Cevaplar.Org

ALLAH İSMİ YÜCE YARATICININ ÖZEL ADIDIR

Allah kelimesi, eşi benzeri olmayan yüce yaratıcının özel adıdır. Allah isminin tesniyesi ve çoğulu yoktur, cinsiyet ifade etmez. Allah ismi; varlığı vacip, yokluğu muhal olan, varlığında ortak kabul etmeyen ve her türlü övgüye layık olan mabudun özel adıdır.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-02-22 15:17:03

Allah kelimesi, eşi benzeri olmayan yüce yaratıcının özel adıdır. Allah isminin tesniyesi ve çoğulu yoktur, cinsiyet ifade etmez.

Allah ismi; varlığı vacip, yokluğu muhal olan, varlığında ortak kabul etmeyen ve her türlü övgüye layık olan mabudun özel adıdır. 

Allah'ın varlığı zorunludur, yani yokluğu düşünülemez.

Allah, bütün tam sıfatlarla muttasıf ve bütün noksan sıfatlardan münezzehtir.

Allah'ın, kendinden başka varlıklarda bulunmayan zati sıfatları vardır.

Allah'ın, kendinden başka bazı varlıklarda cüzi olarak bulunan, kendisinde ise tam ve sınırsız olarak mevcut olan Sübuti sıfatları vardır.

Allah ismi, Allah'ın ulûhiyetini ifade eder.

Allah ismi, Allah'ın diğer bütün isimlerinin anlamını taşır.

Allah ismi, Kur'an'da 2697 kere geçer.

Allah ismi, Kur'an gelmeden önce de kullanılıyordu.

Allah ismi, kendinden başka hiçbir varlık için isim olarak kullanılamaz. Bu hususu beyan eden bir ayet şöyledir:

"(Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu hâlde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?"(1)

Bu ayet, bize şu üç hususu haber vermektedir:

*Allah, bütün âlemlerin Rabbi ve yaratıcısıdır.

*Allah, bütün âlemlerin Rabbi ve yaratıcısı olduğu için sadece ona ibadet etmek ve yapılan ibadetlerde de sabırlı olmak gerekir.

*Allah'ın herhangi bir eşi benzeri olmadığı gibi, onun ismini taşıyan bir başka varlık da yoktur.

Allah kelimesinin etimolojisi hakkında şu görüşler serdedilmektedir:

1-Allah kelimesi, herhangi bir kökten türemediği gibi sözlük anlamı da yoktur; yüce yaratıcının özel adıdır. Ağırlıklı görüş budur.

2- Allah kelimesi, bir kökten türememiştir; sözlük anlamı varsa da yüce yaratıcıya isim olunca o anlamı kaybetmiştir.

3-Önce İlah kelimesinin başına el takısı getirilmiş, daha sonra ilah kelimesinin başındaki hemze kaldırılarak el takısındaki lam ile ilah kelimesindeki lam birleştirilip idğam yapılmak suretiyle kelime kalın bir şekilde okunmuş, böylece Allah kelimesi meydana gelmiştir. Bu görüş, zayıftır.

4-Allah kelimesi, gizlenmek ve duyuların fevkinde bulunmak anlamındaki lâh kelimesinin başına elif lam takısı getirilerek türetilmiştir.(2) Bu görüş de zayıftır.

Allah kelimesinin diğer kelimelerde bulunmayan bazı özellikleri verdir; bunu dört kategoride anlatmaya çalışalım:

1-Allah: Yüce yaratıcının özel adıdır. Tesniyesi ve çoğulu yoktur. Cinsiyet ifade etmez.

2-Lillah: Allah'a mahsustur, anlamına gelir. Bu kelime bir ayette şöyle geçer: "Onlar; başlarına bir musibet gelince, "Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz" derler."(3)

3-Lehu: (Ona (Allah'a) aittir. Bu kelimenin geçtiği bir ayet şöyledir: "... Mülk yalnızca O'nundur, hamd de O'na mahsustur. ..."(4)

4-Hu: O (Allah). Bu kelimenin geçtiği bir ayet şöyledir: "O, Allah'tır. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm yalnızca O'nundur. Kesinlikle O'na döndürüleceksiniz."(5)

La ilahe illallah der, iman ederiz.

Subhanallah der, tesbih ederiz.

Elhamdülillah der, hamd ederiz.

Allahuekber der, namaza başlar ve bir rükünden ötekine geçeriz.

Bismillah der, yapacağımız işe başlarız.

İlah kelimesi, hem Allah için hem de batıl mabutlar için isim olarak kullanılır; ancak Allah kelimesi, Allah'tan başkası için isim olarak kullanılamaz.

Allah'a, Allah ismi ile veya ayetlerde ve hadislerde bildirilen güzel isimleri ile dua edilir.

Dipnotlar

1-Meryem-65

2-TDV İslam Ansiklopedisi, C: 2, S: 471

3-Bakara-156

4-Teğabun-1

5-Kasas-7

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KULLARIN FİİLLERİNİN YARATILMASI

KULLARIN FİİLLERİNİN YARATILMASI

İnsan, Allah tarafından yaratılan en mükemmel varlıktır. İnsanın en önemli özellikleri, ak

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-8

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-8

Allah’ın Tekvin Sıfatı Tekvin, yaratmak demektir. Allah’ın sıfatı olarak Tekvin, Allah’

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-7

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-7

7-Allah’ın Kelam Sıfatı Kelam; söylemek, konuşmak demektir. Allah; ses, nefes, harf ve kelim

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-6

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-6

6-Allah’ın Kudret Sıfatı Kudret, güç sahibi olmak, istediği şeyi istediği şekilde yapabi

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-5

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-5

5-Allah’ın İrade Sıfatı İrade; dilemek, bir şeyi yapmaya karar vermek demektir. Allah’

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-4

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-4

4-Allah’ın Basar Sıfatı Basar, görmek demektir. Allah, her zaman, bütün varlıkları bü

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-3

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-3

3-Allah’ın Semi Sıfatı Semi, işitmek demektir. Allah bütün sesleri, bir organa ihtiyaç duy

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-2

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-2

2- Allah’ın İlim Sıfatı Yüce Yaratıcının sıfatı olarak ilim, Allah’ın her şeyi bilm

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-1

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-1

1-Allah’ın Hayat Sıfatı Hayat, diri olmak demektir. Allah, hayat sahibidir. Ayrıca Allah, di

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI-5

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI-5

5-Muhalefetün li’l-Havadis Muhalefet, bezememek; havadis, sonradan yaratılanlar demektir. Muhal

KUR’AN’DA YASAKLANAN ŞİRK ÇEŞİTLERİ

KUR’AN’DA YASAKLANAN ŞİRK ÇEŞİTLERİ

1-Kur’an, Teslis İnancını Reddeder: “Ey Kitap ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Alla

Sizi topraktan yarattık; oraya döndüreceğiz ve oradan tekrar sizi çıkaracağız.

Tâ Hâ, 55

GÜNÜN HADİSİ

Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerden (özür sahibi olanlar dışında) (evlerinde) oturanlar ile Allah yolunda malları ve canları ile savaşanlar bir olamaz."

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI