Cevaplar.Org

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-3

3-Allah’ın Semi Sıfatı Semi, işitmek demektir. Allah bütün sesleri, bir organa ihtiyaç duymadan ve bir engele takılmadan işitir. Allah, işitmek için bir organa ve vasıtaya muhtaç değildir. Allah’ın işitmesinin önünde bir engel yoktur


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-08-22 10:08:45

3-Allah'ın Semi Sıfatı

Semi, işitmek demektir. Allah bütün sesleri, bir organa ihtiyaç duymadan ve bir engele takılmadan işitir.

Allah, işitmek için bir organa ve vasıtaya muhtaç değildir.

Allah'ın işitmesinin önünde bir engel yoktur.

Kur'an'da Allah'ın semi sıfatını anlatan birçok ayet vardır.

Semi sıfatını anlatan üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar; yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah, onlara karşı seni koruyacaktır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."(1)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayeti şöyle açıklar: 'İşte Hakka bağlananlar böyle başarılara, galibiyetlere nail olurlar. (Ve o) Yüce Yaratıcı (işitendir) her şeyi hakkıyla iştir ve (bilendir) her şeyi hakkıyla bilir. Binaenaleyh senin aleyhindeki sözleri, hareketleri de her bakımdan bilir, işitir, intikamını alır. Nitekim de öyle olmuştur. Rasüli Ekrem Hazretleri ilâhî yardıma nail olmuş, baş düşmanları olan Kurayza kabilesi katledilmiş, Nadir oğulları kabilesi sürgün edilmiş, diğer Yahudi, ve Hıristiyan kabileleri de cizyeye tâbi tutulmuşlardı'(2)

 "Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür."(3)

Müfessir Sabuni, bu ayeti tefsir ederken şu açıklamayı yapar: 'Allah sözlerinizi işiten, fiillerinizi gören­dir. Burada vaad ve tehdit vardır.'(4)

"Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir."(5)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayeti şöyle açıklar:

'(Muhakkak ki,) Ey Resûl-i Ekrem!, (kocası hakkında seninle mücadelede bulunan) sana müracaat ederek kocasının kendi hakkında ziharda bulunmuş olduğunu hazin hazin anlatan (ve Allah'a şikâyet eden) kocasının insafsızca hâlinden dolayı şikâyet arzında bulunan (kadının sözünü Allah) Teâlâ Hazretleri (işitmiştir) onun istirhamlarını lütfen kabul edip temennîlerini kabul buyurmuştur, (ve Allah sizin konuşmalarınızı işitir) konuşmalarınızdan, hareket tarzınızdan haberdardır, (şüphe yok ki: Allah, hakkiyle işiticidir, görücüdür) Bütün âlemdeki olaylar o yaratıcı için malûmdur. Binaenaleyh o kadının o müracaatını, o yalvarıp yakarmasını işitip bilmiş, hikmetin gereği ne ise onu emretmiştir.'(6)

Allah, bütün sesleri işitir; bir konuşmayı Allah'tan gizlemek asla mümkün değildir.

Dipnotlar

1-Bakara-137

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Âlisi ve Tefsiri, C: 1, S: 131

3-Nisa-58

4-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 1, S: 540

5-Mücâdele-1

6-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri, C: 8, S: 3645

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer, 27

GÜNÜN HADİSİ

Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşine hakaret etmesi kafidir.

Riyazü's Salihin, 3/1605

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI