Cevaplar.Org

Hadis-i Şeriflerde İNANANLARIN VASIFLARI-13 "İman, ihanetle öldürmeye bağdır. Mümin, ihanet suretinde öldürmez."( Ebu Davut, Cihad, 169; Müsned, 4/92; Heysemi, Mecmau'z-zevâid, 1/96.)


Selçuk Camcı

selcukcamci@hotmail.com

2002-03-10 22:50:21

Muaviye, Hz. Aişe'nin yanına girer. Hz. Aişe, ona, "Seni bir adam getirtip öldürmemden korkmuyor musun?" der. Muaviye de, "Ben emniyetin evinde olunca sen bunu yapamazsın." Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)den işittim ki, "İman, fetki (tuzak kurdurma ve gizlice öldürmeyi) engeller."(1) Fetk: Kişinin (emandan sonra) gafil halde olan arkadaşına ansızın gelip onu öldürmesidir.(2) İman, mümini böyle bir davranıştan alıkoyduğu için "kayd/bağ" olarak ifade edilmiştir. İman, gadre manidir. Evet, iman, bütün güzelliklerin kendisinde toplandığı çok önemli bir cevherdir. "İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Küfür, insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder."(3) İman, emniyet, güven, güvenmek, başkalarına güven vermek manalarına gelir. Gerçek mümin, başkalarının elinden ve dilinden kendilerini güvende hissettikleri insandır. Gizlice, tuzak kurarak, aldatma yoluyla başka birisine zarar vermek, müminden beklenmez, imanı buna manidir. İslam tarihine baktığımızda da, o dönemlerde devletler arası münasebetlerin gereği olarak savaşlar olmuş ve bu savaşlarda Müslümanlar, Allah Rasulü'nden aldıkları iman terbiyesinin gereği disiplinli olmuşlardır. Gadre girmemişler, çocukları, kadınları, yaşlıları öldürmemişler, havraya, kiliseye dokunmamışlardır. Hayatlarında vahşet yoktur, öldürmeleri bile medenidir. Oysa Batı'ya baktığımızda, kutsal kitaplarında savaş hukukunu düzenleyen nasların olmayışı ve peygamberlerinin mirasının zayi olması nedeniyle kanlı savaşlar ve ihanetler çok fazla olmuştur. Dipnotlar: 1-Münâvî, Feyzü'l-kadîr, 3/242-243. 2-İbn Esîr, en-Nihaye, ftk. Mad. 3-Bediüzzaman, Sözler, 1/134.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA SÜNNETİN YERİ-2

KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA SÜNNETİN YERİ-2

2. Açık Olmayan Ayetlerin Varlığı Kur'an-ı Kerim, bizzat kendisi, âyetlerini "muhkem" ve "m

İman edip iyi yararlı işler yapanları, muhakkak salihler (zümresi) içine katarız.

Ankebût, 9

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI