Cevaplar.Org

Hadis-i Şeriflerde İNANANLARIN VASIFLARI-8 "Müminin her hali hayırdır. Gözünün önünde bir nefis ölür gider de o yine Allah'a (celle celalühü) hamdeder."(Nesai, Cenâiz, 13; Müsned, 3/297.)


2002-03-03 22:15:29

Allah Rasulü'ne ölmek üzere olan bir kız torunu getirildi. Rasulullah onu alıp bağrına bastı. Sonra ellerini üzerine koydu. Rasulullah'ın gözünün önünde çocuk vefat etti. Ümmü Eymen kendini tutamayıp ağlayıp-dövününce Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ona "Niye ağlıyorsun?" dedi. O da, "Benim ağlamam ne ola ki Allah'ın Rasulü ağlıyor." deyince Peygamberimiz, "Ben ağlıyor değilim, bu gözyaşları rahmetin, şefkatin bir tezahürüdür." buyurdular ve ardından yukarıdaki hadisi dillendirdiler. İman, müminin imdadına hayatın her karesinde derman olur. Dünya ve hadiseler her gün ayrı bir tecelli ile bize bazen tebessüm bazen de surat asarlar adeta. Bazen belalar (imtihanlar) sağanak sağanak iner üstümüze, bazen de rahmet esintileri hissedilir bolluk, bereket ve huzur şeklinde. İşte mümini diğer insanlardan ayıran vasıf, hayatın her karesinde onun imdadına yetişen ve hadiseleri doğru yorumlayabilecek kriterlere sahip olmasıdır. Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) ki hassaslardan hassas seçme bir insan. Namaz kılarkan, bir çocuk ağlaması duyunca, annesinin, çocuğu için duyduğu endişeden iki büklüm olup, gözümün nuru dediği namazını geçiştiriverecek kadar şefkat ve merhamet insanı. İşte bu insanın gözünün önünde bir yavrucuk vefat ediyor. Düşünün bir kere bu kadar merhametli, hassas bir insanın etkilenmesini! Bu bizim tasavvurlarımızı aşar. İşte tam bu noktada Allah'a hamdedebilme, şükrü gerektiren bir nimettir ve Allah Rasulü de şükrediyorlar ve evlat sevgisinde ifrat yaşayanlara bir ders mahiyetinde hadislerini serdediyorlar. Evet, günümüzde evlat sevgisi, pek çok insanı evladıyla imtihana çekiyor. Oysaki evlat, Allah'ın bir vergisi ve salih biri olarak yetiştirmemiz için bize verilmiş bir emanet. Vefatında da "alan da Sensin veren de Sen" diyebilecek şekilde kendimizi hazırlamak, ölmeden evvel, nefislerimizdeki isyan nüvesini öldürmek ve her zaman Allah'a teşekkür hisleriyle dopdolu hamdedebilmek mümin olmanın gereğidir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Onu(Kur’an’ı) Ruh-ul Emin(Cebrail), inzar edenlerden olasın diye, kalbine apaçık Arapça olarak indirmiştir.

Şuara:193-195

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI