Cevaplar.Org

MUHTASAR FIKHU HANEFİ

Sizlere ikinci olarak takdim edeceğimiz eser, yine Hind ulemasının büyüklerinden birine ait. Geçen asrın ilk yarısında Rahmet-i Rahmana kavuşmuş olan Mevlana Eşref Ali Tehanevi’nin “Muhtasar Hanefi Fıkhı” ismiyle Arapçaya çevrilen Bihişt-i Ziver adlı eseri..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2019-02-15 15:56:35

Eser Adı: Bihişt-i Ziver(Cennet Süsü)

Müellif: Mevlana Eşref Ali Tehanevi

Urducadan Arapçaya tercüme eden: Riyaset Ali Nedvi

Yayınevi: Mektebetü'l Büşra, Karaçi, Pakistan

Sizlere ikinci olarak takdim edeceğimiz eser, yine Hind ulemasının büyüklerinden birine ait. Geçen asrın ilk yarısında Rahmet-i Rahmana kavuşmuş olan Mevlana Eşref Ali Tehanevi'nin "Muhtasar Hanefi Fıkhı" ismiyle Arapçaya çevrilen Bihişt-i Ziver adlı eseri..

Merhum Tehanevi aslında bu eseri Hind müslüman hanımlarına bir eğitim seti olarak hazırlamıştı. Ve bir müslüman kadının hayatını kuşatan her şeye bu eserde yer vermişti. Bu hususa, eseri Arapçaya muhtasar olarak çeviren Üstaz Riyaset Ali şöyle değiniyor; " kitap İslam akaidinin ve fıkhi meselelerin birçok bablarını muhtevidir. Ve yine İslam ahlak ve edeplerini, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın temiz eşlerinin ve Müslüman kadınlara örnek olan İslam kadınlarının hayat tercümeleri eserde yer alır. Ayrıca sıhhatin korunmasının usullerini, tedavi yollarını, el sanatlarını, ev işi hususlarını ve özellikle kadınlara yararlı olacak birçok başka meseleleri kapsar."

Eser, Hind alt kıtasında çok büyük bir kabule mazhar olmuş, milyonları bulan baskısı yapılmıştır. Halen de Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde her müslümanın başucu kitapları arasında yerini korumaktadır. Pakistan umumi müftüsü büyük âlim Muhammed Taki Osmanî bu konuda şunları söylemektedir; "Zannederim Bihişt-i Ziver'deki bu meziyet başka bir eserde yoktur; Müellif onu kadınlar için te'lif etmişti, Fakat o, büyük fıkıh ulemasının bir mercii konumuna dönüştü." 

Merhum Ebul Hasan en Nedvi de aynı konuda şöyle yazmaktadır; "Muhakkak onun kitabı "Bihişt-i Ziver" ki, onu aslında kadınların talimi ve onların şiddetle ihtiyaç duydukları fıkhi meseleleri öğretmek için telif etmişti. Eser, bu son asırda dini kitaplardan hiçbirinin ulaşamadığı bir yayılma ve revaca mazhar oldu. Tekrar tekrar baskı yaptı ki, bu baskıların sayısını bilmek zordur."

Yine merhum Ebul Hasan en Nedvi diyor ki; "Mevlana Eşref Ali Tehanevi'nin kerim ismi, küçüklüğümden beri edep ve hürmetle duyduğum bir isim oldu. Bundan dolayı, onun eseri Bihişt-i Ziver (Hilye-i Ehl-i Cenne)müthiş bir kabul ve sıcak bir karşılama ile haz duyarak okuduğum bir eserdi. Onun bu kitabı aile çevrelerinde kendisine itaat edilen bir müftü ve dini bir gözetmen mesabesine erişti. Öyle ki, bid'alardan, cahiliye taklitlerinden ve bozuk akidelerden uzaktı. Zannederim onun kitapları arasında ilk öğrendiğim de bu eseri olmuştur."

Mütercim, Karaçi İbn-i Abbas Dar-ul Ulum öğretim üyelerinden Riyaset Ali bu eserde yer alan fıkhi hükümleri 2013 kısa madde halinde toplayarak "Muhtasar Hanefi Fıkhı" adı altında bir araya getirmiş. Pakistan'da bulunan Mektebü'l Büşra Yayınevi de özenle basmış. Keşke eserin tamamı Arapçaya çevrilebilse idi…

Bu vesileyle merhum Tehanevi'nin fıkıhta ve Kur'an-ı Kerim'e derinlemesine vukufta parlak mertebesine dair bir söze yer verelim. Talebelerinden merhum Abdülbari Nedvi diyor ki, "Mevlana Tehanevi, Hanefi mezhebine ait hükümleri Kur'an'dan istihraç ettiğinde, bu noktanın her zaman o ayette bulunmuş olmasına rağmen bilgimizin onu kavrayamamış olmasına hayret ederdik. Onun açıklamaları, parlak şualardan tamamıyla istifade etmemizi temin edecek şekilde bulutları dağıtırdı."

Keşke merhumun bütün külliyatı ve bu arada bu kıymetli eseri Türkçemize kazandırılabilse. İnşallah yakın bir zamanda muhterem Hayri Demirci hocamızın güzel bir çevirisiyle Ahlat-ul Avam(Halkın Yanıldığı Hususlar) adlı eseri Gülistan Neşriyat tarafından dilimize kazandırılacak. Senelerdir beklediğimiz bu eserin tanıtımını da inşallah o zaman sitemizde yapacağız.

Muhtasar Hanefi Fıkhını temin etmek için İsmail Zampur Hocamızın telefonunu veriyorum. Saygılarımla…

05345271768 

Ayrıca bak: www.arapcakitaplar.com

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NÜBUATU’R RASUL

NÜBUATU’R RASUL

Eser adı: Nübuatu’r Rasul Müellif: Muhammed Veliyullah Nedvi Yayınevi; Dar’us Selam Bu ha

MİN KUNUZ’US SÜNNE

MİN KUNUZ’US SÜNNE

Bu hafta tanıtımını yapacağımız eser hali hazırda ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli de

ÖMER EL-MUHTAR

ÖMER EL-MUHTAR

Eser Adı: Eş Şeyh’ul Celil Ömer el-Muhtar Müellifi: Ali Muhammed Muhammed Sallabi Yayınev

DAİRETÜ’L MAARİF Fİ SİRETİ’N NEBİ

DAİRETÜ’L MAARİF Fİ SİRETİ’N NEBİ

Eser Adı: Dairetü’l Maarif Fi Sireti’n Nebi Müellifleri; Şibli Numani, Süleyman Nedvi Mü

Lİ MÂZÂ TEAHHÂRE’L MÜSLİMUN

Lİ MÂZÂ TEAHHÂRE’L MÜSLİMUN

Eser adı: Li mâzâ Teahhâre’l Müslimun Ve Li mâzâ Tekaddeme Gayruhum Müellifi: Emir Şeki

EL-İNTİBAHAT’UL MÜFİDE

EL-İNTİBAHAT’UL MÜFİDE

Eser adı: El-İntibahat’ul Müfide Fi Halli El-İştibahat-u Cedide Müellif: Mevlana Eşref Ali

TARİHU DEVLET-İ OSMANİYYE

TARİHU DEVLET-İ OSMANİYYE

Eser adı: Tarihu Devlet-i Osmaniyye Müellif: Emir Şekip Arslan Yayınevi; Daru İbn-i Kesir

AKAİD-İ EHL-İ SÜNNET (EL MUHANNED ALE’L MUFENNED)

AKAİD-İ EHL-İ SÜNNET (EL MUHANNED ALE’L MUFENNED)

Eser Adı: Akaid-i Ehl-i Sünnet (El Muhanned Ale’l Mufenned) Müellif: Mevlana Halil Ahmed Seha

ES SUNNETU VE MEKANETUHA Fİ’T TEŞRİİ’L İSLAMİ

ES SUNNETU VE MEKANETUHA Fİ’T TEŞRİİ’L İSLAMİ

Sünnet ve Dindeki yeri ve bu konu etrafındaki yerli yabancı müsteşrik akımın, neo mutezili g

SİRETÜ NEBEVİYYE

SİRETÜ NEBEVİYYE

Eser Adı: Es-Siretü’n Nebeviyye Müellifi: Ebu’l Hasan en Nedvi Yayınevi: Dâru İbn-i Ke

MUHTASAR FIKHU HANEFİ

MUHTASAR FIKHU HANEFİ

Sizlere ikinci olarak takdim edeceğimiz eser, yine Hind ulemasının büyüklerinden birine ait. Ge

Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma.

Bakara, 147

GÜNÜN HADİSİ

Hafızasında Kur'an'dan hiçbir ezber bulunmayan kişi harab olmuş bir ev gibidir

Tirmizi, Sevatbu'l-Kur'an 18, 2914

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI