Cevaplar.Org

ROMALILARIN CEZASI

Tarihte Romalılarla Kartaca (Kartoğa) lılar arasındaki harpler malûm. Nihayet Romalılar Sio’nun kumandasındaki bir ordu ile bugünkü Tunus civarında olan ve eski Tunus denen Kartaca’yı kuşatırlar. Onlara son darbeyi indirmek arzusundalar.


Nail Papatya

.

2019-03-08 08:44:32

Tarihte Romalılarla Kartaca (Kartoğa) lılar arasındaki harpler malûm. Nihayet Romalılar Sio'nun kumandasındaki bir ordu ile bugünkü Tunus civarında olan ve eski Tunus denen Kartaca'yı kuşatırlar. Onlara son darbeyi indirmek arzusundalar.

İş kolay olmamıştır. Muhasara tam dört sene devam etmiş, çetin harpler olmuştur. Nihayet Romalılar zafer kazanmışlardır. Ama Romalılar pek zalim ve hunhar davranmışlardır. Şehri tamamen tahrip etmişler ve bütün halkı kılıçtan geçirmişlerdir.

Romalılar bununla da yetinmedi, tatmin olmadı. O devrin en meşhur şehirlerinden olan Kartaca şehrini tamamen ateşe verdi. Bütün şehir, içindeki bütün bina ve canlılarla tam yirmi beş gün çatır çatır yandı.

Tarihte az görülen bu zulüm ve vahşet, Romalıların da yanına kalmadı. Her zulüm gibi bu da çok geçmeden cezasını buldu.

Ruh Havzası yakınlarında oturduğu söylenen ve Simrî veya Simbrî diye adlandırılan bir millet, Kartacalılarla bir ittifak akdediyorlar. Cermen'ler ve müttefikleri de bunlarla birleşiyor ve müştereken Roma'yı cezalandırmak için hazırlanıyorlar.

Nihayet bu müttefik kuvvetler üç yüz bin kişilik bir ordu hazırlayarak yola çıkıyorlar. Evvelâ ikiye ayrılan ordunun bir kısmı Galya, diğer kısmı da İtalya üzerine yürüyerek geçtiği yerleri tamamen tahrip etti. Daha sonra birleşen ordu, Roma üzerine yürüdü. Romalılar büyük bir hazırlıkla karşı çıkmış ve şiddetli mukavemet etmişlerse de -ceza günleri gelmiş olduğu için-kâr etmedi. Kartacalıların kanı tuttu onları, eşsiz zulümlerinin, cezasını münasip şekilde gördüler. Mağlûp ve perişan oldular ve tarihlerin yazdığına göre; tam seksen bin ölü verdiler o gün Romalılar.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kim Allah'a ve Rasûlü'ne îman etmezse, (bilsin ki) biz inkâr edenlere alevi çılgın bir ateş hazırladık.

(Fetih, 13)

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI