Cevaplar.Org

ALLAH’IN HAYATLARI SONA ERDİRMESİ (ECEL)

Ecel kelimesinin sözlük anlamı: Mutlak vakit, önceden tespit edilmiş süre. Ecel kelimesinin terim anlamı: Her canlı için önceden tespit edilmiş vakit, ölme zamanı.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-11-08 09:55:13

Ecel kelimesinin sözlük anlamı: Mutlak vakit, önceden tespit edilmiş süre.

Ecel kelimesinin terim anlamı: Her canlı için önceden tespit edilmiş vakit, ölme zamanı.

Ecel, ölüm için belirlenen zaman demektir. Her insan için bir ecel vardır.

İnsanı ve diğer canlıları yaratan Allah olduğu gibi, yaşatıp öldüren de Allah'tır.

Bu noktada akla şu soru gelir:

1.Ecelin vakti değişir mi?

Bu sorunun cevabı nettir: Her canlı için yalnız bir ecel vardır ve bu ecelin zamanı değişmez.

Bu durumu haber veren bir ayet ve kısa açıklaması şöyledir:

"Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, orada hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir müddete kadar erteliyor. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler."(1)

İnsanların hayatları boyunca değişik zamanlarda, zulüm kabilinden, o kadar çok işleri oluyor ki, Allah herkese yaptığı zulmün cezasını hemen verecek olsa, yeryüzünde canlı kimse kalmaz. Fakat Allah, onları takdir edilen ecellerine kadar yaşatmaktadır. Ölüm saatleri gelince de ne bir an geri bırakılır ne de bir an öne geçebilirler. Ölüm saatinde bir değişiklik olmaz.

Şurası kesin olarak anlaşılmaktadır ki, ecelin vakti değişmez.

Şu soruya da cevap vermek gerekir:

2.Öldürülen kişi eceliyle mi ölür?

Evet, öldürülen kişi eceliyle ölür. Kişi öldürüldü diye eceli öne alınmış olmaz. Ecelin değişmediğini bildiren bir ayet şöyledir:

"Allah, eceli geldiğinde hiç kimseyi (ölümünü) ertelemez. (2)

Ömer Nasuhi Bilmen ilgili bölümü şöyle açıklar: '(Halbuki, Allah hiçbir şahsı eceli geldiği) Öleceği vakit gelip çattığı (vakit sonraya bırakmaz) ona biraz daha mühlet vermez. Onu derhal dünyevî hayatından mahrum bırakır.'(3)

O halde öldürülen kişi de kendisi için daha önce takdir edilen ecel vakti geldiği için ölmüştür.

3.Maktul, ecel vaktinde öldüğüne göre katil niçin sorumlu olur?

Öldürülen kişinin daha önce takdir edilen ecel vaktinde hayatının son bulması, katilin sorumluluğunu azaltmaz. Çünkü o, kendi iradesiyle bir suç işlemiştir.

4.Katil, maktulu öldürme teşebbüsünde bulunmasaydı, maktul yine de o saatte ölecek miydi?

Kişi öldüğünde ecel vaktinin geldiğini anlarız. Ama ölmemiş kişi için, bir vakit takdirinde bulunamayız. Bu, bizim bilgimizin dışındadır.

5.Sadaka ömrü uzatır mı?

Sadakanın ömrü uzattığını haber veren bir hadis şöyledir:

"Sadaka belâyı def'eder, ömrü uzatır" (Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, 3, 63)

Bu hadis, iki şekilde yorumlanabilir:

a)Allah, ezeli ilmiyle kimin hangi davranışlarda bulunacağını bilir. Buna göre, çokça sadaka verip insanlara maddi açıdan yardımcı olacak kişilerin ömrünü uzun olarak takdir etmesi mümkündür. Değilse bir insan dünyaya gelip sadaka vermeye başladıktan sonra, Allah onun için ezelde belirlediği ömrü yeniden uzatmaya karar vermez.

b)Çok sadaka veren insanın ömrü boyunca huzur ve saadet içinde geçecek kısımları, üzüntü ile geçecek kısımlarına göre uzun tutulabilir.

Netice itibarıyla ecel tekdir, ileri ve geri alınmaz.

Hastalık, saldırıya uğrama gibi şeyler, zahiri sebeplerdir. Ölümün asıl sebebi ise verilen ömrün sona ermiş olmasıdır.

Yaratıp hayat vermek, nasıl Allah'ın tekvin sıfatının sonucu ise, öldürmek de tekvin sıfatının sonucudur.

Allah dilediği zaman yaratır, dilediği kadar hayat verir ve dilediği vakitte öldürür.

Dipnotlar

1-Nahl-61

2-Münafikun-11

3-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri, C: 8, S: 3736

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BİR KIRKINCI HOCA GEÇTİ-1

BİR KIRKINCI HOCA GEÇTİ-1

Tarih nice yiğitlere, kahramanlara, davası için varını, yoğunu ortaya koyan emsalsiz iman erle

DİLİMİZE BİR ŞEY OLDU

DİLİMİZE BİR ŞEY OLDU

Okumasını ve yazmasını unutalı, dilimiz kuş diline döndü. Aslına bakılırsa kuş dilinden

MUHAKEMAT NOTLARI-15

MUHAKEMAT NOTLARI-15

Ders: Muhakemat-15.Ders, (1.Makale, 8. Mukaddime, devam) İzah: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz İzah e

BAKIŞ AÇISI-7

BAKIŞ AÇISI-7

Ulema, Sahabe arasında içtihad seviyesine ulaşmış olanların sayısının 30'u bulmadığını

ÂLİMLERE VE KENDİSİNDEN ÖNCEKİ MÜSLÜMANLARA KARŞI SAYGISIZLIĞI

ÂLİMLERE VE KENDİSİNDEN ÖNCEKİ MÜSLÜMANLARA KARŞI SAYGISIZLIĞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa İslâmoğlu kasıtlı ve planlı olarak hem âlimlere hem de kendi

ANLAMADAN KUR’AN OKUMANIN FAYDASI VAR MI? ÖLÜYE KUR’AN OKUNUR MU?

ANLAMADAN KUR’AN OKUMANIN FAYDASI VAR MI? ÖLÜYE KUR’AN OKUNUR MU?

Sordular: -Hocam, Kur’an’ı anlamadan okumanın faydası yoktur, diyenler var. Bir de bazı ho

MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN GÜLDESTE-13

MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN GÜLDESTE-13

Okullarımız da, arkadaşlarımıza (ki, siz onların dilinden daha iyi anlarsınız) Müslümanca,

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-11

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-11

Eşref Ali Tehanevi(Hintli büyük allame ve sufi) İmam Rabbani ve izindekilerden sonra, geçen y

ŞİRK SAYILAN AKIMLAR (1)

ŞİRK SAYILAN AKIMLAR (1)

1-Politeizm: Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türeyen politeizm, sözlük an

BÜYÜK GÜNAHLAR-7

BÜYÜK GÜNAHLAR-7

112. KEBİRE: Yıldızların tesirine inanmak. Yağmur yağdıktan sonra, falanca yıldızın doğ

BENİM GÖZÜMLE-7

BENİM GÖZÜMLE-7

İmâmu'l-Harameyn el-Cüveynî İmam el-Gazzâlî'nin hocası olan ve özellikle Kelam sahasında

Maide-7

"Allah'ın, üzerinizdeki nimetini ve "İşittik, itaat ettik" dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir."

GÜNÜN HADİSİ

"Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna!"

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI