Cevaplar.Org

ALLAH İSMİ YÜCE YARATICININ ÖZEL ADIDIR

Allah kelimesi, eşi benzeri olmayan yüce yaratıcının özel adıdır. Allah isminin tesniyesi ve çoğulu yoktur, cinsiyet ifade etmez. Allah ismi; varlığı vacip, yokluğu muhal olan, varlığında ortak kabul etmeyen ve her türlü övgüye layık olan mabudun özel adıdır.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-02-22 15:17:03

Allah kelimesi, eşi benzeri olmayan yüce yaratıcının özel adıdır. Allah isminin tesniyesi ve çoğulu yoktur, cinsiyet ifade etmez.

Allah ismi; varlığı vacip, yokluğu muhal olan, varlığında ortak kabul etmeyen ve her türlü övgüye layık olan mabudun özel adıdır. 

Allah'ın varlığı zorunludur, yani yokluğu düşünülemez.

Allah, bütün tam sıfatlarla muttasıf ve bütün noksan sıfatlardan münezzehtir.

Allah'ın, kendinden başka varlıklarda bulunmayan zati sıfatları vardır.

Allah'ın, kendinden başka bazı varlıklarda cüzi olarak bulunan, kendisinde ise tam ve sınırsız olarak mevcut olan Sübuti sıfatları vardır.

Allah ismi, Allah'ın ulûhiyetini ifade eder.

Allah ismi, Allah'ın diğer bütün isimlerinin anlamını taşır.

Allah ismi, Kur'an'da 2697 kere geçer.

Allah ismi, Kur'an gelmeden önce de kullanılıyordu.

Allah ismi, kendinden başka hiçbir varlık için isim olarak kullanılamaz. Bu hususu beyan eden bir ayet şöyledir:

"(Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu hâlde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?"(1)

Bu ayet, bize şu üç hususu haber vermektedir:

*Allah, bütün âlemlerin Rabbi ve yaratıcısıdır.

*Allah, bütün âlemlerin Rabbi ve yaratıcısı olduğu için sadece ona ibadet etmek ve yapılan ibadetlerde de sabırlı olmak gerekir.

*Allah'ın herhangi bir eşi benzeri olmadığı gibi, onun ismini taşıyan bir başka varlık da yoktur.

Allah kelimesinin etimolojisi hakkında şu görüşler serdedilmektedir:

1-Allah kelimesi, herhangi bir kökten türemediği gibi sözlük anlamı da yoktur; yüce yaratıcının özel adıdır. Ağırlıklı görüş budur.

2- Allah kelimesi, bir kökten türememiştir; sözlük anlamı varsa da yüce yaratıcıya isim olunca o anlamı kaybetmiştir.

3-Önce İlah kelimesinin başına el takısı getirilmiş, daha sonra ilah kelimesinin başındaki hemze kaldırılarak el takısındaki lam ile ilah kelimesindeki lam birleştirilip idğam yapılmak suretiyle kelime kalın bir şekilde okunmuş, böylece Allah kelimesi meydana gelmiştir. Bu görüş, zayıftır.

4-Allah kelimesi, gizlenmek ve duyuların fevkinde bulunmak anlamındaki lâh kelimesinin başına elif lam takısı getirilerek türetilmiştir.(2) Bu görüş de zayıftır.

Allah kelimesinin diğer kelimelerde bulunmayan bazı özellikleri verdir; bunu dört kategoride anlatmaya çalışalım:

1-Allah: Yüce yaratıcının özel adıdır. Tesniyesi ve çoğulu yoktur. Cinsiyet ifade etmez.

2-Lillah: Allah'a mahsustur, anlamına gelir. Bu kelime bir ayette şöyle geçer: "Onlar; başlarına bir musibet gelince, "Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz" derler."(3)

3-Lehu: (Ona (Allah'a) aittir. Bu kelimenin geçtiği bir ayet şöyledir: "... Mülk yalnızca O'nundur, hamd de O'na mahsustur. ..."(4)

4-Hu: O (Allah). Bu kelimenin geçtiği bir ayet şöyledir: "O, Allah'tır. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm yalnızca O'nundur. Kesinlikle O'na döndürüleceksiniz."(5)

La ilahe illallah der, iman ederiz.

Subhanallah der, tesbih ederiz.

Elhamdülillah der, hamd ederiz.

Allahuekber der, namaza başlar ve bir rükünden ötekine geçeriz.

Bismillah der, yapacağımız işe başlarız.

İlah kelimesi, hem Allah için hem de batıl mabutlar için isim olarak kullanılır; ancak Allah kelimesi, Allah'tan başkası için isim olarak kullanılamaz.

Allah'a, Allah ismi ile veya ayetlerde ve hadislerde bildirilen güzel isimleri ile dua edilir.

Dipnotlar

1-Meryem-65

2-TDV İslam Ansiklopedisi, C: 2, S: 471

3-Bakara-156

4-Teğabun-1

5-Kasas-7

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-2

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-2

2- Allah’ın İlim Sıfatı Yüce Yaratıcının sıfatı olarak ilim, Allah’ın her şeyi bilm

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-1

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-1

1-Allah’ın Hayat Sıfatı Hayat, diri olmak demektir. Allah, hayat sahibidir. Ayrıca Allah, di

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI-5

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI-5

5-Muhalefetün li’l-Havadis Muhalefet, bezememek; havadis, sonradan yaratılanlar demektir. Muhal

KUR’AN’DA YASAKLANAN ŞİRK ÇEŞİTLERİ

KUR’AN’DA YASAKLANAN ŞİRK ÇEŞİTLERİ

1-Kur’an, Teslis İnancını Reddeder: “Ey Kitap ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Alla

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI-4

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI-4

Allah’ın Vahdaniyet Sıfatı Allah’ın bir olması demektir. Allah, zatında ve sıfatlarında

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI-3

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI-3

3-Allah’ın Beka Sıfatı Beka, varlığının sonu olmamak, ebedi olmak demektir. Allah’ın va

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI-2

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI-2

2-ALLAH’IN KIDEM SIFATI Kıdem; Ezeli olmak, başlangıcı bulunmamak demektir. Bir başlangıcı

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI

-Allah’ın Vücut Sıfatı Vücud sıfatı, Allah’ın var olması demektir. Vücud, hâşâ bed

ALLAH HAKKINDA İKİ SORUYA CEVAP

ALLAH HAKKINDA İKİ SORUYA CEVAP

Allah’a Tanrı Denebilir mi? Bu soruya cevap vermeden Allah ismi hakkında şu bilgileri sıralay

ALLAH’IN SIFATLARI HAKKINDA BAZI SORULAR

ALLAH’IN SIFATLARI HAKKINDA BAZI SORULAR

1-Allah’ı sıfatları, zatının aynı mıdır, yoksa gayrı mıdır? Allah’ın sıfatları, z

ALLAH’IN BİRLİĞİNİN AKLİ DELİLLERİ-2

ALLAH’IN BİRLİĞİNİN AKLİ DELİLLERİ-2

Nizam-ı Âlem deliline bazı örnekler: 1-Evrendeki Varlıkların Yardımlaşmaları: Evrendeki

Görmedikleri halde, Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

Mülk, 12

GÜNÜN HADİSİ

Kurban hakkında

"Kim gönül hoşluğu ile,sevabını Allah'tan umarak kurbanını keserse,o kurban onu ateşten koruyan bir perde olur"Tergib ve Terhib:2/155

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI