Cevaplar.Org

NERON

Bu da bir Roma hükümdarıdır. Zulmü dillere destandır, hatta zalimlere timsaldir. «Neron gibi zalim» diye, zulmü darb-ı mesel haline gelmiştir


Nail Papatya

.

2019-03-15 08:15:02

Bu da bir Roma hükümdarıdır. Zulmü dillere destandır, hatta zalimlere timsaldir. «Neron gibi zalim» diye, zulmü darb-ı mesel haline gelmiştir.

İlk devirleri 3-5 sene iyi davranan Neron, ondan sonra durumunu tamamen değiştirdi. Bilhassa Hıristiyanlara pek zalim davranıyordu. Hz. İsa'nın dinini yaymaya çalışanların ileri gelenlerinden olan Şemûn'us sefa ile Padlos, bunun zamanında katledilmiştir. Şemûn, asılarak, Padlos da başı kesilerek idam edilmiştir. Havariyun'dan Yakub'un da bunun zamanında öldürüldüğü söylenir.

Putperestliği kabul etmeyen, Hz. İsa'nın getirdiği dini tercih eden Roma vatandaşlarını, rejime kargı gelmek ve asayişi bozmakla suçlayıp toplatan Neron, onları sirklerdeki vahşi hayvanlara atarak parçalatmıştır. Hatta Hıristiyanlık töhmeti ile öz annesini, karısını ve hocası (Senka) yı da katlettirmiştir.

Oğlunun emriyle cellâtların hücumuna uğrayan zavallı annesi: «O kılıçlarınızı böyle bir zalim evlâda süt veren şu göğüslerime vurun. Çünkü onlar, böyle bir hunhar köpeği besleyip büyütmekle bu cezayı cidden hak etmişlerdir» diye yeis ve ızdırap içinde inlemiştir.

Bunun zamanındaki acaip hadiselerden biri de şudur; Gökyüzünde bir kuyruklu yıldız meydana gelip, doğup batarak altı ay müddetle görünüşü devam etmiştir.

Bu zalim başının akibeti ne oldu acaba? İlâhî adalet bunun da yakasını bırakmadı, zulmü cezasız kalmadı. Roma âyânı buna karşı müştereken baş kaldırdılar.

Hayatının tehlikeye girdiğini gören zalim Neron, kaçarak kurtulabileceğini zannetti ve kaçtı. Fakat sadece saltanatını terk etmek, zulümlerinin karşılığı olamazdı. Habis varlığı, insanlık için bir yüz karası idi. Peşini bırakmadılar. Askerler ardına düştü ve kıstırdılar. Akıbetinin fecaatini gören zalim, yeis ve dehşet içinde intihar etti.

Böylece kendi pis kanı, kimsenin elinin bulanmasına lüzum kalmadan yine kendi kanlı elleri ile temizlendi. Ölürken: «Eyvah, insanlık büyük bir dahî kaybediyor» deyişi, onun aynı zamanda-her zalim gibi-ne büyük bir ahmak kişi olduğunu gösteren en güzel bir örnektir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ZEHRA PAŞA

ZEHRA PAŞA

Mısır acaip bir yerdir. Firavunları bol olduğu gibi, Kleopatra’ları da eksik değildir. İşt

ZOMÎSYANÜS

ZOMÎSYANÜS

Bu Roma hükümdarı da pek zalimdi. Milâdın seksen üç senesinde tahta geçmişti. O devirde Hı

YUSUF SAKAFÎ

YUSUF SAKAFÎ

Emevî valilerindendir. Halife Hişam zamanında azledilen Halid bin Abdullah Kuserî yerine Irak ve

VELİD

VELİD

Velid, Emevî hükümdarıdır. Hişam’dan sonra Emevî halifesi olarak tahta çıkmıştır. Kün

TEODATOS

TEODATOS

Got Kralı Adler ölünce saltanatına varis olarak annesi Hemilsatiya kalmıştı. Fakat kadın iht

TUTİS

TUTİS

Mısır hükümdarı (Firavunu) dır. Hz. İbrahim’le mücadele eden meşhur Babil hükümdarı Ne

NERON

NERON

Bu da bir Roma hükümdarıdır. Zulmü dillere destandır, hatta zalimlere timsaldir. «Neron gibi

ROMALILARIN CEZASI

ROMALILARIN CEZASI

Tarihte Romalılarla Kartaca (Kartoğa) lılar arasındaki harpler malûm. Nihayet Romalılar Sio’

POLYANUS

POLYANUS

Büyük Kostantin’in torunudur. Amcası Kostas tarafından imparatorluğa nasb olunmuştu. Dedesi

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-2

Paşanın oğlu İbrahim mağlup olup Suriye’den çekilirken her şeyin tahrip edilmesi emrini ver

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

Mehmet Ali Paşa 1768 yılında Kavala’da doğmuştur. 42 sene Mısır’da valilik yapmış, Sonr

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI