Cevaplar.Org

ALLAH’IN KADERİ VE KAZAYI BELİRLEYİP YARATMASI

Kader, Allah’ın ilim ve irade sıfatlarıyla, kaza ise tekvin sıfatı ile ilgilidir.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-11-14 11:18:24

Kader, Allah'ın ilim ve irade sıfatlarıyla, kaza ise tekvin sıfatı ile ilgilidir.

Konuyu doğru anlamak için önce bu iki terimin sözlük ve terim anlamlarını bilmemiz gerekir.

Kader kelimesini sözlük anlamı: Ölçü, miktar, tayin, tahsis, belirleme, belli ölçülere göre yapma.

Kader kelimesinin terim anlamı: Allah'ın ezelden ebede kadar olmuş ve olacak bütün işlerin zamanını, yerini, kapsamını, niteliklerini ezeli ilmiyle bilmesi ve her şeyi olacağı şekilde tespit, takdir ve tahdit etmesi yani sınırlaması.

Kaza kelimesinin sözlük anlamı: hüküm, emir, beyan, bitirme, yaratma, bir söz veya işi yerine getirme.

Kaza kelimesinin terim anlamı: Allah'ın ezeli ilmiyle zamanını, yerini ve kapsamını bildiği işlerin; vakti gelince Allah'ın tespit, takdir ve tahdidine yani sınırlamasına uygun olarak meydana gelmesi.

Bu tariflerden şunu anlıyoruz: Kullarının kaderini ezelde bilip takdir etmiş olan Allah, takdir ettiği şeyleri, zamanı gelince takdirine uygun olarak yaratmaktadır.

Bu durumda şu sorunun cevabını vermemiz gerekir: Allah, kulunun kaderini ezeli ilmiyle bilip tespit ettiği ve zamanı gelince de bunları yarattığı halde, kul niçin sorumludur?

Bu soruyu doğru anlamak için üç unsura dikkat etmemiz gerekir:

1-Allah'ın ilmi ezelidir. Allah, ezeli ilmiyle ileride olacak her şeyi bilir. Allah'ın olacak şeyleri önceden bilmesi, kulların ileride tercih edip yapacaklarından sorumlu olmamalarını gerektirmez.

2-Allah, irade sahibidir. Allah'ın istemediği şeyler, Allah'a rağmen kaderin bir parçası olamayacakları gibi, varlık sahasına da çıkamazlar. Ancak Allah, kullarını kendi iradeleriyle işlemek istemeyecekleri şeyleri cebren işlemek zorunda bırakmaz. Bir başka ifadeyle, her kul neyi irade edip işlemek isteyecekse kaderine o şey yazılır. Kul, kendi isteği dışında yaşadığı şeylerden dolayı sorumlu olmaz. Günah ve sevap irade ile oluşur. Allah, kimseye bir günahı veya sevabı kader olarak yazıp o işleri ona cebren yaptırmaz. Allah, kulunun ileride hangi sevapları işlemek isteyip hangi günahlara da gönüllü olarak girmek isteyeceğini ezeli ilmiyle bildiğinden, kaderini ona göre belirler.

3-Allah, kulunun kaderinde olan fiilleri, zamanı geldiğinde kaderine uygun olarak yaratır. Kulun, kendi fiillerini yaratamamasının sebebi, Allah'ın tek yaratıcı olmasıdır. Kul, kendi fiilini yarattığı için değil, o fiili yapmayı istediği için sorumlu olur. Fiili yapmak isteyen kul, yaratan Allah'tır; çünkü kulun hayatının bütün safhalarını Allah yaratır. Allah, kulun istemediği bir şeyi ona cebren yaptırmaz. Her kul, kendi fiilinin sahibidir.

Konunun yanlış anlaşılmaması için, şu üç cümle önemlidir:

1.Kul, kendi fiilini yaratamaz, çünkü yaratma niteliği yoktur.

2.Allah, sevap veya günah kazandıracak işleri kuluna cebren yaptırmaz.

3.Kul, fiilini yarattığı için değil, irade edip o işe sahip çıktığı için, günah veya sevap kazanır.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

ÖMER KIRMIZI, 2019-11-15 09:02:05

Teşekkürler Hocam

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

HAYVAN KESİMİNDEKİ SIKÇA YAPILAN YANLIŞLAR

HAYVAN KESİMİNDEKİ SIKÇA YAPILAN YANLIŞLAR

Hayvanın Canı Çıkmadan Kesmeye Devam Etmek Günümüzde hayvanları kesenler hayvanlara eziyet

AYASOFYA’NIN EHEMMİYETİ VE BİR SIRR-I HİKMETİ

AYASOFYA’NIN EHEMMİYETİ VE BİR SIRR-I HİKMETİ

Ayasofya’nın kiliseden camiye, camiden müzeye ve müzelikten yeninden camiye dönüşmesinin bar

ÂLİMİN HAYATI, ÂLEMİN HAYATIDIR

ÂLİMİN HAYATI, ÂLEMİN HAYATIDIR

Âlimlerden biri vefat ettiği zaman, hemen: “Mevtü’l âlim mevtü’l âlem=Âlimin ölümü

BAKIŞ AÇISI-9

BAKIŞ AÇISI-9

Dinler arası diyalog ve hoşgörü faaliyetlerine karşı tavrım başından beri hiç değişmedi.

İSLAMOĞLUNUN PEYGAMBERLERİN SAYISI HAKKINDAKİ YANILGISI

İSLAMOĞLUNUN PEYGAMBERLERİN SAYISI HAKKINDAKİ YANILGISI

“Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamber Sayısı 24’tür. Sayı Bildiren Rivâyetlerin Yan

KURBAN KESMEK KİMLERE VÂCİPTİR?

KURBAN KESMEK KİMLERE VÂCİPTİR?

Kurban kesmek dinen zengin sayılan Müslümanlara vaciptir. Kurbanda zenginliğin ölçüsü ise ş

KURBAN

KURBAN

Muayyen bir vakitte, muayyen bir hayvanı ibâdet maksadıyla usûlüne uygun olarak kesme. Sözlü

BENİM GÖZÜMLE-9

BENİM GÖZÜMLE-9

Muhyiddin Arabî Muhyiddin b. Arabî ("el-Fütûhâtu'l-Mekkiyye", III, 98-9 ve IV, 327-8) ve Said

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-13

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-13

Garaudy Abbasiler tarafından ortadan kaldırılınca Emevilerin son kalıntısı yedi asır boyunc

BÜYÜK GÜNAHLAR-9

BÜYÜK GÜNAHLAR-9

Yiyeceklerle ilgili bölümde geçen büyük günahlar 170. KEBİRE: Necis olmayan ancak sarhoşluk

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

De ki: "Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir."

İsra, 84

GÜNÜN HADİSİ

Hafızasında Kur'an'dan hiçbir ezber bulunmayan kişi harab olmuş bir ev gibidir

Tirmizi, Sevatbu'l-Kur'an 18, 2914

TARİHTE BU HAFTA

İlk Atom Bombası ABD tarafından Hiroşima'ya Atıldı.(6 Ağustos 1945)*)*Nagazaki'ye Atom Bombası Atıldı.(9 Ağustos 1945)*I.Kosova Zaferi ve I. Muradın şehadeti(10 Ağustos 1389) Otlukbeli zaferi 11 Ağustos-1473

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI