Cevaplar.Org

ALLAH’IN KADERİ VE KAZAYI BELİRLEYİP YARATMASI

Kader, Allah’ın ilim ve irade sıfatlarıyla, kaza ise tekvin sıfatı ile ilgilidir.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-11-14 11:18:24

Kader, Allah'ın ilim ve irade sıfatlarıyla, kaza ise tekvin sıfatı ile ilgilidir.

Konuyu doğru anlamak için önce bu iki terimin sözlük ve terim anlamlarını bilmemiz gerekir.

Kader kelimesini sözlük anlamı: Ölçü, miktar, tayin, tahsis, belirleme, belli ölçülere göre yapma.

Kader kelimesinin terim anlamı: Allah'ın ezelden ebede kadar olmuş ve olacak bütün işlerin zamanını, yerini, kapsamını, niteliklerini ezeli ilmiyle bilmesi ve her şeyi olacağı şekilde tespit, takdir ve tahdit etmesi yani sınırlaması.

Kaza kelimesinin sözlük anlamı: hüküm, emir, beyan, bitirme, yaratma, bir söz veya işi yerine getirme.

Kaza kelimesinin terim anlamı: Allah'ın ezeli ilmiyle zamanını, yerini ve kapsamını bildiği işlerin; vakti gelince Allah'ın tespit, takdir ve tahdidine yani sınırlamasına uygun olarak meydana gelmesi.

Bu tariflerden şunu anlıyoruz: Kullarının kaderini ezelde bilip takdir etmiş olan Allah, takdir ettiği şeyleri, zamanı gelince takdirine uygun olarak yaratmaktadır.

Bu durumda şu sorunun cevabını vermemiz gerekir: Allah, kulunun kaderini ezeli ilmiyle bilip tespit ettiği ve zamanı gelince de bunları yarattığı halde, kul niçin sorumludur?

Bu soruyu doğru anlamak için üç unsura dikkat etmemiz gerekir:

1-Allah'ın ilmi ezelidir. Allah, ezeli ilmiyle ileride olacak her şeyi bilir. Allah'ın olacak şeyleri önceden bilmesi, kulların ileride tercih edip yapacaklarından sorumlu olmamalarını gerektirmez.

2-Allah, irade sahibidir. Allah'ın istemediği şeyler, Allah'a rağmen kaderin bir parçası olamayacakları gibi, varlık sahasına da çıkamazlar. Ancak Allah, kullarını kendi iradeleriyle işlemek istemeyecekleri şeyleri cebren işlemek zorunda bırakmaz. Bir başka ifadeyle, her kul neyi irade edip işlemek isteyecekse kaderine o şey yazılır. Kul, kendi isteği dışında yaşadığı şeylerden dolayı sorumlu olmaz. Günah ve sevap irade ile oluşur. Allah, kimseye bir günahı veya sevabı kader olarak yazıp o işleri ona cebren yaptırmaz. Allah, kulunun ileride hangi sevapları işlemek isteyip hangi günahlara da gönüllü olarak girmek isteyeceğini ezeli ilmiyle bildiğinden, kaderini ona göre belirler.

3-Allah, kulunun kaderinde olan fiilleri, zamanı geldiğinde kaderine uygun olarak yaratır. Kulun, kendi fiillerini yaratamamasının sebebi, Allah'ın tek yaratıcı olmasıdır. Kul, kendi fiilini yarattığı için değil, o fiili yapmayı istediği için sorumlu olur. Fiili yapmak isteyen kul, yaratan Allah'tır; çünkü kulun hayatının bütün safhalarını Allah yaratır. Allah, kulun istemediği bir şeyi ona cebren yaptırmaz. Her kul, kendi fiilinin sahibidir.

Konunun yanlış anlaşılmaması için, şu üç cümle önemlidir:

1.Kul, kendi fiilini yaratamaz, çünkü yaratma niteliği yoktur.

2.Allah, sevap veya günah kazandıracak işleri kuluna cebren yaptırmaz.

3.Kul, fiilini yarattığı için değil, irade edip o işe sahip çıktığı için, günah veya sevap kazanır.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

ÖMER KIRMIZI, 2019-11-15 09:02:05

Teşekkürler Hocam

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbih ederse (kötü olduğunu te'yid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi manen zarar

Ebu Davud, Melahim 17, (4345)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI