Cevaplar.Org

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

Allahu Teâlâ’ya hamd olsun, ısrarla uzun süredir beklediğimiz bir eser irfan dünyamıza kazandırıldı. Merhum Zahid Kevseri’nin ifadesiyle “Hind beldesinin bereketi” olan merhum Hekim’ül Ümme Mevlana Eşref Ali Tehanevi’nin Ağlatu’l Avam(Avamın Yanlışları) adlı eseri Urduca aslından muhterem Hayri Demirci Hocaefendi tarafından Türkçeye tercüme edildi.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2019-06-28 14:48:45

"Mevlana Tehanevi'nin dengeli yaklaşımı, bütün dini hükümleri ifrat ve tefrite düşmeden doğru yerlerine koyar." Altaf Ali Mian

Allahu Teâlâ'ya hamd olsun, ısrarla uzun süredir beklediğimiz bir eser irfan dünyamıza kazandırıldı. Merhum Zahid Kevseri'nin ifadesiyle "Hind beldesinin bereketi" olan merhum Hekim'ül Ümme Mevlana Eşref Ali Tehanevi'nin Ağlatu'l Avam(Avamın Yanlışları) adlı eseri Urduca aslından muhterem Hayri Demirci Hocaefendi tarafından Türkçeye tercüme edildi.

Allame Muhammed Taki Osmanî'nin dediği gibi "Hindistan'daki en büyük fetva mercii" olan Tehanevi, 1913 senesinde kaleme aldığı bu eserinde, halk arasında dini konularda yerleşen 119 meseleyi toplamış ve cevaplarını vermiştir. Kendisinin halkın ıslahı hususunda " Hayâtu'l-Müslimîn", "Ta'lîmu'd-Dîn", "Fürû'u'l-Îmân", "Cezâu'l-A'mâl", "Âdâbu'l-Mu'âşere", "Hukûku'l-İslâm", "Hukûku'l-Vâlideyn", "İrşâdu'l-Hâim Fî Hukûki'l-Behâim", "el-Kavlu's-Sevâb Fi Mes'eleti'l-Hicâb", "İlkâu's-Sekîne Fî İbdâi'z-Zîne" Islâhu'r-Rusûm", batıl inançları ve bid'atleri red konusundaki "Hıfzu'l-Îmân", "Ağlâtu'l Avâm", "Islâhu ınkılâbi'l-Ümme", "Hukûku'l-İlm", "Kesretu'l-Ezvâc Li Sâhibi'l-Mi'râc", "Islâhu'n-Nisâ" ve daha pek çok kitabı vardır.

Ebul Hasan en Nedvi "Onun marifet-i İlahiyyede uzun bir eli vardı. Eser te'lifinde ve vaaz etmede büyük bir maharete sahipti. Ona bu asırda hiçbir âlim ve meşayihe nasip olmayan bir hüsnü kabul rızkı verilmişti" der. Yine Nedvi merhumun ifadesiyle; "O, nefislerin ıslahında, Allah'a niyabet ve rücuda, iman ve amelin tazelenmesinde Hint kıtasına faydası dokunan kimselerin en ulusudur." 

İrşad yolunda mazhar olduğu bu muvaffakiyeti, Muhammed Şefi Deobendi şöyle ifade eder; "Öyle muvaffakiyetler ki, koskoca cemiyet, müessese ve teşekküller, bunun onda birinin onda birini bile kolayca başaramamışlardı. O büyük zat, insanlardan uzak, münzevi bir hayatı sevmesine rağmen müceddidlik vazifesi kendilerini inziva köşesinden çıkarıp memleketin her tarafını, her köşe ve bucağını dolaşmaya sevk etti. Ülkenin her yerini gezip dolaşıyor, vaaz ve nasihatlerde bulunuyorlar, lisanen tebliğ vazifesini de kendilerine has, hususi usulleriyle ifa edip halkı uyarıyorlardı. Bir taraftan bu yolun saliklerini yetiştirmek gayesiyle talim ve terbiye ile meşgul oluyor, diğer taraftan da kitab telifatı ve fetva ileri ile uğraşıyorlardı." 

Merhum Müellif önsözde eserin yazılış gayesini şöyle anlatıyor; "Halkın büyük bir kısmında, hatta avam gibi olmuş bazı havâsta bile şeriatta aslı olmayan bir takım yanlış meseleler meşhur olmuştur. Yanlış meselelere öyle inanmışlardır ki, yanlış olduğuna şüphe bile etmemişlerdir. Böyle olunca, âlimlere sorup araştırma ihtiyacını da hissetmemişlerdir. 

Halkın bu yanlışlara müptela olduğundan pek çok âlimin haberi yoktur ki, ara sıra bu yanlışları düzeltmeye çalışsınlar. Halk sorup araştırmayınca, âlimler tembih ve uyarıda bulunmayınca, bu yanlışların düzeltilmesinin bir yolu kalmamıştır.

Bundan dolayı bir müddettir Allahu Teâlâ'nın lütfu ile kalbime şöyle bir düşünce doğdu; hadis âlimlerinin mevzu(uydurma) hadisleri kayıt altına aldıkları bilindiği gibi, bilindiği kadar böyle yanlışlar da kaydedilmelidir." 

Mevlana Nâsir Ahmed, müellifin diğer eserlerinden konuyla alakalı meseleleri kitaba eklemiş, Mevlana Mehriban Ali Baruti'nin diğer âlimlerin eklemelerini bir araya getirmesi ve kitabı yeni bir tertibe sokmasıyla eser ayrı bir kıymet kazanmıştır. Ağlatu'l Avam, Gülistan Neşriyat tarafından "Dini Konularda Halk Arasında Yanlış Bilinenler" adıyla Haziran ayında neşredildi.

Cenab-ı Hak müellif ve mütercimini en güzel bir mükâfatla mükâfatlandırsın.

Bu kıymetli esere ulaşmak için telefonlar;

Gülistan Neşriyat; 0 212 6676675

İsmail Zampur: 05345271768

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

nur, 2019-08-06 13:53:10

Selamlar

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

MUHAKEMAT NOTLARI-8

MUHAKEMAT NOTLARI-8

Ders: Muhakemat-8.Ders, (1.Makale, 3. Mukaddime) İzah: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz *“İsrailiyat

ATEİZM

ATEİZM

I-Ateizm Nedir? Ateizm kelimesinin yapısı ve sözlük anlamı: Ateizm kelimesi, İngilizcedeki

NUZHETU’L MUTTAKİN

NUZHETU’L MUTTAKİN

Eser Adı: Nuzhetu’l Muttakin Müellifler; Dr. Mustafa el Buğa, Muhyiddin Misto vs. Yayınevi;

NÜKTELER-11

NÜKTELER-11

PEYGAMBERLER Peygamberlerin beşer seviyesine göre gönderilmeleri Yirmi-otuz kuzuyu idare etmek

DENİZDE YOLCULUĞU YAPMAMA İLE İLGİLİ HADİS

DENİZDE YOLCULUĞU YAPMAMA İLE İLGİLİ HADİS

Hadis inkârcılarının sünnet/hadislerin itibarını düşürmek için cımbızla çektikleri bir

FAİZİN BABASI

FAİZİN BABASI

Merhum Abdülaziz Bekkine Efendi anlatıyor; “Bir gün bir dostum bana geldi ve şu ricada bulundu

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

HZ. ÖMER(R.A)’İN İSTEDİĞİ HUSUS Merhum Ali Himmet Berki diyor ki; “Bir gün Hazret-i Öme

BABA VE ANALARIN ÜZERİNE DÜŞEN VAZİFELER

BABA VE ANALARIN ÜZERİNE DÜŞEN VAZİFELER

Şafii âlimlerinden Ebu Bekr ed-Dimyâtî, Fethu'l-Muîn'in şerhi "İânetü't-Tâlibîn" adlı es

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-21

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-21

Mısır *Arap Baharı ülkeleri arasında Tunus şimdiye kadar karşı devrim veya darbe badiresini

“SİZDEN BAŞKA YOK MU SANIYORSUNUZ?”

“SİZDEN BAŞKA YOK MU SANIYORSUNUZ?”

Bir adam tramvayda Ref’i Cevat Ulunay’ın(1890-1968) ayağına basmış. Canı yanan yazar söyl

EL-KUDDÛS

EL-KUDDÛS

Kuddûs kelimesinin sözlük anlamı: Tertemiz, kusurlardan arınmış. Kuddûs kelimesinin terim a

Artık Allah'a, Peygamberine ve indirdiğimiz o nûra (Kur'an'a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Teğabün, 8

GÜNÜN HADİSİ

Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşine hakaret etmesi kafidir.

Riyazü's Salihin, 3/1605

TARİHTE BU HAFTA

*Akşemseddin'in Vefatı(15 Ocak) *Ahmed Hadmi Akseki Hoca'nın Vefatı(16 Ocak) *Fatih'in İlk Üniversiteyi Açması(19 Ocak) *İmam-ı Şafii Hazretleri'nin Vefatı(20 Ocak)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI