Cevaplar.Org

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

Allahu Teâlâ’ya hamd olsun, ısrarla uzun süredir beklediğimiz bir eser irfan dünyamıza kazandırıldı. Merhum Zahid Kevseri’nin ifadesiyle “Hind beldesinin bereketi” olan merhum Hekim’ül Ümme Mevlana Eşref Ali Tehanevi’nin Ağlatu’l Avam(Avamın Yanlışları) adlı eseri Urduca aslından muhterem Hayri Demirci Hocaefendi tarafından Türkçeye tercüme edildi.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2019-06-28 14:48:45

"Mevlana Tehanevi'nin dengeli yaklaşımı, bütün dini hükümleri ifrat ve tefrite düşmeden doğru yerlerine koyar." Altaf Ali Mian

Allahu Teâlâ'ya hamd olsun, ısrarla uzun süredir beklediğimiz bir eser irfan dünyamıza kazandırıldı. Merhum Zahid Kevseri'nin ifadesiyle "Hind beldesinin bereketi" olan merhum Hekim'ül Ümme Mevlana Eşref Ali Tehanevi'nin Ağlatu'l Avam(Avamın Yanlışları) adlı eseri Urduca aslından muhterem Hayri Demirci Hocaefendi tarafından Türkçeye tercüme edildi.

Allame Muhammed Taki Osmanî'nin dediği gibi "Hindistan'daki en büyük fetva mercii" olan Tehanevi, 1913 senesinde kaleme aldığı bu eserinde, halk arasında dini konularda yerleşen 119 meseleyi toplamış ve cevaplarını vermiştir. Kendisinin halkın ıslahı hususunda " Hayâtu'l-Müslimîn", "Ta'lîmu'd-Dîn", "Fürû'u'l-Îmân", "Cezâu'l-A'mâl", "Âdâbu'l-Mu'âşere", "Hukûku'l-İslâm", "Hukûku'l-Vâlideyn", "İrşâdu'l-Hâim Fî Hukûki'l-Behâim", "el-Kavlu's-Sevâb Fi Mes'eleti'l-Hicâb", "İlkâu's-Sekîne Fî İbdâi'z-Zîne" Islâhu'r-Rusûm", batıl inançları ve bid'atleri red konusundaki "Hıfzu'l-Îmân", "Ağlâtu'l Avâm", "Islâhu ınkılâbi'l-Ümme", "Hukûku'l-İlm", "Kesretu'l-Ezvâc Li Sâhibi'l-Mi'râc", "Islâhu'n-Nisâ" ve daha pek çok kitabı vardır.

Ebul Hasan en Nedvi "Onun marifet-i İlahiyyede uzun bir eli vardı. Eser te'lifinde ve vaaz etmede büyük bir maharete sahipti. Ona bu asırda hiçbir âlim ve meşayihe nasip olmayan bir hüsnü kabul rızkı verilmişti" der. Yine Nedvi merhumun ifadesiyle; "O, nefislerin ıslahında, Allah'a niyabet ve rücuda, iman ve amelin tazelenmesinde Hint kıtasına faydası dokunan kimselerin en ulusudur." 

İrşad yolunda mazhar olduğu bu muvaffakiyeti, Muhammed Şefi Deobendi şöyle ifade eder; "Öyle muvaffakiyetler ki, koskoca cemiyet, müessese ve teşekküller, bunun onda birinin onda birini bile kolayca başaramamışlardı. O büyük zat, insanlardan uzak, münzevi bir hayatı sevmesine rağmen müceddidlik vazifesi kendilerini inziva köşesinden çıkarıp memleketin her tarafını, her köşe ve bucağını dolaşmaya sevk etti. Ülkenin her yerini gezip dolaşıyor, vaaz ve nasihatlerde bulunuyorlar, lisanen tebliğ vazifesini de kendilerine has, hususi usulleriyle ifa edip halkı uyarıyorlardı. Bir taraftan bu yolun saliklerini yetiştirmek gayesiyle talim ve terbiye ile meşgul oluyor, diğer taraftan da kitab telifatı ve fetva ileri ile uğraşıyorlardı." 

Merhum Müellif önsözde eserin yazılış gayesini şöyle anlatıyor; "Halkın büyük bir kısmında, hatta avam gibi olmuş bazı havâsta bile şeriatta aslı olmayan bir takım yanlış meseleler meşhur olmuştur. Yanlış meselelere öyle inanmışlardır ki, yanlış olduğuna şüphe bile etmemişlerdir. Böyle olunca, âlimlere sorup araştırma ihtiyacını da hissetmemişlerdir. 

Halkın bu yanlışlara müptela olduğundan pek çok âlimin haberi yoktur ki, ara sıra bu yanlışları düzeltmeye çalışsınlar. Halk sorup araştırmayınca, âlimler tembih ve uyarıda bulunmayınca, bu yanlışların düzeltilmesinin bir yolu kalmamıştır.

Bundan dolayı bir müddettir Allahu Teâlâ'nın lütfu ile kalbime şöyle bir düşünce doğdu; hadis âlimlerinin mevzu(uydurma) hadisleri kayıt altına aldıkları bilindiği gibi, bilindiği kadar böyle yanlışlar da kaydedilmelidir." 

Mevlana Nâsir Ahmed, müellifin diğer eserlerinden konuyla alakalı meseleleri kitaba eklemiş, Mevlana Mehriban Ali Baruti'nin diğer âlimlerin eklemelerini bir araya getirmesi ve kitabı yeni bir tertibe sokmasıyla eser ayrı bir kıymet kazanmıştır. Ağlatu'l Avam, Gülistan Neşriyat tarafından "Dini Konularda Halk Arasında Yanlış Bilinenler" adıyla Haziran ayında neşredildi.

Cenab-ı Hak müellif ve mütercimini en güzel bir mükâfatla mükâfatlandırsın.

Bu kıymetli esere ulaşmak için telefonlar;

Gülistan Neşriyat; 0 212 6676675

İsmail Zampur: 05345271768

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

nur, 2019-08-06 13:53:10

Selamlar

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

VANLI ZEYNELABİDİN EFENDİ’NİN ANLATTIKLARI

VANLI ZEYNELABİDİN EFENDİ’NİN ANLATTIKLARI

Değerli hocam Seyda Molla Şefik İdikurt Efendi bir ders esnasında şu hatırayı anlattılar;

KAVLİ DUA FİİLİ DUA İLE BERABER OLMALI

KAVLİ DUA FİİLİ DUA İLE BERABER OLMALI

Muhterem hocamız, emekli müftülerimizden Seyda Fehmi Türkmen efendi bayram ziyaretimizde, medres

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-3

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-3

Akademisyenler Son sıralarda dava adamlarından ziyade bilim adamları ün saldı ve makbul oldu

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-3

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-3

3-Allah’ın Semi Sıfatı Semi, işitmek demektir. Allah bütün sesleri, bir organa ihtiyaç duy

DAİRETÜ’L MAARİF Fİ SİRETİ’N NEBİ

DAİRETÜ’L MAARİF Fİ SİRETİ’N NEBİ

Eser Adı: Dairetü’l Maarif Fi Sireti’n Nebi Müellifleri; Şibli Numani, Süleyman Nedvi Mü

DEPREMLERİ NASIL OKUMALIYIZ?

DEPREMLERİ NASIL OKUMALIYIZ?

Sakarya Üniversitesi, 17 Ağustos 1999 depreminin 10. Yılı münasebetiyle bir panel düzenlemişt

NAMAZDA KAPILDIĞIM BİR TEFEKKÜR ANAFORU

NAMAZDA KAPILDIĞIM BİR TEFEKKÜR ANAFORU

Akşam namazını kılıyordum. Sünnetinin son rekâtında zamm-i sure olarak şu iki ayet-i celile

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’NİN DİLİNDEN HACI BEKTAŞ VELİ HAZRETLERİ

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’NİN DİLİNDEN HACI BEKTAŞ VELİ HAZRETLERİ

Doktora çalışmalarım sırasında, IV. Yüzyıl'da yaşamış bir şahsın hayatı üzerinde ince

LÜTFEN ŞU GERÇEKLERİ UNUTMAYALIM VE UNUTTURMAYALIM!

LÜTFEN ŞU GERÇEKLERİ UNUTMAYALIM VE UNUTTURMAYALIM!

1-Şu kâinatın ve Kur’an’ın sahibi olan Allah soruyor: أَفَحَسِبْتُمْ أَنّ

SALIVERİLEN İKİ DENİZ

SALIVERİLEN İKİ DENİZ

İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiş¬tir.”(Rahman Suresi; 19. Ayet) İslâm âlim

AHMED HAZNEVİ HAZRETLERİNİN MEKTUPLARI VE KİTABIN İHLÂSI

AHMED HAZNEVİ HAZRETLERİNİN MEKTUPLARI VE KİTABIN İHLÂSI

Seyda Fehmi Türkmen hocamız medresede okurken karşılaştığı ilginç bir hadiseyi kendisini zi

Onu(Kur’an’ı) Ruh-ul Emin(Cebrail), inzar edenlerden olasın diye, kalbine apaçık Arapça olarak indirmiştir.

Şuara:193-195

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

*Malazgirt Zaferi(26 Ağustos 1071) *Ankara Kocatepe Camii Açıldı.(28 Ağustos 1987) *Kanuni'nin Belgrad'ı Fethi(29 Ağustos 1521) *Zafer Bayramı(30 Ağustos) *Büyük Muhaddis İmam Buhari Vefat Etti.(1 Eylül 870)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI