbir varlığa isim olarak verilemez. Bu isim, Allah’ın diğer bütün isimlerinin anlamını kendisinde toplamıştır. Allah diyen kimse, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarındaki anlamları anmış olur.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-12-13 15:44:21

Tirmizi'nin rivayetinde yer alan Allah'ın 99 ismini sırayla görüp anlamaya çalışalım:

1-Allah:

Allah ismi, Vacibu'l-Vücud olan Yüce Yaratıcının özel adıdır; başka hiçbir varlığa isim olarak verilemez. Bu isim, Allah'ın diğer bütün isimlerinin anlamını kendisinde toplamıştır. Allah diyen kimse, Allah'ın bütün isim ve sıfatlarındaki anlamları anmış olur.

Allah kelimesi, abd kelimesine muzafun ileyh yapılarak yani Abdullah denmek suretiyle insanlara isim olarak verilebilir. Bütün insanlar Allah'ın kuludur; bunu hatırlatan bir isme sahip olmak güzel olur.

Kur'an'da Allah hakkında birçok ayet vardır. Bunlardan bir kısmını değişik bölümlerde naklettik. Bu bölümde iki ayet meali okuyup tefekkür edelim:

"O, Allah'tır. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm yalnızca O'nundur. Kesinlikle O'na döndürüleceksiniz."(1)

Müfessir Sabuni, bu ayeti şöyle tefsir eder. 'O şanı yüce olan, ibâdete layık Allah'tır. O'ndan başka ibâdete layık hiç kimse yoktur. Dünyada da, âhirette de tam övgü ona mahsustur. Çünkü, her iki yurtta da, bütün nimet­leri kullarına lütfeden odur. Geçerli hüküm ve kullar arasında haklı ile haksızı ayırma yetkisi ona aittir, Kıyamet gününde, bütün mâhlûkat sadece O'na dönecek ve O, herkese amelinin karşılığını verecek­tir.(2)

"De ki: O, Allah birdir."(3)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayeti şöyle açıklar: 'Ey Peygamberlerin en mükemmeli!. Allâh-ü Teâlâ'nın zât ve kutsal sıfatları hakkında senden bilgi isteyenlere (de ki: O) Yüce Mâbud olan (Allah, birdir.) Birlik sıfatına sahiptir, zâtında, sıfatında ve fiillerinde birdir. Onun ilâhî zâtında çokluk, cüzlere ihtiyaç, başkaları ile ortaklık düşünülmüş değildir. Maddî ve maddî olmayan cevherlerden, asıllardan asla terkip edilmiş bulunmamaktadır. Vâhid ile ehad arasında fark vardır. Şöyle ki: Birlik sıfatı, yalnız Cenab-ı Hak'ka mahsustur, başkası hakkında vâhiddir, denilirse de ehaddır, denilemez. Ehad kelimesi, olumsuzluk hususunda geneli ifade eder, vâhid kelimesi ifade etmez. Meselâ, evde "ehad" yoktur denilince orada hiçbir kimse yoktur denilmiş olur. Fakat evde "vâhid" yoktur, denilse birçok kimselerin bulunmuş olduğu nefiy edilmiş olmaz.'(4)

Allah isminden çıkarmamız gereken dersler:

Allah, Yüce Yaratıcının özel adıdır.

La ilahe illallah der, iman ederiz.

Subhanallah der, tesbih ederiz.

Elhamdülillah der, hamd ederiz.

Allahuekber der, namaza başlar ve bir rükünden ötekine geçeriz.

Bismillah der, yapacağımız işe başlarız.

Allah adını zikrederek, her türlü şüpheden arınırız.

Allah isminden çıkarmamız gereken ders:

Bize düşen; Allah'ın varlığına, birliğine, eşi ve ortağı bulunmadığına iman edip, yapacağımız her türlü işte, onun hakemliğine baş vurmamız gerektiğini hiç unutmamaktır.

Dipnotlar

1-Kasas-70

2-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 4, S: 444

3-İhlas-1

4-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri, C: 8, S: 4115

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

Fussilet, 46

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI