Cevaplar.Org

ALLAH’IN VARLIĞI ZORUNLUDUR

Allah, Vacibü’l-Vücuttur, (varlığı zorunludur); yokluğu muhaldir, (yokluğu asla düşünülemez). Bir başka ifadeyle; Allah’ın varlığı, zatının muktezası, yani kesin gereğidir.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-03-08 08:51:09

Allah, Vacibü'l-Vücuttur, (varlığı zorunludur); yokluğu muhaldir, (yokluğu asla düşünülemez). Bir başka ifadeyle; Allah'ın varlığı, zatının muktezası, yani kesin gereğidir.

Allah'ın varlığı, kendindendir; var olmak ve varlığını sürdürmek için başka bir varlığa muhtaç değildir. Allah dışındaki bütün varlıklar, var olmak ve varlıklarını sürdürmek için Allah'a muhtaçtır.

Allah; var olmak açısından vaciptir, diğer varlıklar ise mümkündür. Vacip olanın varlığı, zorunlu ve kendindendir. Mümkün olanın varlığı ise, vacip olan varlığın, yani Allah'ın takdirine bağlıdır.

"Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?"(1)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayeti şu şekilde açıklamıştır:

'O inkârcılar. Yüce Yaratıcıyı nasıl inkâr ediyorlar? Onlar (Yoksa) kendi iddialarınca (bir şey olmaksızın mı yaratıldılar?) kendilerini yaratan bir Yaratıcı, ezelî bir icâd edici bulunmaksızın mı yaratılmış oldular? Bu kadar üstün, eşsiz, mükemmel bir surette yaratılmış olan insanlar, kudret ve hikmet sahibi kerim bir yaratıcı bulunmaksızın hiç kendi kendilerine meydana gelmiş olabilirler mi? Aklen de sabittir ki, yokluktan varlığa geçen her mevcut için elbette bir Yaratıcı vardır, (yoksa yaratıcılar onlar mıdır?) O insanlar mı kendi vücutlarını kendileri yarattılar? Bunu hangi akıl sahibi iddia edebilir? Hiç esasen mevcut olmayan bir şey, kendisinin yaratıcısı olabilir mi? Elbette ki olamaz. Bu apaçık bir durumdur. Artık bunu kim iddia edebilir. Ebedî ve ezelî bir Yüce Yaratıcının varlığı nasıl inkâr edilebilir? Bütün bu varlıklar, o ezelî Yaratıcının varlığına birer açık şahittir.'(2)

Allah var olmadan, başka hiçbir varlığın var olması mümkün değildir. O halde Allah'ın varlığı vaciptir.

Hiçbir varlık, Allah'a benzemez. Allah'ın varlığı zatına mahsustur; diğer varlıklarla kıyaslanamaz. Bir ayet, bu hususu şöyle haber vermektedir.

"…O'nun benzeri hiçbir şey yoktur."(3)

Allah'ın nasıl olduğu konusunda düşünmek vesvesedir. Kendimizi bu tür vesveselerden korumalıyız. Yaratıcı yaratılana benzemediği gibi, yaratılanın onun nasıl olduğunu kavraması da mümkün değildir. Bize düşen, Allah'ı sıfatları ve esma-ı hüsnasıyla tanımaya çalışmaktır.

Ayetü'l-kürsi ismiyle meşhur olan ayet, Allah'tan başka ilah olmadığını ve Yüce Yaratıcının bazı sıfatlarını şu şekilde anlatmaktadır:

"Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O'nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."(4)

Bu ayeti dikkatle okuduğumuzda, sıralanan bu yüce sıfatlara sahip olan Allah'ın varlığının, ezeli ve zorunlu olduğunu, var olmak için hiç şeye muhtaç olmadığını, bilakis Allah dışındaki bütün varlıkların ona muhtaç olduklarını başka bir delile gerek kalmadan anlamaktayız.

Allah ile öteki varlıklar arasında şu farklar vardır:

*Allah'ın varlığı vacip, yani zorunludur; öteki varlıkların var olmaları Yüce Yaratıcının takdirine bağlıdır.

*Allah ezelidir, öteki varlıklar sonradan yaratılmıştır.

*Allah ebedidir, öteki varlıklar sonludur.

*Allah tektir, öteki varlılar çoktur.

*Allah, kendi dışındaki varlıklara benzemez, öteki varlıklar birbirlerine benzerler.

*Allah, var olmak ve varlığını sürdürmek için hiçbir varlığa muhtaç değildir; öteki varlıklar var olmak ve varlıklarını sürdürmek için Allah'a muhtaçtır.

Allah ile insanlar arasında şu farklar vardır:

*Allah, ezeli ve ebedi olarak hayat sahibidir; hayatını sürdürmek için kimseye muhtaç değildir. İnsan, geçici olarak hayat sahibidir; hayatını sürdürmek için hava, su ve gıda gibi şeylere muhtaçtır.

*Allah, olmuş ve olacak her şeyi kapsayacak şekilde ilim sahibidir; insan, sınırlı bir bilgiye sahiptir.

*Allah, her şeyi işitir; insan, belli özellikleri taşıyan sesleri işitir.

*Allah, her şeyi sınırsız ve engelsiz olarak görür; insan belli şartlarda sınırlı olarak görür.

*Allah, külli irade sahibidir; insan, Allah'ın izniyle cüzi irade sahibidir.

*Allah, dilediği her şeyi yapacak şekilde sınırsız bir güce sahiptir; insan, Allah'ın izniyle bazı şeyleri sınırlı olarak yapacak güce sahiptir.

*Allah, sese ve nefese ihtiyaç duymadan konuşur; insan, konuşmak için sese ve nefese muhtaçtır.

Allah'ı bu şekilde tanıyıp, ona bu bilgiler dâhilinde, her türlü şüpheden arınmış olarak, görmüş gibi, iman etmeliyiz.

Dipnotlar

1-Tur-35

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri, C: 7, S:3515

3-Şura-11

4-Bakara-255

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN ALLAH’IN VARLIĞINI İSPAT EDER-1

KUR’AN ALLAH’IN VARLIĞINI İSPAT EDER-1

Kur’an, vahiy eseri olduğu için, bir bütün olarak nakli delildir. Ancak nakli delil olan Kur

ALLAH’IN VARLIĞI ZORUNLUDUR

ALLAH’IN VARLIĞI ZORUNLUDUR

Allah, Vacibü’l-Vücuttur, (varlığı zorunludur); yokluğu muhaldir, (yokluğu asla düşünül

ALLAH İNANCI FITRİDİR

ALLAH İNANCI FITRİDİR

İnsanın doğuştan sahip olduğu özelliklere fıtrat, yaratılıştan var olan şeye ise fıtri d

ALLAH İSMİ YÜCE YARATICININ ÖZEL ADIDIR

ALLAH İSMİ YÜCE YARATICININ ÖZEL ADIDIR

Allah kelimesi, eşi benzeri olmayan yüce yaratıcının özel adıdır. Allah isminin tesniyesi ve

VARLIKLAR TESADÜFÜN ESERİ OLAMAZ

VARLIKLAR TESADÜFÜN ESERİ OLAMAZ

Tesadüf aslında hikmetini bilmediğimiz işler konusunda ‘bir şeyler söylemek için’ kullan

ALLAH(C.C.)’I HAMD İLE TESBİH ETMEK

ALLAH(C.C.)’I HAMD İLE TESBİH ETMEK

Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah’ı tesbih etmiştir. O, Aziz’dir, Hakîm’dir" (el-Ha

KÂİNAT KİTABINDAN BİLGİ ALIP KAYNAK GÖSTERMEYEN BİLİM ADAMLARI

KÂİNAT KİTABINDAN BİLGİ ALIP KAYNAK GÖSTERMEYEN BİLİM ADAMLARI

Bir yazar, bilgi aldığı kaynağın adını vermezse, aldığı bilgileri kendi malı gibi takdim

KÂİNATIN VARLIK SEBEBİNİN AKLİ İHTİMALLERİ

KÂİNATIN VARLIK SEBEBİNİN AKLİ İHTİMALLERİ

Sebepler ve hikmetler bilindikçe Allah daha da yakından bilinir. Çünkü bütün sebepler akıls

HAKKI TANIMAK/BİLMEK

HAKKI TANIMAK/BİLMEK

Hakkı tanıma konusunda üzerine farz olan şey, inanman veya yapman ya da terketmen gerekenleri ö

DÖRT MEZHEB İMAMININ TEVHİD DELİLLERİ

DÖRT MEZHEB İMAMININ TEVHİD DELİLLERİ

Yaklaşık on beş asırdan beri pek çok İslam âliminin yazdığı milyonlarca eserde tevhid haki

ALLAH KUSURSUZ VARLIKTIR

ALLAH KUSURSUZ VARLIKTIR

Allah’ın misli, şebihi/benzeri olmadığı gibi zıddı da yoktur. Onun için “her şey zıdd

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer,27

GÜNÜN HADİSİ

Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir.

Tirmizi, Büyu 4, (1209); İbnu Mace, Ticarat 1, (2139)

TARİHTE BU HAFTA

*18 Mart-1915-Çanakkale zaferi *20 Mart 1514-Çaldıran zaferi *21 Mart 1973-Aşık Veysel'in ölümü *22 Mart 1683-Merzifon'lu Kara Mustafa paşanın idamı *23 Mart 1960-Bediüzzaman'ın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI