Cevaplar.Org

Hadis-i Şeriflerde İNANANLARIN VASIFLARI-23 "Mümin ne ta'n edici, ne lanet edici ne kaba ve çirkin sözlü ne de hayâsızdır."( Tirmizi, Birr, 48; Müsned, 1/405,416.)


Selçuk Camcı

selcukcamci@hotmail.com

2002-03-24 20:29:13

Ta'n etme; ayıplamak, şerefini düşürmek, izzet-i nefsini kırıcı kusur izafe etmek demektir. Lanet okumak; Allah'ın rahmetinden uzak olsun manasınadır. Fâhiş söz; kaba, söylenmesi çirkin ve müstehcen söz manalarına gelmektedir. Beziy ise, ağzı bozuk hayâsız kişiye denir. Evet, gerçek mümini arıyoruz Allah Rasulü'nün hadislerinde. Bu hadiste de müminin, söz dünyası ele alınıyor. İnsana verilen azaların her birinin kulluğu, sorumluluğu farklıdır. Her birinin hesabı da farklı olacaktır. Kıyamet tasvirlerini veren hadislere baktığımızda, günahlardan mütevellit azaları farklı büyümüş hilkat garibesi insanların resmi verilir. Herkesin gizlisini dinleme meraklılarının tenasüpsüz büyümüş kulakları, onu bunu çekiştirenlerin, ayağına sarkmış dilleri, harama bakmaktan oyuğuna sığmayıp patlayan gözleri vs ürküten tasvirler bize, bize verilen her uzvun yerinde kullanılması adına ürkütücü, ibret verici ve caydırıcı bir terhibdir aynı zamanda. Dilimizin ve dudağımızın değişik hareketlerinden hasıl olan sözlerimizin kontrolü bizim elimizde. İnanç dünyamızı aydınlatan iman, azalarımıza da indiği zaman gerçek olgunluğuna ulaşır. İnsanın bir başkasına zararı ya el ile olur ya da dille. Bu da gösteriyor ki dilimiz, bizim en çok imtihan olduğumuz bir uzuv. Efendimiz'in şu hadisleri bunu çok güzel ifade ederler: "Kim bana, iki çene ve apış arası mevzuunda söz verir kefil olursa, ben de ona cennet için kefil olurum."(1) Hadiste ifade edilen, ta'n etme, lanet okuma, kaba ve çirkin sözlü olma imanla yan yana olamayacak hususlar. Her biri psikolojik bir rahatsızlığı gösteren hazımsızlıklar, hasetlikler ve eğitimsizlikler neticesinde olan bu hal, imanın insanda oturaklaşmadığını gösterir. Evet, bize düşen de ağzımızı düzeltmek, dolayısıyla tam mütenasip bir insan olarak ahirete gitmek. Dipnot: 1-Buhari, Rikak, 23.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA SÜNNETİN YERİ-2

KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA SÜNNETİN YERİ-2

2. Açık Olmayan Ayetlerin Varlığı Kur'an-ı Kerim, bizzat kendisi, âyetlerini "muhkem" ve "m

"Ey İman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizlere de farz kılındı. Ta ki, korunasınız"

Bakara, 183

GÜNÜN HADİSİ

"Her şeyin bir alameti vardır. İmanın alameti de namazdır."

Münavi

TARİHTE BU HAFTA

*Kanije müdafaası(18 Kasım 1601) *Hz.Fatıma'nın(r.anha) Vefatı(22 Kasım 632) *İstanbul'un Müttefikler Tarafından İşgali(23 Kasım 1918) *Alparslan'ın Şehadeti(24 Kasım 1072) *Öğretmenler Günü(24 Kasım)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI