Cevaplar.Org

Hadis-i Şeriflerde İNANANLARIN VASIFLARI-23 "Mümin ne ta'n edici, ne lanet edici ne kaba ve çirkin sözlü ne de hayâsızdır."( Tirmizi, Birr, 48; Müsned, 1/405,416.)


Selçuk Camcı

selcukcamci@hotmail.com

2002-03-24 20:29:13

Ta'n etme; ayıplamak, şerefini düşürmek, izzet-i nefsini kırıcı kusur izafe etmek demektir. Lanet okumak; Allah'ın rahmetinden uzak olsun manasınadır. Fâhiş söz; kaba, söylenmesi çirkin ve müstehcen söz manalarına gelmektedir. Beziy ise, ağzı bozuk hayâsız kişiye denir. Evet, gerçek mümini arıyoruz Allah Rasulü'nün hadislerinde. Bu hadiste de müminin, söz dünyası ele alınıyor. İnsana verilen azaların her birinin kulluğu, sorumluluğu farklıdır. Her birinin hesabı da farklı olacaktır. Kıyamet tasvirlerini veren hadislere baktığımızda, günahlardan mütevellit azaları farklı büyümüş hilkat garibesi insanların resmi verilir. Herkesin gizlisini dinleme meraklılarının tenasüpsüz büyümüş kulakları, onu bunu çekiştirenlerin, ayağına sarkmış dilleri, harama bakmaktan oyuğuna sığmayıp patlayan gözleri vs ürküten tasvirler bize, bize verilen her uzvun yerinde kullanılması adına ürkütücü, ibret verici ve caydırıcı bir terhibdir aynı zamanda. Dilimizin ve dudağımızın değişik hareketlerinden hasıl olan sözlerimizin kontrolü bizim elimizde. İnanç dünyamızı aydınlatan iman, azalarımıza da indiği zaman gerçek olgunluğuna ulaşır. İnsanın bir başkasına zararı ya el ile olur ya da dille. Bu da gösteriyor ki dilimiz, bizim en çok imtihan olduğumuz bir uzuv. Efendimiz'in şu hadisleri bunu çok güzel ifade ederler: "Kim bana, iki çene ve apış arası mevzuunda söz verir kefil olursa, ben de ona cennet için kefil olurum."(1) Hadiste ifade edilen, ta'n etme, lanet okuma, kaba ve çirkin sözlü olma imanla yan yana olamayacak hususlar. Her biri psikolojik bir rahatsızlığı gösteren hazımsızlıklar, hasetlikler ve eğitimsizlikler neticesinde olan bu hal, imanın insanda oturaklaşmadığını gösterir. Evet, bize düşen de ağzımızı düzeltmek, dolayısıyla tam mütenasip bir insan olarak ahirete gitmek. Dipnot: 1-Buhari, Rikak, 23.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA SÜNNETİN YERİ-2

KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA SÜNNETİN YERİ-2

2. Açık Olmayan Ayetlerin Varlığı Kur'an-ı Kerim, bizzat kendisi, âyetlerini "muhkem" ve "m

Maide-7

"Allah'ın, üzerinizdeki nimetini ve "İşittik, itaat ettik" dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir."

GÜNÜN HADİSİ

"Şekavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil şekavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI