Cevaplar.Org

MİKAİL

Mikail, saltanat soyundan olmayan Bizans imparatorlarındandır. Tek varlığı yakışıklılığı idi. İmparator Romanos zamanında saraya intisap etmiş, genç ve yakı­ şıklı hali ile alâka çekmiş, hatta hükümdarın yakınları arasına kadar sokulabilmişti.


Nail Papatya

.

2019-01-30 08:47:32

Mikail, saltanat soyundan olmayan Bizans imparatorlarındandır. Tek varlığı yakışıklılığı idi. İmparator Romanos zamanında saraya intisap etmiş, genç ve yakı­ şıklı hali ile alâka çekmiş, hatta hükümdarın yakınları arasına kadar sokulabilmişti.

Bu arada, imparatorun zevcesi Zoyi'nin de nazarı dikkatini çekmişti. Nihayet imparatoriçe Zoyi, bununla ilgilendi, aralarında samimiyet kuruldu ve zaman zaman sarayın tenha köşelerinde buluşmaya başladılar.

Genç Mikail, artık hiçbir ölçü tanımıyor, Önüne açılan her fırsatı tereddütsüz lehine değerlendirmek istiyordu. Nihayet iki kafadar karar veriyorlar; imparatoru öldürecekler, hem de saltanata devamlı sahip olacaklar...

İmparatoriçe Zoyi, bu cinayetin tatbikat vazifesini üzerine aldı. Plânları gereğince bir gece kocasını hamamın havuzunda boğdu ve Flagonî'nin oğlu genç Mikâil imparator oldu.

Oldu ama umdukları gibi olmadı, İlâhî adalet onlara zulüm mukabili saltanat zevki sürdürmedi. Genç Mikâil'in hevesi kursağında kaldı; imparatorluk tahtına kurulduğundan hemen sonra sârâ hastalığına tutuldu. Devlet işlerini kardeşi Nuvanus'a bıraktı. Kendisi kilisenin himayesine çekilip rahip oldu. Beş altı senelik böyle bir hayattan sonra öldü. Saltanat, yeğeni ve karısının oğulluğuna kaldı.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın

Münafikün, 10

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI