Cevaplar.Org

ALLAH’IN DOKSAN DOKUZ İSMİ

Tirmizi’nin rivayetinde yer alan Allah’ın 99 ismini sırayla görüp anlamaya çalışalım: 1-Allah: Allah ismi, Vacibu’l-Vücud olan Yüce Yaratıcının özel adıdır; başka hiçbir varlığa isim olarak verilemez. Bu isim, Allah’ın diğer bütün isimlerinin anlamını kendisinde toplamıştır. Allah diyen kimse, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarındaki anlamları anmış olur.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-12-13 15:44:21

Tirmizi'nin rivayetinde yer alan Allah'ın 99 ismini sırayla görüp anlamaya çalışalım:

1-Allah:

Allah ismi, Vacibu'l-Vücud olan Yüce Yaratıcının özel adıdır; başka hiçbir varlığa isim olarak verilemez. Bu isim, Allah'ın diğer bütün isimlerinin anlamını kendisinde toplamıştır. Allah diyen kimse, Allah'ın bütün isim ve sıfatlarındaki anlamları anmış olur.

Allah kelimesi, abd kelimesine muzafun ileyh yapılarak yani Abdullah denmek suretiyle insanlara isim olarak verilebilir. Bütün insanlar Allah'ın kuludur; bunu hatırlatan bir isme sahip olmak güzel olur.

Kur'an'da Allah hakkında birçok ayet vardır. Bunlardan bir kısmını değişik bölümlerde naklettik. Bu bölümde iki ayet meali okuyup tefekkür edelim:

"O, Allah'tır. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm yalnızca O'nundur. Kesinlikle O'na döndürüleceksiniz."(1)

Müfessir Sabuni, bu ayeti şöyle tefsir eder. 'O şanı yüce olan, ibâdete layık Allah'tır. O'ndan başka ibâdete layık hiç kimse yoktur. Dünyada da, âhirette de tam övgü ona mahsustur. Çünkü, her iki yurtta da, bütün nimet­leri kullarına lütfeden odur. Geçerli hüküm ve kullar arasında haklı ile haksızı ayırma yetkisi ona aittir, Kıyamet gününde, bütün mâhlûkat sadece O'na dönecek ve O, herkese amelinin karşılığını verecek­tir.(2)

"De ki: O, Allah birdir."(3)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayeti şöyle açıklar: 'Ey Peygamberlerin en mükemmeli!. Allâh-ü Teâlâ'nın zât ve kutsal sıfatları hakkında senden bilgi isteyenlere (de ki: O) Yüce Mâbud olan (Allah, birdir.) Birlik sıfatına sahiptir, zâtında, sıfatında ve fiillerinde birdir. Onun ilâhî zâtında çokluk, cüzlere ihtiyaç, başkaları ile ortaklık düşünülmüş değildir. Maddî ve maddî olmayan cevherlerden, asıllardan asla terkip edilmiş bulunmamaktadır. Vâhid ile ehad arasında fark vardır. Şöyle ki: Birlik sıfatı, yalnız Cenab-ı Hak'ka mahsustur, başkası hakkında vâhiddir, denilirse de ehaddır, denilemez. Ehad kelimesi, olumsuzluk hususunda geneli ifade eder, vâhid kelimesi ifade etmez. Meselâ, evde "ehad" yoktur denilince orada hiçbir kimse yoktur denilmiş olur. Fakat evde "vâhid" yoktur, denilse birçok kimselerin bulunmuş olduğu nefiy edilmiş olmaz.'(4)

Allah isminden çıkarmamız gereken dersler:

Allah, Yüce Yaratıcının özel adıdır.

La ilahe illallah der, iman ederiz.

Subhanallah der, tesbih ederiz.

Elhamdülillah der, hamd ederiz.

Allahuekber der, namaza başlar ve bir rükünden ötekine geçeriz.

Bismillah der, yapacağımız işe başlarız.

Allah adını zikrederek, her türlü şüpheden arınırız.

Allah isminden çıkarmamız gereken ders:

Bize düşen; Allah'ın varlığına, birliğine, eşi ve ortağı bulunmadığına iman edip, yapacağımız her türlü işte, onun hakemliğine baş vurmamız gerektiğini hiç unutmamaktır.

Dipnotlar

1-Kasas-70

2-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 4, S: 444

3-İhlas-1

4-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri, C: 8, S: 4115

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Bilin ki, Allah'ın lâneti zâlimlerin üzerinedir.

Hûd,18

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Risayü'z-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI