Cevaplar.Org

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI

-Allah’ın Vücut Sıfatı Vücud sıfatı, Allah’ın var olması demektir. Vücud, hâşâ beden değil, var olmak anlamındadır. Allah’ın varlığı, zatının muktezası, yani kesin gereğidir. Allah, Vacibu’l Vücuttur; var olmak için bir başka varlığa muhtaç değildir. Allah’ın yokluğu muhaldir, mümtenidir, müstahildir, imkân dışıdır.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-05-23 01:44:58

1-Allah'ın Vücut Sıfatı

Vücud sıfatı, Allah'ın var olması demektir. Vücud, hâşâ beden değil, var olmak anlamındadır.

Allah'ın varlığı, zatının muktezası, yani kesin gereğidir. Allah, Vacibu'l Vücuttur; var olmak için bir başka varlığa muhtaç değildir. Allah'ın yokluğu muhaldir, mümtenidir, müstahildir, imkân dışıdır.

Allah'ın varlığı, Kur'an'da müteaddit ayetlerde anlatılmaktadır.

Allah'ın varlığını anlatan ayetlerden bir kısmı ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-Allah'ın varlığını anlatmak için Hz. İbrahim ile kavmi arasında geçenleri bildiren beş ayet şöyledir:

"Böylece biz, kesin iman edenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü, Rabbim budur, dedi. Yıldız batınca, batanları sevmem, dedi. Ay'ı doğarken görünce, Rabbim budur, dedi. O da batınca, Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum, dedi. Güneşi doğarken görünce de, Rabbim budur, zira bu daha büyük, dedi. O da batınca, dedi ki: Ey kavmim! Ben sizin (Allah'a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."(1)

Allah, Hz. İbrahim'e, bir takım sırlar göstererek yerin ve göğün hükümranı olduğunu bildirdikten sonra; Hz. İbrahim, Allah'ın varlığını anlatmak için, kavmiyle diyalog kurup bu konuda onları ikna etmek istemiştir. İlk olarak onların yanlış görüşlerini kabul etmiş gibi davranıp, gördüğü yıldızı kastederek, "rabbim budur" dedi. "Yıldız batınca, batanları sevmem, dedi." Böylece kavmine yıldızın battığını, onun Rab olamayacağını, bilakis kendisinin Allah'ın emri altında olduğunu anlatmak istedi. Ardından, Ay'ı doğarken görünce, Rabbim budur, dedi. Maksadı gelip geçici olan ve kendileri yaratılmış bulunan varlıkların ilah olamayacakları konusunda kavmini ikna etmekti. "O da batınca, dedi ki: Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum." Hz. İbrahim'in kavmi yine ikna olmamıştı. Hz. İbrahim, bunun ardından, "Güneşi doğarken görünce de, Rabbim budur, zira bu daha büyük, dedi. O da batınca, dedi ki: Ey kavmim! Ben sizin (Allah'a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim." dedi. Böylece kavmine Allah'ın birliğini anlatma konusunda son noktayı koydu. Bu kıssa, Allah'ın varlığını ispat etmektedir.

2-Allah'ın varlığı konusunda deliller getiren beş ayet ve kısa açıklamaları sırayla şöyledir:

I-"(Onlar mı hayırlı) Yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi? O suyla, bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan başka bir tanrı mı var! Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir güruhtur."(2)

Bu ayetteki şu hususlar, Allah'ın varlığının delilleridir:

1-Gökleri ve yeri ancak Allah yaratabilir.

2-Gökten suyu ancak Allah indirebilir.

3-İndirdiği suyla güzel bahçeleri ancak Allah bitirebilir.

4-Allah dışındaki hiçbir varlık, değil bahçeleri, tek bir ağaç bile bitiremez.

Bütün bunlar gösteriyor ki, Allah'tan başka ilah yoktur.

II-"Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah ile birlikte başka bir ilâh mı var! Hayır, onların çoğu bilmiyor!"(3)

Bu ayetteki şu hususlar, Allah'ın varlığının delilleridir:

1-Yeryüzünün, insanların ikametine elverişli olması, Allah'ın varlığının delilidir.

2-Yeryüzünde nehirler akması, Allah'ın varlığının delilidir.

3-İnsanlar sarsılmasın diye, yeryüzünde oturaklı dağlar bulunması, Allah'ın varlığının delilidir.

4-Tatlı su ile tuzlu suyun birbirine karışmaması için engel bulunması, Allah'ın varlığının delilidir. (Deniz suları ile kaynak suları birbirine karışmaz.)

Bütün bunları Allah'tan başkası yaratamaz. Öyleyse Allah dışında bir başka ilah bulunması mümkün değildir.

III-"Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilâh mı var! Ne kadar az düşünüyorsunuz!"(4)

Bu ayetteki şu hususlar Allah'ın varlığının delilleridir:

1-Allah, dualara karşılık vererek başa gelen kötülüğü kaldırır.

2-Allah, insanı yeryüzünün halifeleri kılmıştır; insanlar yeryüzünü onarıp orada hayatlarını sürdürürler.

Bu iki husus gösteriyor ki, Allah vardır ve birdir; bunları Allah'tan başka yapacak bir ilah yoktur. Bunu anlamak için aklını kullanıp düşünmek yeterlidir.

IV-"Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgârları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah ile birlikte başka bir ilâh mı var!? Allah, onların ortak koştuklarından yücedir."(5)

Bu ayetteki şu hususlar, Allah'ın varlığının delilleridir:

1-Allah, karanın ve denizin karanlıklarında yolculuk yapanların, yollarını bulmaları için işaretler ve kolaylıklar yaratmıştır.

2-Allah, insanlar için bir rahmet olan yağmuru haber vermek üzere, rüzgarı müjdeleyici kılmıştır.

Sayılan bu şeyleri, ancak tek olan Yüce Allah yapmaktadır; Allah'a ortak koşulan varlıkların yaratıcı vasıfları yoktur.

V-"(Onlar mı hayırlı) yoksa ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var! De ki: Eğer doğru söylüyorsanız siz kesin delilinizi getirin!"(6)

Bu ayetteki şu hususlar, Allah'ın varlığının delilleridir:

1-Allah, insanı ilk başta yaratmıştı.

2-Günü geldiğinde, insanları yeniden diriltecektir.

3-Allah, gökten yağmur indirerek ve yağdırdığı yağmurla meyve ve sebzeler bitirerek insanı rızıklandırmaktadır.

Bütün bunları ancak eşi, benzeri olmayan Allah yapar. Allah'tan başka ilah yoktur. Bunun aksini savunanların, ortaya koyabilecekleri hiçbir delil yoktur.

3-Allah'ın varlığı konusunda iki delil serdeden iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

 "(Resûlüm!) De ki: Düşündünüz mü hiç, eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size bir ışık getirecek tanrı kimdir? Hâla işitmeyecek misiniz? De ki: Söyleyin bakalım, eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka, istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek tanrı kimdir? Hâlâ görmeyecek misiniz?"(7)

Bu ayetteki şu hususlar, Allah'ın varlığının delilleridir:

1-Eğer Allah, geceyi kıyamete kadar aralıksız olarak uzatacak olsa, Allah'a rağmen, inanlara bir ışık getirebilecek kimse yoktur.

2-Eğer Allah, gündüzü aralıksız olarak, kıyamet gününe kadar devam ettirse, Allah'a rağmen, istirahat edilecek geceyi getirecek bir ilah yoktur.

Bu iki husus, Allah'ın varlığını ispat etmektedir. Artık kimsenin, Allah'ın varlığı konusunda içinde bulunduğu hata ve sapıklığı devam ettirmek içim bir mazereti olamaz. Doğruyu bulmak için, bu deliller üzerinde tefekkür etmek yeterlidir.

4-Allah'ın varlığı konusunda Bir delil serdeden bir ayet ve kısa açıklaması şöyledir:

"Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir."(8)

Kuşların havada uçmaları, Allah'ın varlığını gösteren açık bir delildir.

5-Allah'ın varlığı konusunda iki delil serdeden bir ayet ve kısa açıklaması şöyledir:

"De ki: "Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akar su getirir?"(9)

1-Yeryüzünde çeşmelerden akan su, Allah'ın varlığını ispat eden bir delildir.

2-Çeşmelerden akan suyun yerin derinliklerine çekilip kaybolması halinde, onu kimsenin eski haline çeviremeyecek olması da Allah'ın varlığının delillerindendir.

Bu bölüm için son sözler şöyle olmalıdır:

Allah vardır; varlığı, zatının muktezası, yani kesin gereğidir.

Allah, var olmak için bir başka varlığa muhtaç değildir.

Allah dışındaki bütün varlıklar, var olmak için Allah'a muhtaçtır.

Allah'ın yokluğu muhaldir, yani mümkün değildir.

Dipnotlar

1-En'am: 75-79

2-Neml-59

3-Neml-61

4-Neml-62

5-Neml-63

6-Neml-64

7-Kasas: 71. 72.

8-Mülk-19

9-Mülk-30

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın.

Fâtır, 5

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

BUHARİ, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI