Cevaplar.Org

Hadis-i Şeriflerde İNANANLARIN VASIFLARI-24 "Mümin, sonu cennet oluncaya kadar hayır işitmekten asla doymayacaktır."( Tirmizi, İlim, 19.)


Selçuk Camcı

selcukcamci@hotmail.com

2002-03-24 20:31:29

Kâmil mümin, ölüp cennete girinceye kadar hayır işitmekten asla doymayacak, hayatta kaldığı müddetçe son nefesini verinceye kadar hayır işitmekten zevk almaya devam edecek fıtratta bir insandır. Müminin taşıması gereken bir diğer vasfı, bu hadis ne güzel ifade eder! Hadis, hayra kilitlenmiş, faydalı ve güzel şeyler öğrenmeye aç bir insan portresini çiziyor önümüze. Allah Rasulü'nün hadisleri de bir ölçüde Kur'an'da olduğu gibi evrenseldir ve kullanılan kelimeler olabildiğince engin ve şümullü manalar ifade ederler. Hayır işitmek ifadesi de böyledir. "Hayır" kelimesi herhalde lügatlerdeki bütün iyi ve faydalı işleri ifade edebilecek güçte nadir kelimelerdendir. Hayır işitmek deyince, insanın hem dünyasına hem de ahiretine faydalı olabilecek bütün hususları anlamamız mümkündür. İlme ulaşmanın yolu, ilim aşkı ve merakıdır. İşte müminde bunun olmasını istemektedir Allah Rasulü. İmanın bir gereği olarak, araştırma, öğrenme merakının zikredilmesi de manidardır. Burada öğrenmeye teşvik edilmesinin yanında önemli bir diğer husus da hayırlı şeyler yani; hem dünyamız hem de ahiretimiz adına faydalı şeyler öğrenmemizin salıklanmasıdır. Yani insanlarda öğrenme aşkı, şevki olabilir ama bu, neticesinde insanı kemalât adına bir yere götürmüyorsa güdük ve sonu kesik olan bir aşk u şevktir. "Neticesinde bizi cennete ulaştıran, ucunda cennet olan bir hayır" tabiriyle de hayır kelimesi biraz daha açıklanmaktadır. Cennete götüren, cennet yolunu kolaylaştıran bütün hayır hasenat ve ibadetlerin anlatıldığı mevizeleri dinleme, bu cümleden akla ilk gelenler. Ayrıca Hz İbn Abbas'ın Hz Ömer'in vaaz vereceğini duyduğunda Mekke'den kalkıp Medine'ye gitmesi, günümüzde de güçlü hatiplerin vaazlarını dinlemek için kilometrelerle yol gidenler meselemize müşahhas misal teşkil ederler.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA SÜNNETİN YERİ-2

KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA SÜNNETİN YERİ-2

2. Açık Olmayan Ayetlerin Varlığı Kur'an-ı Kerim, bizzat kendisi, âyetlerini "muhkem" ve "m

Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta (yazılı) olan pek şerefli/değerli Kur'an'dır ki O'na temiz olanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa, 77-78-79)

GÜNÜN HADİSİ

İlimden istediğiniz kadar öğrenin. Vallahi onunla amel etmedikçe ilim toplamakta ecir kazanamazsınız. (İ.hatip takvimi)

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI