Cevaplar.Org

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

Allahu Teâlâ’ya hamd olsun, ısrarla uzun süredir beklediğimiz bir eser irfan dünyamıza kazandırıldı. Merhum Zahid Kevseri’nin ifadesiyle “Hind beldesinin bereketi” olan merhum Hekim’ül Ümme Mevlana Eşref Ali Tehanevi’nin Ağlatu’l Avam(Avamın Yanlışları) adlı eseri Urduca aslından muhterem Hayri Demirci Hocaefendi tarafından Türkçeye tercüme edildi.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2019-06-28 14:48:45

"Mevlana Tehanevi'nin dengeli yaklaşımı, bütün dini hükümleri ifrat ve tefrite düşmeden doğru yerlerine koyar." Altaf Ali Mian

Allahu Teâlâ'ya hamd olsun, ısrarla uzun süredir beklediğimiz bir eser irfan dünyamıza kazandırıldı. Merhum Zahid Kevseri'nin ifadesiyle "Hind beldesinin bereketi" olan merhum Hekim'ül Ümme Mevlana Eşref Ali Tehanevi'nin Ağlatu'l Avam(Avamın Yanlışları) adlı eseri Urduca aslından muhterem Hayri Demirci Hocaefendi tarafından Türkçeye tercüme edildi.

Allame Muhammed Taki Osmanî'nin dediği gibi "Hindistan'daki en büyük fetva mercii" olan Tehanevi, 1913 senesinde kaleme aldığı bu eserinde, halk arasında dini konularda yerleşen 119 meseleyi toplamış ve cevaplarını vermiştir. Kendisinin halkın ıslahı hususunda " Hayâtu'l-Müslimîn", "Ta'lîmu'd-Dîn", "Fürû'u'l-Îmân", "Cezâu'l-A'mâl", "Âdâbu'l-Mu'âşere", "Hukûku'l-İslâm", "Hukûku'l-Vâlideyn", "İrşâdu'l-Hâim Fî Hukûki'l-Behâim", "el-Kavlu's-Sevâb Fi Mes'eleti'l-Hicâb", "İlkâu's-Sekîne Fî İbdâi'z-Zîne" Islâhu'r-Rusûm", batıl inançları ve bid'atleri red konusundaki "Hıfzu'l-Îmân", "Ağlâtu'l Avâm", "Islâhu ınkılâbi'l-Ümme", "Hukûku'l-İlm", "Kesretu'l-Ezvâc Li Sâhibi'l-Mi'râc", "Islâhu'n-Nisâ" ve daha pek çok kitabı vardır.

Ebul Hasan en Nedvi "Onun marifet-i İlahiyyede uzun bir eli vardı. Eser te'lifinde ve vaaz etmede büyük bir maharete sahipti. Ona bu asırda hiçbir âlim ve meşayihe nasip olmayan bir hüsnü kabul rızkı verilmişti" der. Yine Nedvi merhumun ifadesiyle; "O, nefislerin ıslahında, Allah'a niyabet ve rücuda, iman ve amelin tazelenmesinde Hint kıtasına faydası dokunan kimselerin en ulusudur." 

İrşad yolunda mazhar olduğu bu muvaffakiyeti, Muhammed Şefi Deobendi şöyle ifade eder; "Öyle muvaffakiyetler ki, koskoca cemiyet, müessese ve teşekküller, bunun onda birinin onda birini bile kolayca başaramamışlardı. O büyük zat, insanlardan uzak, münzevi bir hayatı sevmesine rağmen müceddidlik vazifesi kendilerini inziva köşesinden çıkarıp memleketin her tarafını, her köşe ve bucağını dolaşmaya sevk etti. Ülkenin her yerini gezip dolaşıyor, vaaz ve nasihatlerde bulunuyorlar, lisanen tebliğ vazifesini de kendilerine has, hususi usulleriyle ifa edip halkı uyarıyorlardı. Bir taraftan bu yolun saliklerini yetiştirmek gayesiyle talim ve terbiye ile meşgul oluyor, diğer taraftan da kitab telifatı ve fetva ileri ile uğraşıyorlardı." 

Merhum Müellif önsözde eserin yazılış gayesini şöyle anlatıyor; "Halkın büyük bir kısmında, hatta avam gibi olmuş bazı havâsta bile şeriatta aslı olmayan bir takım yanlış meseleler meşhur olmuştur. Yanlış meselelere öyle inanmışlardır ki, yanlış olduğuna şüphe bile etmemişlerdir. Böyle olunca, âlimlere sorup araştırma ihtiyacını da hissetmemişlerdir. 

Halkın bu yanlışlara müptela olduğundan pek çok âlimin haberi yoktur ki, ara sıra bu yanlışları düzeltmeye çalışsınlar. Halk sorup araştırmayınca, âlimler tembih ve uyarıda bulunmayınca, bu yanlışların düzeltilmesinin bir yolu kalmamıştır.

Bundan dolayı bir müddettir Allahu Teâlâ'nın lütfu ile kalbime şöyle bir düşünce doğdu; hadis âlimlerinin mevzu(uydurma) hadisleri kayıt altına aldıkları bilindiği gibi, bilindiği kadar böyle yanlışlar da kaydedilmelidir." 

Mevlana Nâsir Ahmed, müellifin diğer eserlerinden konuyla alakalı meseleleri kitaba eklemiş, Mevlana Mehriban Ali Baruti'nin diğer âlimlerin eklemelerini bir araya getirmesi ve kitabı yeni bir tertibe sokmasıyla eser ayrı bir kıymet kazanmıştır. Ağlatu'l Avam, Gülistan Neşriyat tarafından "Dini Konularda Halk Arasında Yanlış Bilinenler" adıyla Haziran ayında neşredildi.

Cenab-ı Hak müellif ve mütercimini en güzel bir mükâfatla mükâfatlandırsın.

Bu kıymetli esere ulaşmak için telefonlar;

Gülistan Neşriyat; 0 212 6676675

İsmail Zampur: 05345271768

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

nur, 2019-08-06 13:53:10

Selamlar

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

Ta‘lîkât adlı eser Bedîüzzamân tarafından, Gelenbevî’nin Mantıkla ilgili yazdığı

HAYATIM HATIRALARIM’IN YENİ BASKISI ÇIKTI

HAYATIM HATIRALARIM’IN YENİ BASKISI ÇIKTI

Merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi’nin bir devre ışık tutan hatıratı vefatının altıncı

KIZIL İCÂZ TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

KIZIL İCÂZ TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Kızıl Îcâz, Abdurrahman Ahdarî’nin 142 beyitten oluşan “Süllemü’l-Münevrak” isimli

NİYAZİ HOCAMIZIN YENİ ESERİ KIYAMET ALAMETLERİ ÇIKTI

NİYAZİ HOCAMIZIN YENİ ESERİ KIYAMET ALAMETLERİ ÇIKTI

İnsanların en büyük rehberi ilimdir. Kur’ân’ın ilk emri “Oku!”dur. “Bilenlerle bilme

KIZIL ÎCÂZ’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

KIZIL ÎCÂZ’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Kızıl Îcâz, Bedîüzzaman’ın mantıkla ilgili bir kitâbıdır. Kızıl İcaz, Abdurrahman Ah

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

Allahu Teâlâ’ya hamd olsun, ısrarla uzun süredir beklediğimiz bir eser irfan dünyamıza kaza

HANIM SAHABÎLERİN ÜÇÜNCÜ BASKISI ÇIKTI

HANIM SAHABÎLERİN ÜÇÜNCÜ BASKISI ÇIKTI

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı Han

ULEMÂ [SEKÜLER DÜZENDE ÂLİM OLMAK]

ULEMÂ [SEKÜLER DÜZENDE ÂLİM OLMAK]

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı Ule

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ’DEN KİTAP TAVSİYELERİ

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ’DEN KİTAP TAVSİYELERİ

Kıymetli ziyaretçilerimiz, üç sene evvel dar-ı bekaya irtihal eden merhum İsmail Çetin Hocae

MEHMED KIRKINCI HOCA VE HİKMET PIRILTILARI

MEHMED KIRKINCI HOCA VE HİKMET PIRILTILARI

Mehmed Kırkıncı Hoca’nın Hikmet Pırıltıları ismi en son, 2007’de Zafer Yayınları’nd

YUSUF ÖZCAN İLE “BİNBİR DAMLA” ÜZERİNE SÖYLEŞİ

YUSUF ÖZCAN İLE “BİNBİR DAMLA” ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Gençlik ve Namaz ile Gençlik ve Evlilik kitaplarının yazarı Yusuf Özcan’ın yıllardır mera

İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

Hac,25

GÜNÜN HADİSİ

Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için yurt sınırında nöbet bekleyenler müstesnadır

Riyazü's Salihin, 2/1297

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI